Reseskildringar

Sanningar, överdrifter och en del rena lögner om våra resor i Indien.

Vi har nu gjort 6 resor i södra Indien, i Kerala och i Tamil Nadu. Det sista året var vi även i norra Indien.

Jag brukar plåga omgivningen med resebrev. De första 2 resorna satt jag på ett internetställe och skrev för brinnande livet innan strömmen gick. Det gjorde den alltid. Någon större nogrannhet beträffande vilka tangenter som tryckes ned hanns inte med. Ofta var fel språkstöd installerat än vad tangentbordet var gjort för så det stämde inte alltid även om jag ansträngde mig. Några åäö finns naturligtvis inte och detta gör ibland breven roligare än vad som var avsikten.
De sista resorna hade jag med en egen apparat och kunde vara mera noggrann med språk och annat. Vet faktiskt inte vilket är bäst.

Håll till godo!

Mats

2004-2005 :1
2004-2005 : 2
2004-2005 : 3
2004-2005 : 4

2005-2006 :1
2005-2006 : 2
2005-2006 :3

2006-2007 : 1
2006-2007 : 2

2007-2008 : 1
2007 - 2008 : 2
2007 - 2008 : 3

2008-2009 : 1
2008-2009 : 2
2008-2009 : 3
2008-2009 : 4

2009-2010:1
2009-2010:2
2009-2010:3
2009-2010:4
2009-2010:5
2009-2010:6
2009-2010:7

2004-2005 :1

hejk alla!  har kommer ett litet brev fron indien dar vi nu brfinnrt\er oss,nastan so lagnt soderut det gar, i Keraladistriktet, narmaste stad heterTrivandrum eller nogot annat beroende pa vilket sprak man onskar anvanda sigutav. 

vi har varit nu i 8 dagar i Kovalam som den lilla semeterbyn heter. som sagt,valdans turistiskt med stranden full med restauranger och shoppar dar de patypiskt turistmaner saljer allt sadant som man inte behover. vill man ha nagotsom man behover mste man ta sig till ett slags litet utspritt centrum och letai de skruttiga butikerna.  varmt som tusan ar det, kanske 35 och vattentemperaturen ligger inte langtefter. inte sa illa alltsa nar vi kom hit motte var van johan fran skredsvik oss och tog hand om ossforsta dygnet innan han akte tillbaka till svedala. det var fint med dennaintroduktion. bl a var vi inne i trivandrum och kastade kokosnotter pa en gudsom man tydligen fatt for sig gillar att man gor pa detta viset. knepigt. detfinns ju har en uppsjo av gudar som har sina olika tempel, vi planerar att sosmoningom besoka en stad med mycket tempel. har omkring vaxer millioner kokospalmer.

allt ar gjort av kokos, batar,fisknat och som det kanns aven madrasserna i vara hotellsangar.(men man kundeval for tusan atminstone skalat dem). en smula led i kroppen blir man alltsa,men vad tusan........ indierna ar himla goa manniskor vad det verkar. forsaljarna i scopparna blirval aldrig riktigt nojda men nar man drar sig bort fron tusristomroadet blirdet helt annorlunda. vi har varit ett o\par ganger i en liten by nogra km bortdar halva byn ar kristen och halva tillber muhammed. de brakar tydligen sammanibland i stridigheter om vilken gud som ar bast men - v ivar alltsa i denkristna delen och nar man val tagit fram kameran och fragat om man far ta denforsta bilden som man sedan visar dem pa displaien har man som det kanns helaindiens befolkning runt sig som vill bli fotograferade. plotsligt kanns detsom man har millioner vanner runt sig och vi parat glatt med varandra, vi pasvenska och de malayalam som spraket heter5 just har. spraket ja - det ar ettmjukt muller av mjuka vokaler som rullar fram i supersnabbt tempo. sigridpastar att det ar valdigt likt tungomalstalande, hona ar j\u expert pa det. ituristomradet kan manga engelska men engeklskan de talar ar forvillande likmalayalam och man maste lite oforskamt fraga om det ar engelska de talar ochom de foljdaktligen alltsa forvantar sig att man skall forsta. inte direktbegripligt alltsa. att vara i kovalam en tid ar ett enkelt satt att komma in lite i kulturen denindiska. men att komma till byna jga talade om ovan eller till trivandrumsvimlande gator dar f o samma fenomen uppenbarar sig, alltsa digitalkameransfantastiska formaga att hjalpa till att fa kontakt med manniskor, ar en heltannan sak an att sitta har pa stranden, kaka i nogorlunda ok restauranger.

imorgon skall vi ut pa forsta utflykten till en bergsby. pa onsdag lamnar vikovalam for gott och ger oss ivag pa helt oforutseda vagar. aterkommer med redogorelser om vi ej blir nedtrampade av elefanter. h sigrid o mats

2004-2005 : 2

hej. hej. forst vill ja be alla gudar om ursakt for mitt ogudaktiga skrivande ang "kastakokosnotter pa en gud". de har hort av sig till mig och bett mig fortydligaatt det egentligen handlar om att offra en kokosnot vilket ar en vasentligskilland. ursakt harmed alltsa. 

for ovrigt blir jag djupat impad av indernas insiker i praktisk tillampadkvantfysik. i vast lever vi med teorier som sedan lange med pannor i djupaveck ej annu levererat nagot forsok som bevisat dess existens och/ ellereventuell inverkan p[ universa. teorierna ar i det basta Det Basta-stil somfoljer: tank en katt i en lada. for en betrakatre av ladan kan katten lika garna varalevande som dod. inte forran vi oppnar ladan maste kattfan bestamma sig om denlever eller inte. alltsa kan katten i ladan egentligen vara bade levande och dodsamtidigt. (om vi dessutom blandar in strangteorin kan katten dessuton varanogon helt annanstans istallet). men for att gora det mera komplicerat ar det soatt katten bestammer sig inte for an i det ogonblick vi ser den. den kanskevar dod igentligen men nar vi oppnade ladan tankte den doda katten att "nej,nu lever jag en stund som omvaxling". detta "omtankande i sista minuten, nejsekunden, gor det sa fortvivlat svart att studera kvantar/katter. de kanalltsa fa for sig att forandra sig i askadningsogonblicket. for att det inteskall bli for enkelt misstanker man att det gar att paverka resultatet avladoppnandet. tror jag att katten lever gor den det, tror jag att den ar dodar den det. (dessutom kan jag ge mig fanken pa att om jag tror att kattenskall vara dod nar jag onskar att den ar just det sa lever den och kloserogonen ur mig). katten oxhso

kvantarna ar alltsa forbaskat opalitliga.om jag fattat det lilla jag vet om strangteorin som komplicerar det helayterligare innebar det att katten aven kan vara nogon annanstans an i ladan -samtidigt. med detta tank ar vi inne i de svarta halen och i deras for ossvasterlanningar obegripliga paverkan pa tid och rum.har i Indien blir allt ovanstande och en hel massa till fullstandigtbegripligt eftersom som tidigare sagt de kor med en praktiskt tillampning avrubbet, nagot som vi inte kommit i narheten av. 

nar man aker taxi, Hillman Ambassador modell 1947 tillverkad 1999, ellermoppe, eller ricksha eller vadsomhelst i trafiksituationen ser man foljande:moppe langst in, omkorande ricksha, utan pa detta omkorande buss, lansgt utomkorande taxi. en annan buss ligger snett utanfor och knor for att kommaforbi. alla ligger pa tutan, (utan vilken Indien skulle forgas). det harkanske varit en rakstracka tidigare med spridda motande men eftersom man settden motande/att katten lever har man tagit det lite lugnt. men nu kommer ettbackkron/svar kurva dar sikten ar 0.0. och da uppstar genast ovan namndasituation. - man ser inget hinder pa vagen = det finns inget hinder pa vagen.overtygelsen om att katten ar dod ar total, tom liket ar bortsopat eller harhela tiden egentligen inte funnits, atminstone inte har och absolut inte nuoch for tusan gubbar defeniteivit inte bade har och nu samtidigt. - for det mesta funkarkvantteorin till 100. man vill bara inte mota nagon och gor det saledes inteheller. man kan alltsa paverka skeendet. (OBS ej att forvaxla med uttrycket"skada given katt i munnen").

men OM nu kvantarna skulle s a s skita sigklammer man till med strangditon: tanke er en vag, 8 meter bred. en moppe ar 50 cm, en ricksha ar 1 meter,bussen 3 m, taxin 2. motande bestar av moppe 50 cm, moppe 50 cm, motorcykel 70cm, gravmaskin 3 m, lastbil 3 m och buss 3 meter. eftersom det ar sondag ochjag kanner mig synnerligen givmild lagger jag till ett mellanrum mellanforsdonen pa 5 cm vilket man inte ens har bor underskrida. detta blir alltsaca 17.2 meter som skall motas pa 8 meter. en smula trangt kan man tycka fviden forsta blick.men nej, det mest akuta, frontalkollisionsobh\jektet onskas helt enkelt bortoch borta ar de enl dekvantteoretiskpraktiskaheltfungerandeipraktikomsattateorieriverklighetenliksom.ovrig onodig brate slutar helt enkelt att existera for ogonblicket ochforsvinner i ett svart hal for att bara nagon sekund senare dyka upp straxbakom i en annan tid och en annan rymd. detta ar forbanne mig fiffigt.(jag ar medveten om att jag pga ett rent misstag kan ha dragit fel slutsatser.med tanke pa det faktum att alla hanger pa tutan hela tiden kan ovanstandefenomen istallet bero pa ovantade och okanda egenskaper av den sk dopplereffekten). 

Aterkommer. Vi lamnar kovalam pa Tisdag for den helt fantastiska absolutasydspetsen av India land. Har nu traffat 2 elefanter. I den ena stoppade jag in en klase banander. Darfram stoppade jag in den. Annu ej nedtrampad. Alltsa.   H mats o sigrid 

 

 

2004-2005 : 3 

Hej alla!Har kommer nu ett litet brev igen.

Vi har nu kommit till indiens sydligasteudde, staden har heter Kanyakomari eller cap comerin. Vi trottnade lite pakovalam, det ar so himla tyristiskt dar. Ett bra stalle for en forstaindfienkontakt, det ar enkelt att vara dar, det gar att sitta pa krogen ochdricka gin och tonic fran morgon till kvall om man kanner for det. Och badet ar jattefint.

Men efter ett taga trottnar man pa alla bortemot 100restaurangerna som ligger pa rad med affarer intrangda emellan. God morgonsir, ggood afternoon sir och sir bade hit ock dit och alla forsaljarna somplotsligt star framfor en vid restaurantbordet med sina hoftskynken vad de nuheter och sannglasess and riidglasess i falsett med leende liksom pepsodentsir and hello sir where do you come from och de tigande med munnen I alla falltygforsaljarna som bara star dar en evighet eller mindre med en blick somavslojar att deras uthallighet ar storre an min och att de vet att till slutkommer vi att kopa. I borjan vgille man vara trevlig sa valuppfostrad man nuar ock man log kaften ur led och smorfullt sade no tank you nmo tank you notank you och gubben star kvar, kanske byter tygbiten han haller i till enannan till synes oberord av var rt vanliga avvisande.Till slut lar man sig att ine med en blick visa att man ser dem dar de star. Man skadar ut over havet, man ser tillfallet att diskutera mera djuplodandekant eller freuds egna bekymmer vgilken man ju kan halla pa med ett bra tag.

Nar man man lost sadana har triviala problem och gubben star kvar bortjar mankanske rakna kokosnotterna i palmen ovanfor ens huvud. Da detta ar ganska fortgjort, gar pa en timme eller sa, forsatter blicken ut i luften rymden och man tar en titt pa galaxernainom de narmaste millioner ljusaren. Har man tur kanske man far se en skymt avgud man kan saga hej pa dej dar uppe hur ar laget ar det inte dax snart nu attdu tar dig en titt at det har hallet har ar en massa javelskap som du faktisktborde gora nagot at men man ser ganska snart tydlliga zzzzzzzzz i luften runtom den gamle och man forstar att det ar precis som man befarat.forsaljargubben star kvar, nu med ett rott skynke ser man i ogonvitan och manbeslutar sig for att gora en inre resa vilket man tankt gora lange men det harli\ksom inte blivit av tidigare. Man vander saledes blicken inat och upptackerda att det inte ar sa olikt de dar galaxerna man skadade innan. Det flipparoch floppar och blinkar sma sota lampor i alla farger. Det kommer musik avkonstig sort ur stora hogtalare och det svanger varre. Lite dimmigt ar detfaktiskt ocksa men det blir det en jadrans fins stammning av. Hip varrealltsa. Sitter det minsann inte en liten gubbe och sover har inne ocksa mantro men 17 vet om han inte har sma horn.

Plotsligt emellertid oppnas ett hal och man slinger ner i avgrunden man ser ett fonster med tander passera och manhar nu hamnat rakt ner i geggamojjan. Har finns mycket att se men jag tyckerinte jag behover ga in i det i detakj, jag vill endast namna en intressantsak, namligen navelskadning inifran. Vad som ar det mest fachinerande meddetta ar det faktum att det ligger en stor skillnad i allt agna sig at dewttautifran till skillnad fran inifran. Utifran ar naveln en klar inbuktning. Mennar man skadar inifran ser man att den fran detta hall ar en klar utbuktningistallet. Helt fantastiskt. Nar man sa smaningom atervander till denna varlden har forsaljaren antligengatt men inom 2 minuter kommer det en annan.Som sagt, kovalam blir lite jobbigt i langen 

Vi gjorde nagra utflykter fran kovalam nagra med taxi. Lite trakiga chaffisarmed obegriplig engek\lska fick oss att fraga han pa hotellet vi bodde pa ominte han kunde fixa en bra chaffis. Pa detta satt kom vi i kontakt med Three,(one two three). Vi dopte snart om honom till No Problem vilket verkar varahans valsprak. Vi for ner en dag till kanyakumari och vi foll genast for dennahala. Har ar det ockso turisktiskt men alla ar indier och det gor en storskillnad. En del av staden dar fiskarna bor ar so vacker med hus malade i allafarger och manniskorna ar sa vackra och trevliga och forsoker inte salja nagottill oss, inte ens fisk.

Pa hemvagen med three tog han oss till ett gammalthinduiskt tempel, ett jattestort med alldeles fullt av gudar i. jag ar intepalast alls nar det galler hinduismen sa jga vet inte vad de heter men mangaser helt normala ut, nagon ser normal ut bortsett da fran en elefantsnabelmitt I ansiktet, ganska onortmalt faktiskt. Den som verkade vara mest popularvar apguden, dit var det ko for att offra. Nu finns det mangder med sma temperprecis overallt men i dessa finns det bara en gud at gangen. Pa vagen hemstannade three vid ett tempel dar tigerguden fanns och betalade en peng och fick en fargklick i pannan och pa bilen och vi stodo saledes under tigergudensbeskydd pa hemvagen.

Pa kvallen var vi hemma hos three och hans fru och vackra barn. Vi at fisk medtvivelaktoiga tillbehor. Man kan ju inte sitta dar och saga att fy fanken dethar ater jag absolut inte. Dagen efter var jag helt utslagen avmikroorganismer, sigrid klarade sig battre. Vi beslutade alltsa att dra till kanyakumari omgaende och har stannar vi tillden 26 e da three kommer och tar oss till mundurai dar hans kall visa ossflera jattelika tempel i nagra dagar. Har dar vi nu ar ar det varmt sa det svider men det blaser ganska bra vilketunderlattar.

