KURSER 2009

Afrikansk dans 3-7 juli
Paddla kajak
Kan en färg dansa - kan en färg sjunga?
Indisk matlagning
Måla med olja
Måla akvarell
Den unika rösten
Skrivarkursen
Betong - Trädgårdskonst/Skulptur

Stäng

AFRIKANSK DANS

Stäng

PADDLA KAJAK

KAN EN FÄRG DANSA - KAN EN FÄRG SJUNGA?

Stäng

INDISK MATLAGNING

MÅLA MED OLJA

Stäng

MÅLA AKVARELL

Stäng

DEN UNIKA RÖSTEN

SKRIVARKURSEN

BETONG - TRÄDGÅRDSKONST/SKULPTUR

Stäng