41
Så blev det då långfredag igen. Rackarn vad dessa kommer ofta. Men vi hade ett härligt kalas och som vanligt kom det en massa människor. Vi fick in 16 530 kr, ett mycket gott resultat. Vi har nu möjlighet att låta Sathya studera vidare. Vi har sagt till henne att studera vidare, vi försöker bekosta vad det kostar. Nu, våren 2008, ser det ut som att det blir 3 år till. Detta året i Trichy och sedan 2 år på en annan plats.
Det verkar gå bra för henne och därför finner vi ingen anledning att avbryta projektet och insamlingarna. Hennes ämnesoråde är mikrobiologi med genteknik och det låter ju bra. Jag skall framledes få lite bättre info om vad hon tänker sig.
Hon vill också komma till Sverige men då henns uppfattninar om detta är tämligen vaga ligger vi lågt. Kanske kan hon komma hit på besök och försöka förstå de enorma kulturskillnader som finns.