Da vi fortfarande tycker att det indiska koket i icketuristomraden ar ganska slabbigt kanns det bra att ha tillgang till litebattre stallen. Maten ar oftast valdigt god och allt ar valdigt billigt vilketnaturligtvis tilltalar en gammal smalanning. En supermiddag gar pa kanske 200rupier har for 2 personer, detta ar ca 30 kr. Vill man gora det enkelt for sigkoper man nagra odifinierade foremal, stekta i olja i nagot stand, matt blirman har for 30 rupier. Nu skall jag ut och forsoka komma over en sax. Sigrid maste klippa av migharet, jag ser inte klok ut.; H mats o sigrid

 

 

 2004-2005 : 4

Kra gutta bom bom, kra gutta bom bom sade en gubbe I en affar idag. Annu engan\g star man alltsa dar och tanker att aven om jag star har I 100 ar kommerjag aldrig att komma pa vad han menar. Detta att inte forsta vad de sager aren standig kalla till otillracklighetskanslor. i biljettluckan nar jag skallbestalla tagbiljetter fran maduraj till kochi dar en million manniskor otaligttrampar bakom och man fattar inte ett smack utom att det har han sager nu armycket viktigt. lite av panikjen kanner jag och so plotsligt gar det upp ettljus nu i juletid och man forstar. underbar kansla. Kra gutta bom bom kundejag satt en rejal slant pa att jag aldrig skulle forsta men som val var gjordejag inte det. vad gubben talade om var den dar kanonen fran bofors som heterkarl gustav och som sverige efter mycket mutor och svek mot fred och annat somvi i vart valborna land pastar att vi varnar sa mycket om salde en mangd avtill indien med vilka de bombade sl\kiten ur de hemska pakistanerna men somvanligt ar pengar mera vart an nagot annat. Jag hade berattat att jag varsvensk darav denna koppling. 

Dopparedagen ar det I dag och salunda doppade vi oss. Denna dag I arabiskahavet. Det var fint. Vi fann efter en stunds taxiresa en finfin strand dar detvar tillrackligt langgrunt for att vagorna skulle bli lite svenskt lagom. Paandra platser ar det sadana dyningar med efterfoljande utsug att man ligger pa kna djupt vattnen med hander och fotter medborrade I sanden till armbagar respektive knan for att halla sig kvar pa denna kusten. Lika val plojert mandjupa faror I havsbotten dar man far fram och man far vara glad om endastbadbyxorna far till havs. Nej, bada pa detta satt ar inte sa trevligt. Men somsagt, idag var det fint.

Naturligtvis vacker det ett stort intresse franbefolkningen, badar gor eventuellt barn, de vuxna anvander stranden bara tillatt skita pa. man far alltsa ockso se upp var man satter fotterna. I kanyakumari dar vi bor finns bara en liten mini,mal strand dar det gar attbada. Efterom denna stad ar en vallfartsort for indierna, et ligger ettmonument pa en o utanfor stan till minne av en stor tankare, (dock ej jag),draller det av indier pa den lilla badstranden till den milda grad att antaletsandkorn och vattnendroppar verkar vara I klar minoritet jamfort med indier.Men lite blot kan man bli. Dock undviker vi detta stalle eftersom vi vacker ensadan enorm uppmarksamhet med vara vitroda nyllen. De ena efter den andrakommer fram och fragar om de far bli fotograferade med oss. Formod;ligenkommer dessa foton bli utmarkta till att skramma barnbarnen med I framtiden. 

Infor forra helgen kladde de bla in jattekyrkan har med milloiner blinkandeoch flippande lampor I alla tankbara farger. De alskar verkligen farger ochblinkande lampor. Utanfor kyrkan och overallt I hela staden var det uppsattjattelika hogtalar konstellationer typ rolling stones och till att skotamixerbordet satte de han som av dem alla var den som mest alskade blinkandelampor, sarkilt de roda, och det var ett fruktansvart ovasen.

I en 5 6 timmarpagtick en konsert med bl a ett blasror med dubbla flerpar och det blev ettfasansfullt ljud, distande till max I 150 decibel och det gick ju for tusaninte att komma undan. Vi sprang ivag rundande ett kvarter mot vad vi troddevar raddningen men mots aven dar av 14 hogtalarlador staplade pa varandra. Manalskar alltsa ljud, mycket ljud oavsett hur det later. For att forvissa sig omatt ingen hade hela trumhinnor kvar brande man pa kvallen av ett fullstandigtvansinningt fyrverkeri. Man borjade lite med en raketbomb at gangen men tandeefter en stund pa hela lagret och det blixtrade rok ock small so om pakistanierna horde detta, och det gjorde de sakert ? det ar ju bara sa dar300 mil bort, sa forstar jag att det blir krig landerna I mellan. 

Nu drar vi pa sondag till madurai med var taxdichaffis fran kovalam, three.Han kommer med sin familj hit I morgon kvall, vi inbjod dem till att folja medpa denna resa. Om vi lever da alltsa. Jag berattade om huyr daliga vi blievefter att ha atit mat hos dem och  imorgon skall vi hem till en annan familj och kaka. Hjalp! Det ar  svart att komma undan. Vi har traffat denna familjnagra ganger nu. De ar fattiga fiskare och bor I utkanten av staden dar detfattigaste bor I palmhyddor. De har 3 dottrar vilket har ar ett elande da detar dyrt att gifta bort dem och foraldrarna ar oroliga for att det inte finnsen son som kan forsorja dem nar det blir gamla. Yngsta dottern, Sathya, ar 17och vill studera till sjukskoterska for att familjen skall komma ur den evigarundgangen av fattigdom. Vi har lovat dem 1000 rupier I manaden under ett parar till att borja med for att det skall vara mojligt for henne att studera,det ar 145 kr. Hon behover en storre summa till att borja med for inkop avbocker mm, ca 4-5000 kr. Vi hjalper till med en del ? kanske kommer vi attkomma med tiggarstaven bland vanner och bekanta.

Fattiga att hjalpa finns det minsann. Ger man en peng till en fattig sa harman genast en skog av fattiga runt sig. trakigt att man inte kan ge till alla.Men man kanske kan hjalpa nagon. Och vi ar ju sa vettlost rika I det harlandet. Vi bor pa ett jattebra hotell I deras lyxigaste rum. Det kostar 280 krnatten. Jamfor detta med de vettlosa priser de tar til exempel pakarlingesunds gard. Ja, nu skall jag sluta for denna gangen. Hemma sitter ni val klistrade vid kalla anka. Har drar vi ut pa stan I ett varmt och gott morker bland som detkanns millioner indier. God jul och visst fanken vore det gott med skinka, kottbullar, sylta mm. 

Mats o sigrid 

Ps ang sylta kommer jag plotsligt ihag en gammal albert engstrom historia.Konungen var pa eriksgata I jonkoping och at middag pa stadshotellet. Tillforatt fick han bla en kalvsylta som synnerligen foll majestatet pa lappen.Han blev nyfiken pa kalvsyltan och fragade hovmastaren `Vad heter den har syltan?` Hovmastaren svarar odmjukt `Jonkopings stadshotell, ers majestat` ds

 

 

 

 

2005-2006 :1 

Bruna bonor ar gott! Om man koper en sadan dar plastkorv med dessa bruna lackerheter, haller I lite sirap och lite attiksspritblir det valdans gott. Varm det sedan forsiktigt och hall det over mig och en kannibal skulle dreglande kasta sig over oss, bruna bonorna och lilla jag och sluka oss med ett belatet grymtande. Jag ar namligen just nu en knaperstekt flaskbit.

Jag lag en liten stund I solen utan skyddskram min jublande idiot. Inte forrandet borjade spratta om fettet, som jag plotsligt upptackte att jag lag I, reagerade jag med en snigels hastighet. Nu ar detta snart en vecka sedan och jag atergar langsamt till den raa fettklump jag vanligtvis ar. Anda ar inte det stekta flasket kokt.

Vi har det trots mina gourmeteiska misslyckanden det mycket bra. Forst var vi I Kovalam ensa dar 5 dagar, detta till tusen turtistiska stalle som man ganska fort trottnar pa. Men det ar en bra borjan, det blir enlangsammare chock. I stallet for en snabbchock  nar man plotsligt befinner sig I roran for rora visste vi inte vad det var innanvi kom till Indien. Men nu har vi vant oss och ar I Kannyakumari, pa den absoluta sydspetsen.

Eftersom de ar kristna till stor del har befinner vi oss I mitt I the festival Time nu. Halligang I och utanfor kyrkan nastandygtnet runt. Kyrkan ar smyckad med sakert 10 000-tals lsma lampor I alla farger som lyser och blinkar som den lilla stjarnadar. For att inte det s. k. budskapet inte skall undga nagon kor kl 6 varje morgon musiker\n igang. I de narmaste kvarteren runtkyrkan sitter jattehogtalare uppsatta och I ressten av byn, ut I den minsta avkrok finns det sadana dar plathogtalartrattar somman bl a anvander vid 1:a maj demosnstrationer. Atminstone anvande man sadana hogtalare 1975 nar jag for forsta och sista gangendemonstrerade, (att det bara bli\ev en gang ar en egen history och kanbske kommer en annan gang). Ni vet, det ekar sa mycket sadet ar svart att uppfatta nagot budskap typ ar-ar-ar-bbe-be-be-ta-ta-tare-re-rei-i-i-alla-alla-alla-lan-lan-lan-der-der-der-ta-ta-ta-er-er-er-I-I-I-hack-hack-hack-en-en-en----

Naja, har ar det mestadels musik med en sadan fruktansvard volym sa man maste krypa pa alla 4 for att passera ett dyligtpinoredskap. Mojligen kan man jamfora med de karnladdningsstralkanoner so de riktiskt taskiga varelserna I universum delitar snallare varldar. Nar man passerar ett dyligt vapen sugs liksom oronen in I horselgangen av ren sjalvbevarelsedrift och fallerut sig pa insidan istallet. Detta kunde ju I ock\=h for sig vara intressant – man kunde ju passa pa att lyssna till sin inrerost. Men tro det eller inte – ljudet traner faktiskt in genom huden istallet och det ar lika illa. Val pa behorigt avstand franplatskrallerna faller oronen ut sig automatiskt igen med ett ploppande. Ganska angenam upplevelse faktiskt. 

Nar vi anlande till K ringde vi var familj har nere. Sathya, Nathiya, Viji, Sebastian och Lilly. De har mobiltelefon nu forbtiden. I var iver att traffas kom nastan hela familjen till vart hotell samtidigt som vi kom hem till dem. Sa kunde vi ju hafortsatt att springa om varandra men vi tog det lugnt och snart blev det ett omtumlande och kart aterseende. Snart var de stektasmafiskarna pa golvet igen, (bord finns inte), och vi pratade lange med varandra pa bade begripliga och obegripliga sprak.Deras hus raserades I tsunamin som ni vet och de fick bo I en gouverment camp innan de trottnade pa detta ruckel och nodtorftigtrenoverade sitt gamla hus och flyttade tillbaka. Campen finns kvar, manga bor dar fortfarande och maken till ruckel har jagaldrig sett. De s k husen ar byggda av rostiga, trasiga, vridna platbitar hopbundna med snoren. Pa taken ligger trasiga platar,trasiga tunna plastshok och tygbitar huller om buller. Man kan inte bli annat an forbannad nar man ser vilken bratemyndigheterna har stallt de drabbade tuill forfogande.

Men I deras renoverade gamala hus stoltserar nu en 2lagig ny gas\olspis, en gammal tv och jesus hanger pa vaggen som vanligt.Den alsta flickan Viji har just fatt en liten tos som nu ar 47 dagar och mycket ror sig naturligtvis runt detta barn.Alla lyser som solar och vet inte till sig hur de skall kunna visa uppskattning for allas var hjalp.Vi har varit och tittat pa deras nya tomt som ligger langt upp pa land, bakom jarnvagsstationen for de som vill halsa pa Iframtiden. Det ar ett omrade med plats for 100 hus vilka inom kort skall borja byggas av en hjalporganisation.

Det tycket attdet skall bli fint att komma bort fran stranden, de ar standigt radda. Pappan Sebastian och hans bror holl pa att stryka med nartsunamin kom. En elledning ramlade over dem och de fick ligga pa sjukhuset en vecka med formodligen hjartflimmer. Sebastianfiskar nu med en kattamarin, 5 trastockar sammanbundna med rep, som han lanar av en granne. Deras bat blev ju som ni vetforstord. Med de 200 000 Rs, ca 33 000 kr, som vi samlade in forsta gangen kopte de en 5-del I en Launch, en 65 fots, ca 22 m.hacktralare. Detta ar en riktig bat och paminner mycket om de hacktralare vi har I bohuslan, byggd I tra. Dessa batar anvanderman fran juni till sep och da gar man langt ut till havs och stannar en vecka.

Det ar svart att beskriva hur roligt det ar att se hur det for denna familj blev nagot positivt med tsubamin. De har fatt det samycket battre.Vi borjade finasniera Sathyas utbildning till sjukskoterska med ca 125 kr/manaden. Men Sathya slutade utbildningen pga att honstandigt svimmade nar hon sag blod. (Jo. Lite roligt ar det faktiskt). Men nu ar hon mitt uppe I en datorutbildning sammtidigtsom hon laser engelska och hindu, indiens 2 officiella sprak. Datorutbildningen v erkar grundlig minsann, just  nu haller hon pamed programspraket C++ vilket for den som vet nagot om det ter sig nastan lika obegripligt som det gor for dem som inte har enaning om vad det ar. Jag blir impad. Hem\nnes mal ar att till sommaren borja sudera till larare I engelska och hindu. Datorkunskaperna kan vara bra att ha som hon utreycker det.

Hennes nuvarane och kommande studier kostar betydlig mer an det vi betalade for sjukskoterskeutbildningen sa vi lar aterkommamed tiggeri. Vi panerar att bjuda till fest langfredag da vi visar alla bilder vi har och berattar mer. Men eftersom familjenfar det allt battre maste de kunna betala en del av Sathyas utbildning sjalva snart. Vi tanker ju inte underhalla familjen forever utan nu ar det en bra utbildning som galler och sedan far det klara sig sjalva. Det finns sa manga andra att hjalpa sajosses. 

Idag ar det en cool and pleasant morning som de kallar det I vaderleksrapportan I The Hindu. Vi var uppe I ottan och jag kan sla vad om att mer an 25 grader var det inte. Och snart sopar det I for fullt med sa dar 30 – 35 grader och da ar det inte sa pleasant langre. Tyck alltsa synd om oss, ni dar hemma I den harliga svalkan. Nu far vi till Maduraj I morgon by train, sover over dar och sedan fortsatter vi dagen efter till Trichy, eller Tiruchirappalli som det egentligen heter. Men vem kan uttala det? Vi horsOm gud villOch byxorna haller H mats o sigrid

 

 

2005-2006 :2 

Och nu ar snuset slut. Jaklar. Jag tog medvetet med mig for lite, vilket jag alltid brukar gora , tanken ar ju att sluta men nunar snuset ar slut forbannar jag mig hogakteligen som vanligt. Jag har lite nikotintabletter men det blir inte det samma. Ensnus ar och forblir en snus.  

Vi tog avsked fran Sathya och hennes familj under tarar. De ville inte att vi skulle fara och det ville inte vi helleregentligen men ar man I indien maste man se sig omkring lite. Nar man som vi blev lite mera bekant med dem var det skont attsitta I deras hydda och knapra pa stekta fiskar och smaprata. Bara att vara dar utan att kanske saga nagot. Eller prata kaften ur led. Himla trevligt. Nu ringer vi varandra nastan dagligen istallet. 

Vi tog taget till Madurai dar vi sov over och sedan direktyt vidare till Trichy dagen efter. Dar finns ett antal temple so\m viville se men inte 17 slappte de in icke hinduer dar inte. Och mala mig I pannan och latsas vara hindu har jag inte lust med.

