29

Mera fisk

Några kvällar åt vi fisken i den gamla hyddan som de behåller som sommarstuga. När det blir riktigt hett är det svalare där precis vid stranden. Sebastian behöver också huset som förvaring av fiskeredskap. När det inte är säsong för den stora båten fiskar han med en granne i en stockbåt, kuttamaran.
Som en följd av tsunamin bygger myndigheterna en auktionshall för fisk. Fiskarna har stor tilltro till detta då de förhoppningsvis slipper beroendet av snikna uppköpare. Den som lever får se.