6

Kyrkan

20 % av befolkningen i sydligaste Indien är kristna, särskilt den fattiga fiskarbefolkningen. Indien fick faktiskt sina första kristna församlingar redan år 52 då lärjungen Thomas var här. (På ett helt annat ställe såg vi faktiskt en benbit av Thomas i ett riktigt heligt skåp. Man styckade tydligen upp honom och sände ut honom till de olika församlingarna. Men detta är en helt annan historia.)
Kyrkan är imponerande. Veckorna före jul smyckar man dessutom ut den med millioner små färgglada lampor och allt blinkar på ett smålustigt sätt.