Hotel Femina dar vi bodde lag I ett slumomrade. Hotellet var lyxigt och man hade ett omrade runt med snabbkop a la maxi ochannat. Usch. Vi for till tavanjaur och besag ett av varldens varldsarv, ett urgammalt hindutempel dar vi dessutom kunde kommain. josses vilga gudar de har. Storkossan tex. Ett jattestenbelate som ser lika franvarande ut som andra av manniskans allagudar.

Taxi blev det sedan till en liten stad strax soder om Nagapattinam osm heter Velanganni eller Vailankanni. Vi korde den vanligamorgonritualen dvs akte till jarnvagsstaqtionen, stalled oss I en stor ko och nar gubben I luckan fortfarande inte kommit efteren timmaq sa dar tog vi taxi. I velanganni bor vi fint I en liten lodge for 300 rs/natten. (det gar ca 6 rs pa en krona). 5 minpromenad till stranden och 2 min till centrum som inte ar stort mer an ett litet torg. Staden ar ett katolskt centrum och detdraller av kyrkor ocfh boendeskjul for pilgrimmer som sakert ar lika manga som de boende. Det ar lugnt och gott har och hit villvi nog komma tillbaka. Stranden ar fin och stracker sig oandlig bort. Lagom langgrunt, inga stora vagor och inga besvarligastrommar. Dar strandvagen slutar ar stranden ren och fin men annars blir den snart en bajskorvstrand. Konstigt nog har man inteon av detta langre, det galler bara att se vad man satter fotterna. Har trivs vi fint.

Dock finns det alltid en nackdel och harfinns en enorm mangd fattiga, handikappade och missbildade. De sitter langst gatorna overallt och hur mycket man an forsoker attge bort ar det en spott I havet. Mangden fattiga ar oandliga. Manga har haft polio, andra har typiska neurosedynskador. Man krangde val av nagra ton neurosedyn I de fattiga landerna nar det blev stopp I vastvarlden. Andra fattas det en arm eller ettben, kanske efter tsunamin som drabbade denna stad mycket hart. 6000 manniskor forsvann har, staden har kanske 10-15 000innevandare + kanske ett par tusen pilgrimmer. 100 meter fran strtanden ar allt borta, manga hus sedan star tomma, de drunknadeval.

Som sagt tusentals pilgrimer som ber hogt och lagt. Framfor storkyrlan finns en sandvag pa uppskattningsvis 6-700 meter darmanniskor gar pa kna. Guden kanske gillar sadant. Sedan ligger de efter fullbordat lopp med blodiga knan framfor kyrkan daranhoriga tar hand om dem. Det ar emellertid inte ofta man ser nagon ge nagot till de fattiga. Ja, manniskan och hennes gudar. Vi funderar pa va detta skall vara bra for och det ar svart att komma pa nagot vettigt. Dethandlar ju mest om nafot egoistiskt, att sjalv fa en fordel. Att krypa knana blodiga eller att fjanta sig framfor en hinduisk dasstunnegud som jag kallar en svart burkliknade gud tillfor val inte varlden nagot. 

2 andra vasterlanningar har vi sett I stan och det ar ganska lagom. Snartt forsoker vi aka till Peryar Wildlife National Parkfor astt se lite djungel och vilda djur. Ttanken var att aka tag men det skiter sig direct eftersom de rivit upp jarnvagen mellan Ngapattinam och Tanjavur sa det blir taxi atminstone till Tanjavur och sedan borjar val var morgon ritualo igen, ga tilljvstn, vanta en timme och sedan ta taxi. Bjallerklang har vi hort men eftersom vi hallit oss borta fran kyrkorna I jul har vi klarat oss bra fran julelandet. Hur har detgatt for er?? Gott nytt ar pa er alla. Mats o sigrid

 

 

2005-2006 :3 

Nar man reser I Indien kan man konstatera foljande.Vi har rest med tag, 1:klass och sleeper samt taxi. Med taxi ser man mycklet och en 7-timmars fard med taxi, ( for 300 kr) ar betydluigt kortare an en 7-timmasr fard med flyg tex.;Men nar man passerar en by, et thus – en eller flera manniskor sitter / star nagonstans pa vagen. De befinner sig dar alltid. Kanske tar de bussen eller sa gar det till byn brevid nagon gang om aret men I princip sitter/star de de pa denna plats alltid. Deras verklighet. Vi kommer I taxi. Passerar dem pa ca 10 sek. Darefter ar vi nagon annanstans och vara sinnen uppfylls av helt andra saker. Men – De som sitter/star dar sitter/star kvar pa samma stalle, det stalle som ar deras verklighet och dar de befinner sig hela sitt liv. For oss star deras tid och rum stilla, fullstandigt stilla. Dar ar det fodda  och lever och en ev vacker dag ser de en taxi svepa forbid. Jahajaha, dar for en taxi forbid och sedan aterigen inget mer. Lite ris, ok, dagen ar raddad. Kanske kusin xx som nar om kanske kunde mjolka geten utan att fa skallen insparkad kanske kunde ge mig lite mjolk eller om jag har tur kanske jag kan av sysslingen fa en bit tapiok a koka, eller av mosters man som kor rischa ar sysslinegs son som den javeln har kommit upp sig och tror at han ar nagot…Dessa genatationers oden kanske vi agnar 10 sek pa sin hojd om vi inte sover.

Vi farads I rummet fortare an tanken vilken ar svensk och paminner oss om morbror Ernest som hade en kolonilott I Farsta.I tiden farads  vi mycket fortare. I en brakdels sekund ar vi hos mannen/kvinnan staende/sittande. Sedan ar vi nagon annan stans dar nagon annan sitter/star/bojer sig/sitterochskiter/sover/alskar/osv. Kan vi mojligtvis var pa samma planet? Samtidigt? Kan deras ovans verklighet befinna sig pa samma plats som var under en brakdels sekund? Vem av oss ar I ett svart hal??

Varmt, hett, kl 800 pa morgonen.Strolmmen ar borta igen sa flaketne pa rummet funkar inte. Svetten dryper. Om det vore meningen att nordlanningar skulle vara har vore vi utrustade med hangrannor.Via r tillbeka I Kovalam och det  ar varmare an nagonsin. Ta ett bad hjalper inte foga, vattnet ar for varmt. En Indisk dusch ar det enda, dvs en hink sa kallt vaten som det finns I kranen och hall den over huvude ar det enda som hjalper. Nagra minuter dvs.

Back in Kovalam. Detrta superturistika stalle som dryper av dryga typer. Detta ar inte Indien och vi vantru\ivs har. 100 reatauranger har pa rad dar rika vitingar sitter och vraker I sig gloende ut over gangen dar en wstandig strom av forsaljare och fattiga forsaker fa uppmarksamhet. Men nastan ingen har rad att ge nagor till de I tasor haltanade gubbarna eller de med smutsiga barn I famnen, halogda kvinnorna. Nej da – har vill man inte se nagon verklighet. Har fiser man I kor ett Sanctus for den vita rasens overhoghet.Har vill man inte se annat av indien an ett bugande och bockande och krypnade som nagot som myrsloken lamnat efter sig.

Jovisst – som vanligt overdriver jag val en smula/ . och nar jag anda haller pa kan jag val beratta om en annan vanlig typ I Kova;lan. Den kedjerokande anorektikern, innehallande morotsjouse istallet for blod, (har blomkalsoron och potatisavkoksnasa),  som fran morgon till kvall genomlider olika ayorvedahalsoidiotbehandlingar. Droppanbde olja pa huvudet, droppande olja pa hjarnan. Dessa behandlingar ar mycket vanliga har men med tanke pa hur folka lever och hard et I detta land kanns den vasterlandska egoismen som nagot man borde skammas for istallet for att flippa over i.

Naa – tacka vet jag de andra stallerna vi varit pa som tex Velanganni. Vi traffade pa ett par fran Dehli som varit I V de senaste 15 aren och de hade aldrig sett en vasterlanning dar forut.. vi stora, bleak och pluffsiga typer, huvudet minst langre an de flasta andra drog till sig en enorm uppmarksamhet som var jobbig till en borjan men man vande sig.Och detta ar Indien!!

Pa mondag morgon aker vi hem. Just nu saknar jag kall luft att andas, att slippa vara svettig hela tiden. Tank att hoppa I havet en majdag nar temperatuen I det samma ar sa dar 15 grader!! Ljuvligt!! Jag saknar jamna vagar utan standiga ha loch gropar och jag saknar tystnad. Allt detta kommer jag att njuta flera minuter afv nar jag kommer hem.

Men hemma kommer jag att sakna framfor allt indier. Hur skall man kunna leva utan alla dessa vackra manniskor? Och alla dofter. Nar man gar in en stad eller bys skabbigare gator kvarter. Kryddor, matos, halvrutten fisk, helruttna gronsaker, gamla sopr, koskit, getskit, manniskoskit och doften av allman halsovadlig gegga. Var for sig later det kanke inte sa trevligt men tillsammans blir det haaaarligt, haaarligt…

Jag kommer att sakna den fulltandigt magnbifika roran som finns overallt utom pa Kovalan beach. Och den fulltandigt vettlosa trafiken.Jag kommer att sakna Indien. En otroligt massa fattiga manniskor vars elande man inte kan gora nagot at hur myv\cket man an ger bort. Men manniskor som kampar for sin overlevnad pa olika satt. Vissa tigger. Andra star overallt ocvh forsoker salja alldeled hoppslosa saker for en spottstyver. Manga har riktiga job och tjanar 5 ore om dagen. En kille pa hotellet dar vi born u jobbar fran 7 till 22 for 100 rs om dagen. Det gar 6 rs pa 1 sek.

Pa vagen till Trivandrum sitter kvinnor och gor sprangsten till single medelst en liten hacka. Undrar vad de har betalt? Indien ar svart. Svart att vara I och avart att mota allt elande som fullstandigt omsluter en.Men vi kanner nog att Indien blir ett must, som ett begar, (likt snuset), som man maste ha en ordentlig dos av varje ar.

Assa har vi da Sathya och hennes familj. Vi var bara 6 dagar I Kanyakumari hos dem. Vi kannde dem inte vidare nar vi kom hit men dessa 6 dagar + varannansdagstelefonsamtal after that far oss att kanna att vi vill vara dar, hos dem, ata deras fstekta fisk med skivad formfranska som de kopt till oss.Att forsoka vara en stund I deras verklighet sa gott det gar. Hoppa av var dimention en stund, hoppa ur vart svarta hal, lata tiden sta stilla och vara I den verkliga verkligheten dar en stor del av mannskligheten befinner sig.Halsningar mats o sigrid

 

 

 

2006-2007 : 1 

Hej alla. Här kommer nu äntligen ett litet resebrev från oss. Det verkar som det bara blir ett men det blir lite mer omfattande än vanligt kan jag tänka. Bland annat beror det på att jag släpat med mig en dator och skriver lite då och då. Det blir spännande att se hur det blir med å,ä och ö när jag för över texten till en indisk dator. Många av er som tidigare år fått mina resebrev har haft halva nöjet i att dessa bokstäver lyst med sin frånvaro, det har gett utrymme till egna tolkningar som förmodligen i många fall varit betydligt roligare än vad jag menat.

Hoppas alltså verkligen att det blir som vanligt. Kanske blir det ännu roligare och varje sådan bokstav blir typ ¤&/))/ eller något annat lika inspirerande. Blir det problem med att läsa, kom då ihåg att med å menar jag å, med ä menar jag ä och med ö menar jag ö.

Varkala åkte vi till denna gång istället för till Kovalam. Det är också en badort i Kerala men det är betydligt lugnare men också betydligt turistiskt. Men är man en badjävel som jag så måste man bada av sig det värsta några dagar och det är en lagom tillvänjning till det riktiga Indien både beträffande värmen och allt annat. Men mycket att säga om detta ställe finns inte om man bortser från myggen som är riktigt feta och fina. 

Efter några dagar på playan drog vi till Kannyakumari, sydspetsen som är Sathyas hemstad. Sämre dagar än de vi just valde för att åka dit finns inte. Stora julspektaklet i den kristna delen hade just slutat och nu började stora hinuditot som pågår runt nyåret. I den tjocka dieselröken utefter det någon påstod vara gatorna kunde man urskilja hundratals feta bussar med rytande kolvar och tjutande sirener. Det är pilgrimer som kommer från hela indien föra att vara en eller flera dagar där och åka ut med båten till stengubben ute i vattnet och tillbedja. När vi äntligen fann ett hotell som inte var fullt kunde vi bara konstatera att Stora Bussparkeringen låg utanför vårt fönster. Klockan 3 på natten kom de med signalhornsknapparna konsekvent i botten och ett visst knökande uppstod när 50 bussar skulle baxas in på kanske 25 bussplatser. Men med hjälp av signalhornens helvetiska avgrundsvrål krökte de ljudvallen, skapade en lokal Big Bang och hade efter ett par timmar belagt området så tätt med Buss att luften mellan dem flydde med ett schvooong in i vår luftkonditioneringsapparat som undrade va fan och började med ett livligt vobblande i fläkttjosan sjunga marseljäsen och dansa cancan. Flera gånger om dan! Trot den som vill men det är dagsens sanning.

Som alla vet kan in buss inte vara avstängd så värst länge utan motorn måste startas en gång i timmen och köras på fullt varv för att man skall vara säker på att den inte är sönder. Likaså måste signalhornen testas. Det förstår ju vem som helst att man kan aldrig vara säker på att ett dylikt instrument fungerar, det kan ju ha lagt av sedan man använde det sist. Alltså VRÅÅÅÅÅL. Jippie det funkade nu också. Men det var då det, kanske har det gått sönder nu allra sista minuten. Måste nog testa igen……. Men å andra sidan, sova kan vi göra när vi blir gamla. 

Elefanter har jag länge haft ett speciellt förhållande till. Som liten, kanske sådär 10-11 år, drabbades jag av tanken att jag var en onödig varelse. Detta hade sin grund i många olika saker och vi skall inte här gå in på dem alla. Men en känsla jag hade var att jag inte borde röra mig för när jag gjorde detta trampade jag med all sannolikhet på ett litet kryp som jag inte såg och ställde i bästa fall bara till ett personligt elände för denna. I värsta fall tog jag den av daga. Det kunde vara synliga typer som myror, spindlar, knott och annat otyg som krälar på marken. Men eftersom jag fick ett mikroskop i födelsepresent när jag fyllde 10 visste jag att det fanns en uppsjö av småsmå typer som fanns överallt, småjäklar som fyllde utrymmet mellan mina fötter och marken och som jag kletade ut under toffeln när jag rörde mig. Detta bekymrade mig. Att inte kunna ta ett steg utan att ha ihjäl någon var förfärligt. Jag kommer ihåg en dag när jag satt i dikeskanten intill vår tomt och nästan grät över detta faktum och jag bad alla små där nere om förlåtelse i förskott. Men så gick det upp ett ljus för mig. Elefanter. Dessa bamsingar hade större och plattare fötter än jag och ställde till betydligt mer elände där de trampade fram. Smådjuren dog som flugor lindrigt sagt. Och elefanterna hade förmodligen inget dåligt samvete över detta. Det ingick i naturens gång att små föll för de större och med denna insikt fick jag en väldans tröst. Sedan dess har jag klampat fram genom livet och har utan att bry mig värst en hel myriad av småkryp på mitt samvete, eller rättare sagt inte på mitt samvete, snarare under fötterna. Sedan dess har elefanter alltid varit min förebild eller åtminstone en källa till tröst. Kan de så kan jag.

