.
15

Idéer kommer

Vi skickade genast pengar och de kunde köpa sig det nödvändigaste. De reparerade ochså sitt gamla hus så de kunde flytta tillbaka och slippa den förfärliga plåtskjulsmiljön.
Men hur skulle vi kunna skaffa dem en ny båt? Av myndigheterna kunde de få 2000 Rs vilket inte räckte långt. Vi kollade på båtpriserna på internet och kom fram till att en lika dan båt som de haft kostade ca 50 000 Rs, ca 8 500 kr. En motor, en india kerosene som de kallas, kostade ungefär lika mycket, nät 20 000 Rs och ett riktigt hus minst 100 000 Rs. Vi kom fram till att de behövde en omedelbar hjälp på minst 200 000 Rs, dvs 33 000 kr.
Men vad skall man med vänner och bekanta till om inte i ett sådant här läge? Vi sände ut ca 200 inbjudningar till Långfredagen 2005. Välkommen hit, betala 100 kr/person för en måltid, köp lite öl och vin, vi berättar om vår resa och om Sathya och hennes familj och alla pengarna går till familjen. De som inte kunde komma fick gärna sända en slant via postgirot.