Jag träffade en förträfflig elefant häromdagen i ett tempel utanför Kannyakumari. Hon var snyggt målad och tempelelefanter är. Jag beskådade hennes fötter och insåg hur rätt jag hade den där gången för länge sedan. Många blir taskigt platta om de befinner sig under dessa fossingar. Och elefanten är lika glad för det.

Detta djur hade lärt sig konsten att låta folk lägga en slant i det yttersta snabelvecket och sedan välsignade hon dem genom att lägga snabeln över huvudet på slantgivaren, dreglade lite i nacken på dem och räckte sedan snabeln mot skötaren som tog hand om pengarna. Inom parentes sagt kan man tillägga att lite dreggel från en snabel snabbt närmar sig 1 liter eller så men att få detta innanför skjortan bekymrade inte folk utan tvärtom, de såg sig verkligen utvalda av detta heliga djur. Rätt var det var pinkade djuret i fråga en så där 20-30 liter och sket ett antal bollar med diametern 15 cm ungefär. Skitarna plaskade med ett ivrigt skvättande ner i pinket som bildat en liten insjö och sedan blev det ett jädrans hallå på folket runt omkring. De kastade av sig om fötterna, vadade ut i pinket och började trampa på skitbollarna. De trampade och trampade och till slut hade de blött upp dem så pass att de var tillräckligt läbbiga, det blev små skitfontäner mellan tårna. Detta var tydligen målet för nu vart de nöjda, tog på sig sandalerna eller skorna igen och gick vidare. Klaffsande, uppfyllda av helighet och skitdoft.

Men det intressantaste är ju ändå hur elefanten uppfattar detta. Hade det varit en människa som utsatts för denna tillbedjan så vet vi ju alla hur denna människa skulle leva ut sin stöddighet och bete sig äckligt på alla sätt typ starta krig mot hela universum, bli socialdemokraternas ordförande eller något annat riktigt stöddigt. Elefanten såg i och för sig ganska stöddig ut men inte mer än elefanter vanligtvis plär göra, de har ju lite tyngd ovan fötterna så att säga. Men för övrigt tyckte jag att den log ett soligt leende där bakom mulen med den där konstiga munnen, (som faktiskt påminner om odjurets käft i Alien). Den hade nog ganska roligt och hade mycket spännande att berätta för sina barnbarn i framtiden. 

Men gudars vad härligt det var hos Sathya och hennes familj i kannyakumari. Nu var det tredje gången vi träffade dem och både de och vi känner nu att vi känner varandra lite bättre och det var lätt att umgås och knapra på deras härliga fiskar dag efter dag. De har just flyttat in i det nya huset, ett typ radhus av betong med 2 rum och kök också taket förståss där de skall sova längre fram när det blir riktigt varmt. De har också kvar hyddan vid stranden som mamma Lilly berättade om att det platsen var helig, gud hade gett dem den platsen när hon gifte sig med pappa Sebastian. Och efter vårt uppdykande där i rättan tid för 2 år sedan är de helt övertygade om att den platsen kan de inte överge. Kanske kommer de att bo där på sommaren när det fläktar lite från havet, som sommarstuga alltså.

Sathya läser allstå mikrobiologi och datorkunskap, all undervisning på engelska Hon vill bli universitetslärare och har 4 år till. Vi kommer allstå att fortsätta med våra långfredagskalas och insamlingar. Hon går på ett universitet i trichy, 12 timmars bussresa från hemmet. Hon verkar tusan så energisk. Hon är ledig på söndagarna men fick pengar till att gå en cooking course på dessa dagar i 1 år, därefter vill hon gå driving course på söndagarna. Vi uppmuntrar henne.

Mamma Lily är inte riktigt frisk, hom har mycket ont i magregionen. Hon har varit hos läkare och skulle blivit opererad i november men de hade inga pengar så det blev inget. Naturligtvis fick hon 20000Rs, drygt 3000 som var ungefär som vi hade kvar av insamlade medel, av oss så att hon kan betala operationen så fort som möjligt. Förhoppningsvis är det inget farligt, det låter lite som gallsten, familjen behöver henne. Naturligtvis är det för dem lätt att se oss som en outtömlig källa med rupies. Det är en svår balansgång detta att ge dem till det nödvändigaste som Sathyas utbildning och nu till läkarvård men säga nej till pengar till att fixa till konstruktionsfelet i husets vattenförsörjning som inte funkar alls och pengar till att bygga en liten mur så att monsunregnet inte sköljer genom kåken, ett annat litet konstruktionsfel eller brist på tanke eller va fan det ordnar sig nog.. vi är ju faktiskt gjorda av pengar här, vår rikedom är ofantlig för dessa människor. Vi bor t.ex. på hotell för så där 800-1500 Rs natten, ca 120-250 kr, och detta är förmodligen betydligt mer än de lever på en månad hela familjen. Men samtidigt som man förstår att de tar chansen så vill vi inte endast ha mjölkkosserelationen till dem utan det måste vara något mer. Och det känns bra, vi har talat mycket om hur de tänker, om oro för framtiden, om oro för att Sathya går i skola långt bort från hemmet där mamman inte kan hålla koll på om flickan umgås med pojkar eller inte, oro för att vi skall hålla oss friska eller att vi skall överge dem innan Sahtya är klar med sin utbildning. (Men det skulle inte förvåna mig om vi försöker hjälpa dem med vattenproblemen i alla fall när vi kommer hem).

Fisket går inget vidare nu, det blåser mycket och fisken är borta. De har det väldigt knapert våra vänner i kannyakumari. Men de är mycket stolta över att de som de säger fått en mycket bättre position i samhället. Man får lust att stanna hos dem hela månaden men samtidigt vill vi se mer av detta fina land och eftersom det var någon som sa att man bara kan göra en sak åt gången åkte vi vidare. 

Nu har vi varit i Indien snart 2 veckor och i morgon lämnar vi Kannyakumari och far till Madurai. 

Nu har vi varit i Indien mer än 2 veckor och vi har lämnat madurai. Det är ju en jäkla håla fylld med odjud. I hotellet brötade luftkonitionerinen som vanligt och fläkten i taket som vanligt likaså och utanför brötade 1000 signalhorn dygnet runt samt tjugominuters vrål från tågen och för säkerhetsskull hade hotellet mittemot en 1000 hästars diesel i källaren och avgasröret var utanför vårt fönster. Sov gjorde vi ändå av någon underlig anledning. Men vi fick en fantastisk walk i djungelmiljö då vi bakom ett tempel ett par mil utanför staden fann en port som mynnade ut i ovan nämnda biotop. Efter en så där 4-5 km kom vi till en helig källa där folk knödde under vattenstrålen som ansjoviser i burk.  Annars är det inte så mycket som förvånar en längre. Man har blivit van de mest underliga saker och reagerar föga. Trafiksituationen som jag skrivit om tidigare år förefaller helt normal, ser det ut att bli 5 bilar i bredd på en tremetersväg så vet man nu att det är helt ok, inget att hetsa upp sig över alltså. Förmodligen ligger det till så att det kan bli mindre än 0 millimeter mellan fordonen. Minus 1 meter eller så är inget ovanligt. Jag skall berätta mer om detta när jag lärt mig knepet och då kan ni testa där hemma och tala om för mig hur det gick när jag kommer hem. Vill helst inte testa med min kära volvo. 

Nu är vi plötsligt i Konaikanal, en liten bergstad 2200 meter över havet. Jag har legat sjuk här några dagar. Har haft ont i halsen ett tag men här kom feber och elände över mig och jag ligger mest hela dagarna på en stenhård kokosnötsmadrass och tycker synd om mig själv. Förväntar mig medlidande. Får här lite andrum att betrakta upplevelser i detta land och kommer bland annat på att det faktiskt finns en hel del att förundras över ändå här. Till exempel hotellen. Man bygger ett nytt fint hotell, kanske 1978, och efter några år börjar saker och ting haverera. Färgen flagnar från taket, en glasruta går sönder. 20 år senare har nästan all färg i taket ramlat ner och alla rutorna är sönder. Den där en gång så fina bilden i glada färger inramad där på väggen har nu en färgskala som får en havregrynsgröt att framstå som bror till regnbågen, ramen är sprucken och hänger kvar endast av gammal vana, glaset likaså. Hälften av lamporna i rummet funkar inte. Men inte skulle det falla någon in att göra något åt detta. Kanske hoppas man att det kommer att reparera sig självt, det är bara en fråga om tid. Eller så kanske man inte ser det. Det har nog varit så hela tiden. No Problem.

När man städar är man oftast duktig på att rengöra tvättstället och toastolen. Men det skulle aldrig falla någon in att även göra rent kranarna eller kaklet på muggen. Det är garanterat inte rengjorda någon gång sedan de sattes upp. På en kran på ett hotell såg jag genom skiten att det var något rött. Jag skrapade lite med nageln och fann en lapp där det stod att man inte fick rengöra kranen med typ frätande syror. Förmodligen var man osäker på språket och lät den vara for ever.

Om hotell Samudra i Kannyakumari står det i Lonley Planet att ”hotellet har sett sina bästa dagar”. Detta kunde det gott stå om alla hotell där vi varit. Pryttlarna hänger på trekvart, filtarna är måttligt rena, bordsskivan har man nog gnott lite på någon gång men bordskanten skimrar i alla nyanser av brunt och geggfärg. Har man tur kan man se sin fula nuna genom geggan på speglarna. Eller kanske snarare otur.

Kanske inte konstigt att man är lite sjuk.

 

Men Indien är med alla sina brister underbart. Människorna är helt fantastiska. Sådana godmodiga och vänliga typer. De flesta ler gott när man möter dem och skulle någon se lite sur ut vickar man bar lite på huvudet och ler och vips får man ett leende tillbaka. Naturligtvis är det lite olika beroende var man är någonstans men överlag är det som jag beskriver det. Och vackra är de också. Man kan nästan smälla av när man ser alla vackra kvinnor. Sigrid påstår att det är detsamma med männen vilket jag inte riktigt begriper mig på. Men fattigt är det överlag. Och många är ännu fattigare än fattiga. Och så finns det de som inte har något alls. Gamla, halta och lytta som kryper omkring på gatorna och som sover direkt på trottoaren i sina trasor. Man får kämpa för att möta även dessa och komma ihåg hur bra vi har det, helt oförtjänt.

På hotellet där vi bor i Kodaikanal, Villa Retreat, har de en slav som hela tiden får springa med brickan. Han jobbar 7 dagar i veckan från tidiga morgon till sena kväll. Han är 21 år och försöker studera computering men det blir ingen ordning med det. Hans mamma är död och hans pappa har gift om sig och vill inte veta av honom längre. Ta med mig till sverige säger han. Känslan av att vilja hjälpa väcks naturligtvis men även med all hjälp vi fått från alla där hemma kan vi inte hjälpa alla här. Sathyas studier måste gå först men visst vore det fint att hjälpa den här killen till en bättre framtid eller?? Nåja, vi får se hur det går på vår långfredagsinsamling, vi tar nog killens namn och adress.

Sebastian, den polioskadade killen i Kovalam som vi försökte hjälpa har vi lagt ned. Det var som att sända pengar in ett svart hål. Vi försökte att få honoma att använda email men han envisas med att ringa och det gör han fortfarande ofta. Sebastian no money, no money. I början skickade vi pengar till honom men det dröjde en vecka och sedan var det Sebastian no money, no money. Detta går inte. Vi kan inte underhålla hans familj i all evighet och det kändes dessutom som att han blåste stålarna illa kvickt. Men hjälpen till Sathya verkar fungera mycket bra och det är ju klart att hjälp till självhjälp under en tidsbestämd period är fullt möjlig. Vi har gjort klart för henne att vi bekostar hennes studier men sedan måste hon klara sig och familjen själv. 

Till Kodaikanal kommer vi tillbaka om gud vill och böxera håller som Livia brukas säga. Kodaikanal är den finaste plats vi varit på hitintills i Indien. Lagom temperatur, kanske 30 på dagen men framåt em blir det svalt och gott, fliströjan kommer fram på kvällen och lite värme på rummet behövs. Nattens temperatur kan gå ner till 5. Väldigt kuperat är det så man får fin motion. Lugnt och tyst är det och i den omgivande naturen finns fantastiska stigar, sjöar och vattenfall.

Hotellet ligger högt över dalen med en liten välskött gräsmatta framför och man har en vidunderlig utsikt och titta där nere där ligger molnen, det blir lite flygkänsla. 

Går man förbi ett fint hus, ett risigt hus eller ett ruckel sticker någon genast fram näsan och säger hello, what’s your name? Endast ett fåtal västerlänningar också. Hit flyr indierna framåt vårkanten när hettan blir för svår i låglandet men nu är det lågsäsong här vilket passa oss alldeles utmärkt. Här kan man vara länge. Vi hade ju tänkt att bara göra en liten avstickare hit, kolla vattenfallen och sedan dra till Chennai, vidare till ett litet ställe söderut där de hugger stenskulpturer till templen. Men detta får bli en annan resa. Här stannar vi så länge det går. Här skulle man nog kunna bo en del av året faktiskt. 

Vad jag inte heller kan fatta är varför det är så roligt att bli fotograferad. Vart man går med kameran skriker folk photho photho. Nåja, kanske inte alla men det händer ibland, ganska ofta faktiskt. Man ställer upp sig själv eller hela sin familj, se allvarlig ut och sedan knäpper jag. Då är de nöjda, tackar så mycket och går sin väg. Vad är det för roligt med detta? Själv lider jag när någon skall ta en bild och envisas med att jag skall vara med och lyckas vrida munnen ett kvarts varv runt sin egen axel, lyckas få ögonen att ploppa ur sina hålor, lyckas få öronen att bli rödaktigt ludna som på en skabbig hund, lyckas få min annars så vältränade kropp att se ut som en tunna fett, lyckas få fotablana att stå i givakt 90 grader motsols osv. Jag upprepar, vad är det för roligt med detta? För mig??  Fattar 0 alltså. Och det är inte så att indierna vill få fotona tillskickade, nädå, bara man tar ett kort på dem blir de så glada så.

 

Det är väl ändå en fantastisk tur att man inte förstår allt. Måtte jag aldrig göra det.

 

Ursäkta om jag störde.

Adjö och tack för fisken.

 

Mats. Å Sigrid hälsar

 

 

 

 

 

2006-2007 : 2 

Så just man sänt ett meddelande som man tror skall bli det enda upptäcker man att det finns mycket viktig information som man lyckats glömma bort att förmedla. Till exempel att korna är ovanligt feta här i bergen.

När jag ändå skriver igen kan jag berätta att idag har molnen tagit staden i besittning och det är ruggigt, säkert inte mer än 20 grader. Vad jag förstår försöker det regna men lyckas inte riktigt. Ibland kommer det en halvliter vatten dimpande, nja, kanske inte fullt en halv liter men dimpande kommer det i alla fall och efter en stund kommer det en dimp på ett annat ställe. Hoppas att det nöjer sig med detta. Om det kommer många sådana skvättar på det ställe jag befinner mig blir jag blöt och det är onödigt. Har fortfarande lite ont i halsen och känner mig inte helt ok. Sigrid kände sig kass igår men har repat sig. Men att komma från den heta låglandsvärmen som man precis har vant sig vid till denna råa luft här kan förmodligen påverka luftrörsapparaten på det mest förvirrade sätt. Dock har jag varit i affären Super Medicals och köpt Super Medicals om man nu kan lita på vad det står på pillren. För säkerhets skull tog jag vägen förbi The Wineshop och införskaffade mig en Pure Scotch Blended with India Malt Wiskey. Helt ok faktiskt. Det blir nog en fin blandning.

En wineshop kan man närmast förklara med att det är ett ställe där det inte finns vin. Lite lustigt faktiskt. Endast sprit och öl. Somliga sådana butiker har även servering och dessa är inget jag rekommenderar. Där sitter de stackarna och super tills de somnar och bärs hem eller om de sover ruset av sig i shoppen. Inte vet jag men jag har aldrig sett någon berusad indier på gatan.

Ett vanligt öl i indien är annars Kingfisher. Det smakar förfärligt. Men teoretiskt finns i Tamil Nadu-distriktet en variant som heter Kingfisher Strong. Jag lyckades komma över detta förra året i Kannyakumari. Ett underbart öl. Och det kommer från mig som egentligen kan leva utan denna dryck. Men i år verkar det vara endast teoretiskt som sagt. Det finns på alla barmenyer här men de har det inte, (inte wineshoppen heller för den delen). För övrigt finns inga öl i verkligheten som de har på barmenyerna. Ölet som heter 6000 har de inte, men det går att få ett som heter 5000.

 Nå, nu ger vi tusan i detta.

Vi tog en taxi idag till Pillar Hills där det finns vattenfall och en vidunderlig utsikt. Vi såg nästan 2 meter i dimman och det rann lite vatten en bit bort hörde vi. Men detta var förutsägbart, vi var ute efter en god promenad i naturen och det fick vi. Och visst var det väl fint med den indiska skogen men herregud vad bortskämda vi är i sverige med vår natur. Visserligen kryddades promenaden av att tänk om det kommer en tiger eller tänk om det ligger en läbbig orm där framför foten eller de där aporna ser verkligen förbannade ut och förmodligen har de rabies hela högen osv. Men så är det väl i det okända. Jag kommer ihåg när 2 afrikanska kvinnor var och hälsade på hemma på Kärlingesund. Vi försökte få med dem på en kvällspromenad men nänänä, man går inte ut i skymningen. Ens syster hade blivit uppäten av en krokodil så den lätte gick de inte på.

På tal om faror. Hörde hemifrån idag att en svensk kvinna blivit ihjälhuggen med yxa i indien. Det var inte Sigrid eller våra vänner Christina och Anna som reser med oss. Men jag kan förstå oron där hemma även om indien är stort, har ca en miljard människor och det finns förmodligen en massa svenskar här. Är man hemma förefaller det okända, t.ex indien farligt. Men jag har nog en granne jag är räddare för än indierna över lag. Visst finns dårar överallt men hur det än är är religionen en mycket återhållsam faktor. En hinu gör ingen annan levande varelse någon skada. De som är kristna eller muslimer här tar det verkligen på allvar och religionerna verkar kunna finnas sida vid sida och det ser ut som om de respekterar varandra. Lite blåögt måhända, klart det blir bråk men jag inbillar mig ändå att vårt sätt, västerlandets sätt att se på religionsmotsättningar som finns i stora delar av världen inte riktigt har kommit hit. Hinduerna som är den överväldigande majoriteten är van vid många gudar och lite jesus och lite muhammed har väl ingen dött av typ.

Men som de varnar för i Lonely Planet, denna oumbärliga källa till information om ställen de rekommenderar och som man därför bör undvika, varnar ensamma kvinnor att söka helighet i egenutnämnda gurus, med kanske bl. a. yxa i fickan, de finner på gatan. Ganska självklart kan tyckas. Men sökandets vägar kan förmodligen ta sig oförnuftiga rutter. Typ.

Men flera backspeglar har nuddat mig i trafiken. Och med tanke på att långt ifrån alla bilar har backspeglar har jag klarat mig förträffligt. Bilar har företräde och det verkar inte som en hindu tycker han gjort bort sig förrän han kört över någon.

Detta om yxor.

 Vädret blev förfärligt. Man såg knappt foten framför sig. Vems fot, kanske den klurige tänker för att sätta mig på det hala, men jag menar naturligtvis min fot vilken är den som ligger mig varmast om hjärtat. På en kvart ungefär tänkte vi om och tog en taxi till Pollachi, dagen efter till kusten och en håla vi funnit på kartan som heter Paravur. En resa på ca 35 mil. Denna håla ligger nära flygplatsen och eftersom vi skall hem på måndag tycket vi att bet blir nog bra. Våra vänner som reste med oss, Christina, Lasse och Anna hade redan gett sig till Periar där vi var förra året och således klarar oss utan utom då den beställning jag gjorde på 4 stora påsar Chicken Masala som är en kryddblandning utan dess like. Och dessa kan man köpa just i Periar.

Men Paravur visade sig vara en förskräcklig håla med förskräckliga hotell. Så här på slutet vill vi gärna bo bra, riktigt bra. Men jag hade sett på mappen att havet var nära och till slut hamnade vi i Cherai, närmare bestämt på Cherai Beach vilket är en smal landtunga mellan havet och backwater, dvs ett sötvattensystem som blir till större sjöar från floder o.dy. här i Kerala. ( O.dy: har inget med dy att göra som vi känner det). Så där vi nu bor har vi havet rullande in 15 meter från rummet och för en gångs skull överdriver jag inte alls även om det känns motigt. Bakom hotellet har vi kanske 50 meter till backwatersystemet och så omgivna av vatten borde vi väl för fan klara de sista 4 dagarna här i indien!

Träffade en grabb som har en liten restaurang här där vi käkade en underbar fisk som hans pappa inte hade fångat. (Han slutade fiska för 20 år sedan).  Visst åkte vi sedan iväg med han och hans kompis för att ta ut pengar, greja lite på Internet, besöka en wineshop, (eftersom mitt inmundigande av Super Chemicals ovan gjorde mig ung på nytt blev jag järv och frisk och ville testa det igen, kanske blir det bättre än någonsin??, ung på nytt typ??)((Var glada ni där hemma att ni slipper tockena där kurer!)),  samt köpa lite frukt i stan en bit bort. En fin tur med en liten skitbil där ett hjul var ovalt och det hoppade så där riktigt orientaliskt eller va fan man skall klämma till med när det hoppar så där gött som det bara kan hoppa i en bil här när det hoppar som göttast. Tanken flyr under flinten, är detta vettigt, vi har tagit ut pengar, har whiskey, dumma vitskallar vill bli blåsta och rånade. Men naturligtvis var priset mycket modest för denna tjänst och att vi ätit den goda fisken, (som hans pappa inte fångat), var tillräckligt för att han skulle göra oss denna tjänst. Vi är ju i Indien.

 I Kerala närmare bestämt. Gods Own Country som det heter. Eller The Coconut Country som det också heter. Kan vi därmed dra slutsatsen att God is a Coconut? Why not? En perfekt överblick över peoplarna har han och att slänga väg en nöt i skallen på en syndare lär väl vara en väl så god vink om att skärp dig nu för fan annars dra jag upp trädet med rötterna och hur det är att få rötterna i skallen har du inte aning om…..

 Att åka hem igen. Det är frågan. Från Kodaikanal åkte vi en helt fantastisk väg, från 2200 meter till 50 kanske. I en gammal Hillman Ambassadör. När man vill ta taxi här vill de vara vänliga och springer lång för att finna en modern bil, Tata eller något annat äckligt. Liten skitbil men med flera stycken hästkrafter som sopar iväg så det dammar. Nänä, Hillman Ambassadör skall det vara, modell 1947. Senare modeller finns inte men nya och fina kan de vara. Men en riktigt gammal hillman, (som är svart, de andra är vita,) har helt framsäte utan nackstöd och det är som att sitta på bio och se clintan i sin ungdom platta till tyskarna på widescreen. Jävvlar vilken upplevelse. Bussar komma, bussar komma i mängd, bussar komma i kubikrot och bussar komma i deliriumkvadrat rakt mot bioduken men alla vika hädan för Hillman Ambassadör och naturligtvis clintan som ändå om det är långsökt finns där i periferin. Max 70 går det med ett dunder från motorregionerna som får en osökt att tänka på skenande vägskrapa, skenade skyskrapa eller annan besvärligt skenande skrapa. Oljan i motorn liksom talar till en känslig typ, (som jag t.ex.) och säger att, nej säger med kraftigt eftertryck, övertryck menar jag, att klarar jag det här så klarar jag allt. Och visst klarar Hillman allt. Inga livsfarliga omkörningar går att genomföra pga att det finns inte mer än kanske 15 hästkrafter and that is good enugh for us. Man sitter som en kung, åtminstone som en kung av Grästorp eller av liknande storpastorat.

 Efter ett par dagar här känner man tydligt att det är Cherai som i framtiden kommer att vara vårt badparadis. 2,5 km strand åt bägge hållen mer eller mindre för oss själva, mest mer. Gick för en stund sedan de 18 metrarna, (det är lågvatten) till vattnet och hade ett härligt plaskande i det varma vattnet. Kanske 20 meter ut hoppade ett gäng delfiner och tyckets ha det lika härligt som jag. Jag tror det var delfiner. Hajjar hoppas jag att det inte var och om det hade varit fettslukare, nej, späckhuggare heter de, hade väl jag inte behövt bekymra mig för kvällen middagsmeny utan i stället blivit en del av den. Delfiner var det 100.

I morse, innan det blev hett, tog vi en auto, dvs en motorritcha, till landtungan som vi befinner oss pås nordliga ände. Vi hamnade i en liten fiskehamn av guds nåde. En del av fiskarna satt i båtarna, lagande sina nät efter nattens fångster. En annan del av fiskarna, en annan art faktiskt,  låg i stora högar och blev skyfflade ombord på lastbilars flak, de skulle ut och se den stora världen. Man kunde se deras förväntningar om man kollade deras ögon noga vilket jag naturligtvis gjorde, man ser väl även fiskar i ögonen när man talar med dem.  Vi blev tillfrågade, av fiskarna, inte av fiskarna, om vi vill komma ombord på deras båtar och den båt är väl inte född än som inte jag vill komma ombord på. Nästa fråga var om vi vill komma ut på en tur. Dum fråga. Vi puttade iväg sittande på näten med fötterna i fisk. – Nej, jag kan inte påstå att jag känner någon hemlängtan.

I en liten by i närheten går det en färja över till Methala dit vi tar oss i morgon bitti. Vi kollade lite idag och åt lite geggamojja på en mycket lokal lokal.

 Denna vår tredje resa i Indien har varit helt fantastisk. Nu har vi kommit på lite mer hur det är och hur man skall hantera det. Den totala röran som städerna och många större samhällen består av klarar man ett tag men till slut kräver Det Nordiska Vemodets Behov av Avskildhet sin tribut. Vi har dock 19,2 personer per km2, här har de närmare 500. Och lika förbannat finns det hur stora arealer som helst med landsbygd där det inte bor en käft, (jodå, en och annan käft finns det där också). Klart det blir knökat i städerna och byarna.

Men om vi får möjlighet att åka hit igen nästa år kommer vi att börja här på Cherai Beach, bada av oss det värsta och göra avstickare ut i röran som långsam tillvänjning. Kannyakumari måste vi till för att hälsa på Sathya och hennes familj. Där är röra nog. Kodaikanal var fint som det Indiska snuset, vilket är fint som snus och vilket jag gått på hela tiden här, och om det inte är tjocka där är det fantastiskt. Men vi får försöka att vara här lite längre nästa gång om det går.  Jag ger mig tusan på att det går att hyra en båt här i Cherai, vi såg en viting ensam, fiskande i en båt här ute. Tänka att puttra omkring på havet eller när man tröttnar på detta, puttra in i backwatersystemet, smyga efter stränderna, undvika nedfallande kokosnötter, heja på alla trivsamma människor. För fan alla vänner och bekanta. Ska ni med?

Och så är det maten. Så rent ut förbannat gott. När vi var i bergen och dessförinnan Madurai längtade jag efter en biff med lök. På menyerna finns vegrätter, fiskrätter, muttonrätter, dvs lamm eller fan vet om det inte är get)((det du Fredrik W!)), men no fish, no mutton är ord som ta mig tusan alla indier kan på engelska. Är man då inte veg utan envisas men non veg så blir det alltså kyckling. Garlic chicken, chilly chicken, chicken manchurian, chicken fry, chicken kadai, chicken fan och hans moster. Hur många chicken vi har på vårt samvete vill jag inte tänka på, det smärtar. Vi håller på att bli chicken. Det smärtar i kvävan, näbbet känns torrt och fjäderlössen kliar. Jag har sett dem hänga upp och ner i klasar där de säljer chicken. De ser inte glada ut. Vill ej bli upphängd på detta sätt.

Men gott är det. Nu är vi vid kusten. Muttorna, (en mutton flera muttor måste det väl bli eller..) finns naturligtvis inte men det finns fisk och annat från havet. Gravy Chilli prawns – muumms. Jag har snackat med kocken på hotellet och skall var med i köket i morgon kväll för att lära mig hemligheten.

Jag hoppas verkligen att ni inte går och hänger er för att ni inte får vara med om allt jag skriver. Det är inte meningen. Hoppas inte heller att ni hänger mig för allt jag har skrivit. Jag tänker då ta mig fan i alla fall inte släpa med mig rep av kokosfibrer för detta ändamål.

Men vill ni ha resetips så…

 

Badat igen. Lite flådd om nosen är jag, flinten likaså.

Beställt fisk till middag.

Skall gå med i  friskus och svettis när jag kommer hem.

Tror jag.

Viktväktarna likaså.

Tror jag.

 

Mats, Sigrid hälsar

 

2007 - 2008 : 1

Det bränner i käften, sa jag till Sigrid. Det beror väl på alla svordomar du sagt, sa hon och tyckte väl att hon fick in en femetta. Bränner det i käften beror det väl snarare på att jag svurit för lite, det har inte kommit ut och så att säga svalnat av i luften, sa jag då och tyckte att jag var riktigt rolig. Nu när jag skriver det är det väl tveksamt om jag tycker att det var så roligt längre men kanske roar det någon.

Att det brände i käften berodde väl snarare på att vi är i Indien igen och just hade smaskat i oss en rätt med härlig hetta. Chilly prawns närmare bestämt och jag hade bett om extra chilly och då vore det väl skit om det inte brände i käften.

Annars är det som vanligt. Vi åkte först till Varkala som är badstället vi var på förra året till att börja med. Vi badar, sover och äter. Lullar omkring. I år bor vi vid en hinduiska stranden och slipper en hel del västerlänningar men turistiskt är det ju. Vissa turister beter sig så löjligt. Vi till exempel. Blekfisade som vi är skvimpar vi omkring och försöker smälta in bland indierna. Gissa hur det går. Men är man turist så är man.

Precis som förra gången alltså. Sedan vi var här sist har myggorna varit på retreat där de huvudsakligen har bringat sin tid med att vässa näbbarna eller vad det nu är de sticker med. Lopporna har tränat baklabbarna på gym och byggt upp en avsevärd muskelmassa och blivit hopplöst kraftiga i skutten. Men det värsta av allt. Rumplusen, som är det mest avskyvärda och vanartiga kreatur som världen sett sedan urminnes tider, far runt i horder där de med ett blodtörstigt grin hånar allt vad en välvårdad rumpa heter. Och sedan flyger de på en allihop utan hämning eller samvete. På myggmedlet står det att man skall ta på det utanpå solskyddet. Gissa vad det står på solskyddet. Bäst vore väl att röra ihop smörjan och svepa i sig rubbet till frukosten.

Här i varkala  är det full rulle. Det byggs nya hotell överallt. I sverige har vi börjat med charter hit och det är förmodligen fler länder som kommit på den iden. Hur mycket turister de små stränderna tål tvivlar jag på att någon kalkylerat med. Som vanligt är det på både gott och ont. Många får arbete. Fiskarna får förmodligen bättre betalt för sina fångster om de säljer direkt till restaurangerna. Naturligtvis är det väl de redan feta som drar till sig storkovan men lite spiller över. Till och med till tiggarna kan jag tro, det blir sedlar istället för mynt. Sitter det en handikappad tiggare på gatan och säger att han behöver en ny skjorta för hundra rs så får han hundra rs. Åtminstone av oss. Och hundra rs är vad grabbarna tjänar om dagen på restaurangerna där de sliter från morgon till kväll.

Andra har kommit på att sälja kokosnötter till turisterna. De hugger upp dem, sätter i ett sugrör och får tio rs vilket är ett rövarpris för en kokosnöt. Folk dricker och försöker hålla minspelet i schack. Visst, det finns de som tycker om det, jag gör det inte. Vi var ute i bushen och travade en gång, träffade trevliga människor som vill prata. De halade fram två nötter från kokos, högg upp dem och gav oss. Fy för den lede. Truten betedde sig som en imploderande bastuba, knöt ihop sig så intensivt att all världens russin skulle gått och hängt sig om de sett på. Inte hade jag en aning om att kokospalmens vanartiga avföda innehöll så där en hundra liter minst. Jag drack och drack och drack och drack fortfarande när det skvimpade slibbig sörja ur öronen. Indierna log som aldrig förr och jag kommer ihåg hur jag undrade över att jag aldrig läst om denna mordmetod tidigare. Måste vara något lokalt. Och jädrar i min njurtalg tog det äntligen slut, andningen återupptogs, hjärtat slogs igång med de inbyggda fjädermekanismerna och jag insåg att hoppet ej övergivit mig ännu. Men då högg barbarerna nöten itu och det skulle ätas upp det äckliga, sladdriga, fetvaddsliknande sladdret som mest påminner om hinnan innanför skalet på ett ruttet ägg. Fy för den lede säger jag bara.

Efter en del hunpandee, bumpande och skumpande kom vi då till kannyakumari, sydspetsen där vi har vår familj. Resan i sig kunde resultera i ett antal sidor, man ser så mycket och det händer allt från elefant på lastbilsflak till tröskning av ris på vägen där då trafiken i sig står för själva tröskandet. Vi hade emellertid bokat ett hotell via webben, av erfarenhet vet vi att det inte är så lätt här just över nyår, och betalat ett par hundra men inte fan fanns det någon reservation inte. Blåsta som nyckelpigor i orkan över atlanten alltså. Men det var egentligen vad jag misstänkte. Indien i all ära men det är inte organisation man tänker på i första hand. Men efter ett evigt jiddrande fick vi ett rum där vi ville bo, hotel Singaar som har en förtjusande trädgård med pool vilken vi siktat in oss på. I kannyakumari är det så otroligt mycket folk och sålunda rörigt till tusen så vi har tidigare år här saknat en lugn plats att ta det lugnt på. Sålunda sitter jag nu vid poolen och skriver.

Vi hade telefonkontakt med Sathya på vägen hit och vi gick genast till deras hus. Fisken stod på spisen och vi fick ett fantastiskt mottagande. Helt fantastiskt att träffa dem igen. Det var ju så att de för ett par månader sedan bad om 20000 rs till att bygga en mur bakom huset, när det regnade bildades en flod som flöt genom huset. Jo, det var inte så svårt att förstå men att denna mur skulle kosta så mycket, i kr blir det ca 3300, fattade jag inte. Jag såg fram emot att behöva pressa dem på vad de gjort av med pengarna på, jag menar att de måste ju vara ärliga mot oss och inte hitta på något för att få pengar. Men när vi kommer in på upploppet, alltså huslängan där de bor näst längst bort ser vi en 2 meter hög mur som sticker ut framför huset och som vi sedan ser går runt hela deras kåk. En vacker järngrind sitter på framsidan och mellan muren och huset har det blivit en liten trädgård med granatäppelträd med mogna frukter, stora blommande hibiskus, ett litet mangoträd samt annat. I anslutningen till muren på baksidan har det blivit ett litet rum med en ordentlig tvättho. Himla tjusigt.

De är så lyckliga över att fått det så bra och över att vi är där. Nästa dag vi är där får vi presenter, jag får ett par shorts och en tröja, de tycker väl att jag ser för skabbig ut i mina väl använda indienkläder som spruckit upp i de flesta sömmar och är så slitna att man nästan inte ser tyget men som därför är det skönaste att ha på sig i hettan. Nu måste jag ta på mig tjocka shortsen och tjocka tröjan så länge jag är här, annat vore oartigt och alla vet väl hur artig jag alltid är.

Jo, det har fått det himla bra i förhållande till hur de hade det förr men nu när vi mer än andra år varit med dem dagligen i långa stunder och blivet lite som en del i familjen ser man att det fortfarande finns orosmoln på deras indiska himmel. Mamma Lilly är ganska bra på att förmedla denna oro och det hänger väl samman med att hon inte är riktigt frisk. Som ni kanske kommer ihåg från förra året var hon väldigt dålig, kunde inte äta och hade så ont. Nu är det bättre men långt ifrån bra. Jag begriper inte vad som är fel men hon skall på röntgen nu på måndag, nyårsafton, så vi får se om vi blir klokare efteråt.

Mamma Lilly är alltså inte riktigt frisk och vi förstår att hon är orolig för sitt liv och med detta följer också oron över sina flickor. Den äldsta, Vidji, är gift med en knöl, ja det låter kanske väl kategoriskt för att komma från mig men jag träffade honom i deras hem före tsunamin och han förmedlade en mycket otäck känsla och vi förstår på familjen att de inte tycker om honom. Till Vidjis smala lycka hör att han arbetar i Saudiarabien och nästan aldrig är hemma. Hemma 6 månader, gör henne med barn och är borta i 2 år. Eftersom han nyligen var hemma är Vidji med barn igen. Hon gifte sig med honom innan vi träffades och de var mycket fattiga/inte hade något som hemgift och då får man vackert ta bottenskrapet. Han dricker visst sprit hela tiden borta i arabien också säger de. Vidji har det bra där hon bor hemma i familjen men man kan lätt förstå deras oro för vad som händer när inte familjen finns längre. Allt han tjänar sänder han till sin egen familj, Vidji får inget till hjälp för sig själv och hennes barn. När han kommer hem nästa gång, 2009, skall han visst stanna hemma och vara ordentlig tros det/hoppas det. Men har man supit kraftigt i saudiarabien, ja varsomhelst, i 6 år så ar då jag tillräckligt pessimistisk för att tro att någon korgosse kommer han inte att vara här hemma.

Nathia, mellandottern skall gifta sig i augusti. En lite blyg vacker flicka som inte pratar så mycket. Eftersom de nu har fått det mycket bättre har de fått en lite finare familj att nappa på kroken men de vill ha en massa pengar i hemgift och hur tänker ni fixa fram detta till augusti är en fråga som är oundviklig. Svaret är att Sathya sparat lite av varje bidrag familjen fått, det har hon berättat tidigare så det var ingen överraskning, och alla inkomster förutom en spottstyver som de  behöver för överlevnaden som pappa Sebastian tjänat på fisket har sparats för detta ändamål men det fattas en hel del. Frågan är om man kan ta sig en make på kredit här i Indien. Sigrid köpet i alla fall mig kontant.

Men det värsta för Nathia är att hennes blivande man också jobbar i Saudiarabien. Han kommer hem i juli för giftermål, gör henne med barn och drar iväg på 2 år. Under dessa år skall då Nathia vara piga/slav i makens familj. Sedan är han hemma i 6 månader och sedan borta 2 år igen. Vi träffade hennes blivande svärmor, en ständigt, ilsket pratande och beteltuggande kärr…….kvinna. Det blir inte nådigt för Natia.

När det gäller Sathya gör mamma Lilly den där gesten; hon är er, henne får ni ta hand om. Ta med henne till sverige. En smula förenklig av problemet kan man tycka. Sathya skall studera några år till och vad som händer sedan får vi se. Vi har lovat henne att komma till sverige på besök när hon studerat färdigt men sedan stundar väl arbete eller familj eller förhoppningsvis både och.

Pappa Sebastian lever i männens värld, fiskar mer eller mindre ständigt. De fiskar med den stora båten juni – september då de ligger ute en vecka i stöten. I vissa andra månader går de ut över natten/dagen. Resten av året blåser det för mycket, är fiskeförbud för stora båtar eller ingen fisk långt där ute och då blir det katamaranen de använder. Katamaranen är som ni kanske kommer ihåg ingen katamaran utan det där flytetyget med hopbundna trästockar.  Han är nog en ovanligt omtänksam och kärvänlig man vad man kan se.

Men kvinnorna har det inte lätt. I förrgår när vi träffade familjen berätta de att en kvinna ett par hus bort hällt bensin över sig och tänt på. De sade att they had some problems. De berättade att samma sak hände lite längre bort för ett par veckor sedan. Där hade de också some problems tydligen. Jag förstod på dem att detta inte var chockerande direkt utan om inte normalt så i alla fall sådant som händer titt som tätt.

Tacka alla gudar för att vi bor i gamla hederliga sverige även om vi där fryser fötterna av oss och spöna står som regn i backen.

Tja, nu måste jag avsluta detta. Som vanligt var vi idag och åt fisk med familjen. Vi får finfina fiskbitar och de tar sig varsitt kokt fiskhuvud och gnager på. De äter ris, vi får bara vitt bröd. Vi försöker förklara att också vi äter ris men det tror de inte riktigt på. Alltså äter vi finfina fiskbitar med äckligt vitt bröd. Varje dag. Det är fint med äckligt vitt bröd. Ris är inte fint. Och det är inte så konstigt. Sathya har varit på vårt hotell, frågar vad det kostar och efter en snabb genomgång med samvetet, den mer rationella delen av hjärnan samt med hjärtat kan jag inte säga annat än sanningen. 2500 rs dagen. Sebastian var lycklig idag, han hade fått en bra fångst och tjänat 200 rs. De sparar säkert hälften till Nathias hemgift. Den 1 jan skall vi åka med Sathya till Trichy, ca 45 mil bort för att få se hennes liv där, universitetet och där hon bor. Buss 12 timmar utan kisspaus, no och förövrigt inga biljetter går att få. Tåg, yes men inga biljetter går att få. Taxi, yes men då kostar det 6000 rs, dvs en tusenlapp. Nu vill vi så gärna göra detta med Sathya så det får det bli taxi. Detta diskuteras naturligtvis i familjen och det faktum att vi bor på samma planet känns inte riktigt troligt.

För övrigt har jag noterat att ju bättre folk har det, ju rikare de är  desto fulare är de. Fula trynen och fula kläder. De som är riktigt rika och framgångsrika ser lika jävliga ut som vi västerlänningar. Naturligtvis menar jag inte dig och mig, vi är ju vackra som få, men alla andra!

Om gud vill och om inte byxorna rämnar helt och faller av mig kommer flera betraktelser. Ni som inte har något minne och ni som är nya: läs bakgrunden på www.karlingesundsgard.se klicka på rutan vårt hjälpprojekt i Indien.

Lev väl och var glada, ni behöver varken dricka kokosnötsgegga eller giftas bort med tölp. Endast spön i backen.

Mats o Sigrid

Ps pga unisont datorhaveri i Kannyakumari kom detta inte iväg som det skulle- är nu i Trichy. Återkommer    ds

2007 - 2008 : 2

En förmodligen vacker dag kommer Indien på att de flesta innevånare är gravt hörselskadade. Så satsa på tillverkning av hörapparater för tusan, det gäller att vara framme när storkovan regnar som gröt från himlen. Man kan tycka att ca 100 decibel vore mer än nog för tutor och andra ljud men så är inte fallet. Åker man buss står en konduktör i varje bussända med kraftigt trimmade visselpipor som utan större ansträngning för nämnda konduktör genast spränger ljudvallen samt samtliga närvarande öroninventarier. Försöker finna ett mönster i blåsandet, det skall väl vara en sorts signaler till föraren, men misslyckas med detta. Bilars och andra fordons tutor har jag behandlat förr men många har ett sådant förfärligt ljud så den autonoma reflexen blir att slå dem på käften, förarna alltså. Men inte kan man gå omkring och slå folk på käften, vet förresten inte hur man gör. Det blir att försöka lomma iväg,  lomhördare än vanligt.

Annars lämnade vi kannyakumari den 1 januari med bland annat Sathya i bagaget. Vi hade insisterat på att följa med henne till trichy och hennes universitet för att se lite hur hennes miljö är där. Detta medförde att mamma Lilly ock så måste följa med, främlingar på en flickskola är inte välkomna men tillsammans med mamman lyckades vi få en halvtimme på universitetsområdet dagen före skolstart då inga flickor var där. Tågbiljetter eller bussbiljetter fanns inte så det fick bli taxi. Då var det en boy som också skulle till Trichy som ville åka med och när vi äntligen kom iväg var det plötsligt 2 boyar. Sathya hade en avlägsen släkting som hade en lite större bil och i det skulle vi åka bekvämt. Trodde vi.

Det var en Tata vilket jag misstänker är en avart av den ryska Vaz. Som alla vet konstruerades Vaz på 20-talet av en avdankad general som mist båda benen i en coctailolycka under första världskriget. Eftersom ingen vågade påpeka att han inte hade några ben och att han själv ansåg att ben bara var en kapitalistisk avart finns det absolut inget benutrymme i en Tata/Vaz. Man måste på något sätt vika benen under sig och stoppa in fötterna i, ja ni vet, för att överhuvudtaget få plats. Vinkeln mellan säte och ryggstöd är också garanterat träaktiga 90 grader för att underlätta en militärisk hållning. Högerhanden åker ständigt upp i en automatisk och perfekt honnör vilket är besvärligt då detta eviga viftande skapar tennisarm och otrivsel med andra trafikanter som tror att man är förbannad eller att man av någon anledning är ute och åker med sina bin. Och det verkar ju inte riktigt klokt. Omgiven av skramlande skrot som man är kan en Vaz endast uppskattas av en helt övertygad kommunistisk demagog.

En Tata är alltså snarlik Vaz bortsett från att man i stället för stötdämpare har satt in stötförstärkare. Bilen hoppar alltså högt inför det minsta lilla gupp. Nu finns inga minsta lilla gupp i Indien, alla gupp är av modellen största möjliga. På grund av detta far man ständigt ut ur atmosfären och in i den igen och ner på vägen precis lagom till nästa gupp. Det sägs att man måste ha hjälm på sig när månen står i nedan. Kan dock inte bekräfta detta.

Efter ett antal mil upptäckte jag att mjälten hamnat där lillhjärnan brukar sitta. Den förlänga märgen hade förflyttat sig till ändan. Resten av inälvorna hade åkt ut genom fönstret vilket fick mig att inse att det där med inälvor är kraftigt överreklamerat, på sin höjd behövs hälften.

De 42 milen klarades av på 10 timmar, endast sniglar kunde gjort resan snabbare.

Innan vi åkte hade vi mer eller mindre bestämt att Sathya och Lilly skulle stanna på hotellet tillsammans med oss. På vägen förstod jag så småningom att även grabbarna tänkte sig bo på vår bekostnad. Nu var det dags att säga ifrån, inte vill jag vara någon jäkla reseledare inte. Nej, grabbarna får bo var fanken de vill dock inte i mitt rum var innebörden i vad jag sade. Alltså skulle vi bo 4 i rummet, Sigrid, Sathya, Lilly och lilla jag. Men sedan ändrades planerna, Lilly tog bussen hem, hon var nog lite rädd för hotellmiljön, och kvar blev Sathya, Sigrid och jag efter att vi lovat Lilly att inte släppa flickan ur sikte förrän hon var innanför universitetsområdet.  Vi hade ett mycket trevligt dygn, var ute på stan, tittade på en fantastisk kyrka och mesta tiden låg alla på sängen och pratade om ditten och datten. Vi känner nu att vi har fullt förtroende från familjen och vi har under tiden vi var hemma hos dem kommit varandra nära i vardagen och umgåtts helt avslappnat och otvunget.

Och vi lämnade av vår flicka som uppgjort var vid The Holy Cross University.

Trichy är en skitig håla. Inget direkt centrum utan bara en mängd av ruggiga gator. Vi begav oss därifrån och ut till helt nya ställen. Alltså är vi nu i en stad som heter Palani och som är känd för sina tjuvar och rånare sägs det. Men här finns också ett hinduiskt pilgrimscenter som vi gärna vill besöka. Sitter alltså på ett riktigt skabbigt hotell och skriver. Vi var ute på en promenad i em och såg oss omkring. Själva templet ligger på toppen av ett högt berg och dit upp går det tåg på en bana i 45 graders lutning. Alternativet är en linbana. Jag vet inte vilket som är värst men jag tror vi väljer tåget i morgon när vi skall dit. Återkommer.

Nu skall vi breda ut våra kläder på den skitiga madrassen som det inte finns lakan till och försöka sova. Hoppas vårt myggmedel även hjälper mot loppor.

Morgon kl 600. Ett icke hjärtligt oväsen på dörren väcker oss, vi försöker ignorera till att börja med men bultandet och skrikandet tilltar. Försöker med svenska svordomar. Hjälper inte. Återstår att stiga upp, ta på byxorna bakochfram och öppna. Kaffe eller te? Blicken som medföljer frågan innehåller mera uppmaning än fråga, ok då, kaffe.

Natten hade inte varit bra. Personligen hade jag en lång fundering över hur jag skulle hantera eventuella, nja det kändes nog just då som betydligt mer än eventuella, hårlöss. Här ser man människor med rakade huvuden som har detsamma insmort med en brandgul gegga. Det är så man behandlar hårlöss här. Jag försökte föreställa mig mig och Sigrid på detta sätt vandrande omkring i indien. Det var svårt. När jag framåt småtimmarna kom över denna fnatt var det en jäkel som kom loss på visselpipa på gatan. Hur kan det vara så roligt att man kan hålla på så länge? När visselpipan sas slocknat blev det tyst en stund och jag lyckades slumra in. VRÅÅÅÅL sa det då. På kraftledningsstolpen som stod kanske en halvmeter från balkongen som vi faktiskt hade och som hade ett sådant yvigt virrvarr av sladdar, stolpen alltså, så bäst att inte röra balkongräcket ty svårt att säga om det var inkopplat eller inte satt en enorm plåthögtalare som plötsligt utan anledning mer då än att hålla oss vakna i vilken kretsar slöts och volt utav tusan och ampär utan sans och balans spydde ut en förfärlig sörja av oljud vilka fick mig att sväva som på dun på den stenhårda madrassen jag låg på. Lopporna och lössen dog tvärt, kanske var det det som var meningen. Men sova kan man göra när man blir gammal.

Gick ut. Till slabbsyltan. Geggade i oss masala dosai som var brännhet. Jag gillar det skarpt men Sigrid är mera tveksam. I dylika miljöer är det till att äta med händerna eller rättare sagt handen. Man använder bara höger hand. Den vänstra använder indierna till att tvätta sig i ändan med efter toalettbesöket. De skulle bara veta, indierna, vilken hand vi använder till att torka oss i häcken med. Men det vet de inte och alltså käkar man bara med den högra handen.

Därefter gick vi mot tågstationen upp till berget. Marken var alldeles full av tusentals bruna fötter samt fyra vita. Och varje fot hade max en fot och ett par tum till förfogande. Knökat alltså. Det fanns en gräddfil som kostade lite mer, annars hade vi stått i kö ännu, till tågen som gick upp på berget. Ett tåg som går i, jag upprepar, 45 grader eller åtminstone 30 vilket är mycket nog. Observera att jag inte som vanligt överdriver här, det är omöjligt. Skulle jag göra det vore det inget tåg utan en hiss. Men väl där uppe ar det ingen hit, kilometerlånga köer till själva templet och dessutom hade mina batterier till kameran dött pga over kill av en indisk batteriladdare, min svenska försvann med lite annat redan på flyget hit. Nä, vi gick trapporna ner, glömde räkna stegen men jag har aldrig fått ont i kroppen genom att gå nedför tidigare så det var nog en del.

Ut bland alla fötter igen, en klase barn som tiggde följde oss några km och ryckte oupphörligt i byxorna, försäljare av div skräp tjötade och med tanke på att stanna en natt till på hotellet där dessutom personalen om man nu kan kalla gubbarna detta var jädrans otrevliga så sa vi no, vi drar till Kodaikanal.

Sitter nu ovan molnen. Nänä, var inte oroliga, vi är inte döda och blivit änglar eller så. Vi passerade molnen på vägen hit och även här regnade det ordentligt när vi kom. Jag kommer ihåg att jag skrev förr året om regnet här, regndropparna är i storlek som fotbollar. Nåja, små fotbollar menar jag naturligtvis. Men det var en rolig känsla med regn. Det känns väldigt exotiskt. Jo jag kan fatta att ni ställer er frågande inför detta där hemma men här sitter vi i ett rum med vidunderlig utsikt över stupet och bergen framför oss, taken är tunt och regnet smattrar tusan så behagligt. Så klarnar det upp och världen ligger under oss. Fåglarna kvittar som hemma på våren här uppe och eftersom hotellet ligger lite utanför staden är det relativt tyst.

Jag har aldrig upplevt ett sådant lugn inom mig som jag gör denna gång. Indien har sas fallit på plats. Jag har lärt mig hur man rör sig i värmen, inga onödiga rörelser och värmen besvärar mig inte. Jag har lärt mig innebörden av huvudnickningarna. Jag vet att jag skrev en gång att de kan betyda både ja och nej. Ja visst kan de det men också mycket annat. Man nickar på ett sätt för ja, ett annat sätt för nej, vet inte, trevligt att träffas, ja se fruntimmer, dra åt helvete, kommer aldrig på tal, kommer på tal. Osv. nackmusklerna har alltså mjukats upp betydligt.

Jag måste också tjata lite om denna ofantliga renlighet i ett land som är så genomdränkt av skit. Skit överallt. I drivor. Få är de hotell vi varit på där ens den där stämpeln ang fönsterglasets beskaffenhet har gnidits bort, dvs aldrig har blivit putsat även om hotellet är så  20 år. Nu ska vi inte tala om  hotellet i Palami där dasslocket och dassringen låg i delar på golvet för att fritt pusslas samman vid behov. Nej, det var extremt. Men människorna och deras bostäder är så fantastiskt rena, inte en fläck på ett klädesplagg om personer i fråga inte hör till de allra fattigaste. I Varkala, på beachen där det rinner fram en liten bäck, kom 2 kvinnor en dag och tvättade sin ko. De tvålade in, skrubbade och torkade den säkert i en timmes tid. Även på besvärliga ställen som under svansen. När kon var torr kammade de den mycket noga. Ok koinnehavare på mailinglistan, hur ofta tvättar och kammar ni era kor??

Så har vi religionerna. Hinduismen är svår att förstå sig på. Kristendomen och islam är lättare om man ser den var för sig men jag börjar misstänka att de olika regionerna här är en sammanvävd blandning som är lite svår att skärskåda. Man har en ömsesidig respekt för varandras religioner som vi i västvärlden inte är vana vid. När vi åkte till Trichy med Sathya  ned flera började det med att chauffören som var hindu stannade vid ett vägtempel, grejjade lite med gudarna där och sedan fortsatte vi. Ganska snart kom vi till ett kristen dito och då fick resten av oss ut och grejja. Till min förvåning fanns det framför jungfru maria ett kors av sten som var ingnidit av samma svarta olja som gudarna i de hinduiska templen är. Chaffisen var där också och geggade precis som de andra, ja även vi, vi måste för familjen verka vara goda kristna. Det fanns av samma outgrundliga anledning kvinnor med typiska muslimska hucklen vid den hinduiska pilgrimsplatsen i Palani. Förstå det den som kan.

Deras tro är stark vad de än tror på. Vi såg ett tv program med  Sathya, animal channel, som handlade om skorpioner. Vi frågade henne om det fanns giftiga skorpioner i kannyakumari. Jovisst fanns det det. Det var inte ovanligt i den gamla hyddan vid stranden, även giftiga ormar kunde komma in dit på natten när de sov. Men hur gör ni för att skydda er från detta undrade vi då. Vi ber till gud, var svaret och med det finns det inte längre något hot från giftiga skorpioner och ormar. Hur enkelt som helst.

Jag älskar Indien.

Blev efter en dag här uppe i Kodaikanal medveten om att jag trots allt hade en del inälvor. Drabbades av Indisk Tarmrengöring. En helvetes magåkomma slog till med mycket hög feber. Jag låg ett par dygn och tänkte på döden. Vi ringde till slut efter en doktor som kom och gav mig en näve piller som skulle tas på ett och halvt dygn. Trots magsmärtan jag hade blev det värre efter inmundigandet av dessa piller men jösses vad jag började piggna till fort. Redan dagen efter på morgonen kände jag en våldsam hunger efter mat och såg i luften hur ett radband av välstekta falukorvskivor flöt fram mot mig. Jag kände till och med doften av smöret de var steka i. Jag försökte kasta mig fram och fånga dem men tusan så förargligt så upplöstes de precis framför munnen. Konstigt just med falukorv, det äter vi aldrig annars. De av er som är veganer ser kanske detta som ett bevis på att jag även så att säga hade skitit ut hjärnan men alla ni andra förstår att jag nu var på bättringsvägen.

Tur i oturen att det hände här i Kodaikanal  där det ändå råder en viss ordning. Nu behöver jag vila ett par dagar sedan drar vi ut på nya äventyr.

Mats

2007 - 2008 : 3

Hu förhåller man sig då till fattigdomen och tiggeriet? Man kan urskilja två huvudparadigmer:

- Ge till alla

Ger man till alla sitter man förmodligen där själv med en bleckpotta i näven ganska snart. Dvs man sitter inte på pottkanten utan man kravlar runt längst ner i pottan och kan in te ta sig upp. Man halkar hela tiden ner i skiten. Fungerar alltså inte.

- Inte ge till någon.

Fungerar säkert alldeles utmärkt om man är skapt som en kackerlacka eller som något annat enfaldigt kryp. Människor dock måste skapa sig en filosofi för att slippa ge ifrån sig en skärv till någon utblottad. Den vanligaste filosofin är att när man ser den halte och lytte i trasor framför sig snörper man på mun och säger med en tillgjord djupsinnighet; En yrkestiggare!

Och det tror ju fan att en yrkestiggare skall ta mig jävulen inte ha något. En yrkestiggare borde förmodligen då enligt dessa människor vara en person som gått kanske 5 år på yrkestiggaruniversitetet, betalt en förmögenhet för denna utbildning och lärt sig en massa fina knep. Till exempel att vrida lederna ur led, kapa ett ben eller en arm, dricka diselolja så man ser riktigt ömklig ut och får finfina bölder och sår över hela kroppen, slita sina kläder och lägga ut dem på vägarna ett par år för att de skall få den rätta looken. Man får lära sig hur man föder undernärda barn och hur man håller dem skrikande mellan 9 och 5 när man jobbar. Övrig tid på dygnet lever de alla i sus och dus på bästa hotellets skybar där saknade lemmar kommer fram ur garderoben, såren läggs tillbaka i fodralet och de skrikande barnen visar sig vara inhyrda små dvärgar som nu hela natten dansar hulahula på borden och dricker grogg. Så är det med yrkestiggarna, säger den som är skapt på detta vis. Inte fan ger jag dem något. De har det säkert bättre än jag egentligen.

Nä tacka vet jag fritidstiggare som tigger en stund på väg hem från jobbet, de har nog svettats på banken hela dagen och frugan deras kanske behöver en ny hatt. Okej, kanske inte så viktigt med tiggeriet men man träffar en massa folk och det är ju alltid trevligt. Och hattar växer inte på trän. Dem ger man naturligtvis inte heller. Alltså är man helgarderad och man kan utan dåligt samvete trampa runt och tänka enbart på sig själv. Fiffigt va?

Tiggarna har det alltså inte lätt. Är man född utfattig, aldrig vunnit på lotto eller kommit med i det indiska vem vill bli miljonär tigger man från morgon till kväll.  Många unga kvinnor med barn, halta och lytta, gamla människor. Visst inser jag att det förmodligen finns tiggarhallickar som tvingar andra att tigga och ge det mesta till dem. Detta vill man kanske inte uppmuntra men de som är fast i detta gör det för att de måste och en liten del får de själva och den delen behöver de tusan så väl. Sen finns det de som inte har det så illa men när de ser en turist tar en rövare. Men dessa känner man snart igen på deras bättre kläder och rövarblicken i ögonen. Enstaka gånger har jag på platser där många turister rör sig sett barn klädda i säckväv mod skitig och trasig. De är ofta sotade i ansiktet också för att se ut som askungen. Här bör man kanske dra öronen åt sig om det går, det verkar mer än lovligt fejkat även om kanske de har det eländigt men tror att detta är en bra ide.

Ok – men hur hanterar man det här då? Hur hanterar vi det här? Tja, gamla människor som ser eländiga ut får, andra får ibland. Ensamma kvinnor med barn är svårast, i och med barnet har de en stort övertag gentemot våra känslor och i och med detta är det svårt att bedöma läget. Vissa gånger blir det säkert helt rätt, andra gånger helt fel. Har varit med om att jag gett en femttia och blivit utskälld för att jag inte gett mer. Skall försöka vara beredd nästa gång och rycka tillbaka sedeln. Barn som tigger ger vi aldrig. Taktiken med att skicka ut sina barn att tigga är under bältet, det får minsann de vuxna klara själva.

Fy vad vi låter hårda. Men det är nödvändigt om man inte genast skall hamna i pottan. Och att vara i pottan hjälper ingen.

Sakta och säkert släpar vi oss över den sydindiska kontinenten. Det blev fler dagar än planerat i Kodaikanal pga min sjukdom. Jag ville också se Kodaikanal. Och som elände oftast gör, dvs upprepar sig, så var det så att förra året när vi var i Kodaikanal blev jag också sjuk fast då var det nog ett elakt virus. Men som när man ligger där och inte kan annat börjar tankarna vrida sig åt eländeshållet och jag tänkte bl a att det är nog fel på hjärtat, när jag kommer över 2000 meter så blir jag döende. Va fan har jag i Indien att göra? Jag kunde väl nöjt mig med en spik i foten på kärlingesund eller? Eller är det stora masken som slagit till igen? För tre år sedan när vi kom hem fick jag en förfärlig magsmärta så vi åkte in till akuten. De stoppade in mig isolerad på infektion några dagar, jag hade en elak parasit i kroppen. Roligt var det inte men hur skulle det se ut om det vore roligt? Då skulle varenda jävel tigga och be om stormasken och infektion skulle vara helt infekterad av en massa kul typer som hade jätteroligt hela dan. Nä, det funkar inte. Jag skulle emellertid få medicin mot parasiterna men denna medicin var så ovanlig att det var svårt att få fram den och jag har ta mig tusan inte fått den än.

Men jag blev ju bra. Var faktiskt orolig ett tag att det värsta hade hänt – att jag blev sjuk av det indiska snuset. Men med käften full av detta gudars njutningsmedel kan jag bara konstatera att min sjukdom inte berodde på detta. Bön hjälper.

Att färdas över okänd mark har sin tjusning, att återvända till platser man känner har sin. En ny plats ger ett intryck som man kan vidareutveckla. Därför återvänder vi gärna till platser vi varit på förr. Vi tar reda på en massa utflyktsmål och annat man kan bese och sedan gör vi en del av dem. Vårt motto är att det är lika roligt med det vi missar som det vi får vara med om. Det vi missar har vi kvar till en annan gång. Den som spar han har. Men å andra sidan måste man reka lite också på nya platser och det ser vi också till att göra.

Något på vår indiska karta som lockade var indira gandis nationalpark som ligger lite i tamil nadu och lite i kerala. Inte så lite förresten, parken är jättelik. Den var stängd under många år pga en bandit som levde rövare där. Högg ner skog och sålde svart. Myndigheterna jagade honom i många år men alla patruller man skickade in i skogen återfanns med små otrevliga hål i huvudet. Återstod att stänga parken under många år tills man en dag lyckades göra ett såll av banditen och hans gäng. Nu sedan ett par år är parken öppen och lite vilda djur vore väl trevligt att se tycker vi då. Tar oss till den närmaste byn Annamalai. Tänker i sinnet att det kanske finns elefanter här. Ana betyder nämligen elefant, anna betyder liten elefant på majalalam. Men inte då, vi fann ett litet hotell, snarare lodge, som hade ett rum. Inget fel på det bortsett från en sariförsäljare som bodde där och som blev ganska full och som tjötade mer och mer allt eftersom tiden gick. Nåja, vi sov nog ganska gott och dagen efter tog vi efter många om och men en taxi till själva toppointen. Det blev en del diskussion eftersom den första föraren de skakade fram knappt kunde varit  12 år men han och ett gäng med honom försvann i bushen skjutande en amassadör som inte ville starta. Alltså av med honom. Kom så småningom till parken några mil upp men där fanns inga rum lediga vilket vore en förutsättning. Sket sig alltså. Men vi har nu telenummer och adress där man kan boka i förväg för kommande resor.

Åkte vidare till Thrissur. Himla trevlig stad faktiskt. Bor i en trerumssvit på hotel Elite, inget annat fanns ledigt men priset på denna svit stannar ändå långt från ett visst vandrarhems priser i bohuslän. Hotellet ligger bakom Pattans veg-hotell, mitt emot Dass international om det nu säger något. Vi har tillbringat 4 dagar med att åka till Putthanhur Kota, ett ställe för elefantuthyrning, några mil utanför staden. Det finns 65 elefanter där när alla är hemma. Sigrid har målat elefanter, jag har fotat och filmat, har bl a en 20 minuter på en bjässe bakifrån som viftar på svansen. Tänker på en viss kyrkoherde jag kände en gång och ser likheterna. Fast här ser man svansen.

Vi har alltså tittat på elefanter kanske 4 timmar om dagen medan en hoper indier har tittat på oss. Elefanter har de väl sett förr men ett par grisskära, nej det är fel – grisarna har är mörka här – vita jättar i coboyhatt är mer spännande än elefanter. Konstiga kläder har vi också.

Vissa dagar är det jobbigt med detta gloende. Oftast bryr man sig inte, glor lite tillbaka, vickar på huvudet och tänker snabbt måtte inte barnen börja gallskrika nu för fan när de ser oss det är så himla jobbigt. Andra dagar fixar man det inte. Som i dag tex när vi kom in på ett ställe och skulle äta lite lunch. Kanske 12 p vände sig om och glodde med öppen mun och tomma ögon. Gegga masala rann ur käften på dem ned på golvet och inte förr än deras ögon ploppat ur dess hålor, studsat mot golvet och in igen tog hungern över och de återgick till att äta ivrigt funderande över vad de fått i sig för olämpligt som kunde ge sådana syner. Osynliga äro vi då icke.

Nu får det emellertid vara nog med elefanter. Vi drar till Cherai beach, paradiset vi upptäckte förra året. Där skall vi stanna 10 dagar innan det är dags att åka hem igen, den 28.e.

Och nu är vi då där, i Cherai. Sitter på hotellets tak och skådar ut över havet, drickande en pilsner. Sämre kan man ha det. Varmt som fanken är det men en behaglig bris svalkar gott så länge man är vid havets strand. Men ger man sig iväg kan det bli svettigt, i morgon skall vi nog in till Ernakulam och finna en optiker, dags för nya glasögon som kostar en spottstyver här. Har också 3 paket som skall skickas hem. De har sådana fantastiska lamparmaturer i detta land. Mycket fantasifulla skapelser som inte liknar något vi sett tidigare. Alltså var vi i en lampaffär o thrissur och köpte 3 av dem, de kommer att hänga hemma i anläggningen. Om vi ny lyckas förpacka dem så de kommer hem hela dvs. Och om ingen stjäl dem på vägen.

En optiker fann jag 7 km bort i Paravour, slapp alltså Ernakulam. Fick först gå till en ögondoktor ett par kvarter bort och sitta i kö en bra stund. En låda med synglas säkert från förra seklets början täckte hans skrivbord och han plockade vant med pryttlarna och kom så småningom fram till vad jag behöver, något som jag visste själv sedan tidigare. Ca 12 spänn kostade det. Sedan tillbaka till affären där ingen kunde engelska och vi peka och svor på olika språk en stund innan vi var överens. Vad vi var överens om vete fan men det blir nog bra. Ett par progressiva glas och bågar för 500 spänn är väl ok eller? De jag fick gjorda här förra året har varit super.

Super är ett vanligt ord här. Allt är super.

Nu sitter jag och super. Nja, så illa är det inte men jag var iväg och fixade lite i byn, gick förbi en vine shop och lite wiskey har väl ingen dött av tänkte jag. Tänkt och gjort alltså. Sitter nu på balkongen och har havets ljuva kluckande i ögonvrån 15 meter bort. Solen har gått ned, det är mörkt och en varm vind smeker min flint som annars har det riktigt hett om öronen. I går blåste det upp på dagen och vågorna gick förfärande höga. En bamsevåg kom när jag badade och bröt över mig och jag hade att välja på att rädda badbrallorna som hamnat på fötterna eller min coboyhatt som jag hade på mig. Mot allt förnuft räddade jag brallorna och den hatten är förlorad för evigt. Så synd på en bra hatt.

Annars bara latar vi oss nu. Vi har åkt runt ganska ordentligt men ändå givit de platser vi valt att stanna på gott om tid vilket är vårt sätt att resa. Stanna upp och vara. Känna in. Tycka om eller inte tycka om. Men ge platserna en chans. Här ger vi oss nu en chans att lata oss. Den chansen tar vi direkt. Äter frukost. Går bort en kilometer till ett hak, tar en kaffe och glass. Köper ett gäng somosas vilket är små trekanter av grönsaksgegga inbakat i risbröd och allt är friterat. Vansinnigt gott som lunch. Sitter på balkongen. Läser. Sigrid målar som vanligt. Badar, sitter i solstol under parasoll. Halvsover. Sedan efter 1 blir det så förbaskat hett. Ligger i sängen under ac’n och läser eller letar efter en bra musikkanal på tv. Kl 6 ut på balkongen, stirrande på solen som går ner vilket den faktiskt gör varje dag. Utan reklamavbrott.

Eftersom dagen varit så ansträngande vilar vi lite innan vi går en trappa upp och äter en fantastisk måltid. Ja, de har ett fantastiskt kök på detta hotellet, ca 2 x 3 meter + 3 gasoltuber, men jösses vilka maträtter de gör. Vi testar friskt, deras chilly eller garlic prawns är fantastiska, deras gobi 65 eller chilly gobi eller gobi machurain, dvs blomkål, är helt otroliga. Kaffet emellertid smakar skit, nåja illa i alla fall jämfört med vilken annan sylta som helst. Köper man kaffe av han med varm mjölk på pakethållaren på cykel är det himla gott. På hotellen försöker man låtsas att man är internationella och man krånglar till det så förbaskat. Ett äkta indiskt kaffe består av mjölk och en gnutta mycket finmalt kaffe och socker. Man kan också göra en kolsvart gegga av kaffe, ta en smul och sedan hälla på het mjölk. Trodde i min enfald att jag köpt tre kilo av detta kaffepulver men vid närmare beskådning visade det sig vara the. Förbaskat också. Måste ut och shoppa igen. Vi kommer föresten att ha en kurs i Indisk matlagning i sommar med en kvinna härifrån. Rekommenderas varmt.

Ja resan lider mot sitt slut. Hoppas vi har möjlighet att komma hit igen. Vi har nästan en vecka kvar men lika förbannat blir jag våt i ögat när jag tänker på at vi skall åka hem. Naturligtvis älskar jag Kärlingesund men Indien är något alldeles fantastiskt. Åk hit för tusan.

För övrigt kan jag bara konstatera att här i Indien har varken regering eller någon av gudarna någon som helst makt. All makt, den himmelska såväl som den jordiska, ligger helt och hållet hos busschaufförerna.

Mats

 2008 - 2009 : 1

 

Också sitter man här nu igen och nyser Vettlöst hett ute och ac inne är ingen bra kombination men vettlöst hett även inne testade vi några dagar och det var ingen hit små lite nysningar är väl ok.

Är alltså i Indien igen. Det blir alltid en chock för kroppen att komma hit och i år är det ovanligt varmt vissa dagar, ac´n står på 25 grader och det känns som man kommer in i en iglo när man varit ute en stund. Men just idag är det mulet, blåser friskt och det har regnat lite gött. Säkert inte mycket över 30 grader.

 Magarna pruttar i alla ändor men vi har varit med om värre. Köpte en wiskey idag för medicinskt bruk. Valde en av indienkvalitet för att inte missbruk skall beivras. Den smakar för jävligt men vad gör man inte för hälsan.

Resan hit gick denna gång via uae, dvs förenade arabemiraten i vars huvudstad abu dhabi vi fick nöjet att vistas ifrån tidig morgon till sen kväll. Jag klämde i med huvudstad men fasen vet om det finns någon mer stad där. Som tur är har vi en granne på kärlingesund som har en dotter, Joanna, som jobbar i denna gudsförgätna håla och som trots en elak förkylning tog hand om oss i sin lägenhet där vi kunde sova en stund och bli ompysslade. Hon berättade också lite om denna förening av emirater. Det var tydligen så att ett gäng emirer, dvs störtfeta gubbar i vit särk med en falukorvsring på huvudet, beslutade sig för att gå samman för 37 år sedan. Man enades om att styra landet fem år var och det gick finfint tills de som en gång hade makten slog ihjäl alla de andra och tog över för tid och evighet.

Falukorvsbärarna och deras kvinnor i helsvart med en liten öppen springa för ögonen där inte sällan ett par mörka solglasögon sitter är inte så många, de består av 2 %, eller var det 8, av hela befolkningen. De tillbringar dagarna med skörlevnad och rökande av vattenpipa. Resten av befolkningen är gästarbetare från andra länder som sliter och släpar för att få stället att fungera. De flesta kommer från Indien, indonesien, thailand etc eftersom som vi alla vet man inte behöver betala dessa mer än en spottloska om dagen. De kommer till uae på en kontrakt oftast på 5 år och under denna tid bor de tex som en taxichaffis vi talade med 8 p i ett rum med 4 sängar, sover i skift, får inte ta emot besök och är allmänt mycket hårt kontrollerade.

Staden bestod av knökat med höghus i de mest fasanfulla arkitektoniska utflippningarna. Vissa såg ut som stora svarta gap med vassa tänder och det var utan tvivel att de åt människor. Det kändes på lukten när de rapade. Vi lyckades emellertid hålla oss undan, såg till och med en fågel som vi inte är helt säkra på var uppstoppad.

Nä fy fan sicket land. Kan inte låta bli att kommentera detta med att de har en population med 98 % invandrare, (eller var det 92). Detta bör alla svenska invandrarhatare betänka. Men å andra sidan, för en blågul nazist är det ju utlänningar hela högen.

 

Alltså i varkala där vi badar och latar oss innan vi kommer till riktiga Indien. Funderar varje morgon över vad jag inte skall göra idag. Det blir inte mycket över kan jag lova. Läser bok, äter, sitter, står och glor, sover. Har det alltså inte så illa.

Sitter nu strax före solnedgången på balkongen som vetter mot gården. Här står ståtliga kokospalmer fulla med nötter som bara väntar på att få ramla ner. Jag skulle tro att de, indierna, inte låter dem ramla ner, en alldeles för stor del av befolkningen skulle då förmodligen stryka med, kokospalmklättrarna går nog upp i tid och tar ned dem kontrollerat. Om inte skulle nog statistiken över döda av ormbett, ca 50 000 årligen, försvinna fullkomligt i mängden. (kanske en falukorvsring på huvudet dämpar nöten så att endast ljuv musik uppstår med en nöt i planeten? Men då uppstår genast diskussionen om vad ljuv musik är och vis av dylika diskussioner äter jag hellre falukorven än får en nöt i skallen).

Men nu handlade det om gården och här finns också bl a ett papayaträd där mogna frukter dinglar. Vi fick en stor bamse av gubbarna som har hand om hotellet och vi har mumsat papaya så dreglet tvättat våra fötter. Som alltså är rena och fina.

Från fjärran, cirka 100 meter bort hörs vi den här tiden en sång, ett mantra som upprepas oändligt. Känner igen det från yogagruppen som brukar vara hos oss på kärlingesund några dagar varje vår. Känner mig alltså som hemma. Annars på morgonen och em är det ett jävla liv vid templet. Det skjuts med dynamit eller snarlika smällare varje dag och slutsatsen jag drar är att templet tillhör tigerguden som jag lärt känna en smula och som blir alldeles till sig när det smäller. (Snälla yogagrupp, börja inte med det här!).

: Håller på att läsa en intressant bok som heter Illusionen om Gud av Richard Dawkins. Rekommenderas. Hade för övrigt tänkt mig en längre utläggning om livsåskådningar men skiter i det, det är för varmt, men jag drar till med några albert engströmhistorier som faktiskt i sin enkelhet är ganska uttömmande i ämnet.

 

Prästen som länge kämpat med frågor om heliga ting på husförhöret till Sven i Hult: Tror ni på den yttersta dagen?

Sven i Hult: Tja det gör ja fäl men int tror ja det blir här på trakta int.

 

Prästen på husförhöret till Oskar på Hyltet: Vad för sorts tro har ni egentligen?

Oskar på Hyltet: Jag tror detsamma som Nilla på Nyhus.

Prästen: Och vad tror hon?

Oskar på Hyltet: Jo si, ja köpte ett stop brännvin av henne i höstas och det tror ho int att ho får betalt för och ta mig fasiken tror int ja dä mä.

 

Prästen, som just mångordigt berättat om hur Abraham av Gud blev befalld att offra sin son Isak för att testa hans tro men som sedan backade, på husförhöret till Knut på Svullan för att testa graden av förståelse: Varför ville gud inte att Isak skulle offras?

Knut på Svullan: Han var nog inte så fet.

 

Jaja detta om albert e..

 

Inte så många turister här nu. Smällandet i munbai fick det flesta att avboka sin indiensemester. Detta finner jag besynnerligt men det var många som frågade oss om vi verkligen vågade åka. Men för några år sedan small det i madrid, var det någon som därför var rädd att åka till ex ystad, tomelilla eller bengtsfors? Nähä. Varför inte då? Avstånden är väl ungefär de samma från munbai till där vi är. Om det skulle hända en terrorattack i stockholm är det då någon av er som inte skulle våga gå ut på stan i lysekil? Visst, man kan sitta i finrummet tills takkronan ramlar ner och slår ihjäl en alternativt att en rabiessmittad ekorre som varit på semester i Rabien anfaller genom ventilen - men för att citera Livia, hur roligt är det på en skala? (Lite roligt vore det nog med en så ovanlig ekorre, åtminstone en stund). Enda chansen vi har i världen är väl att inte reagera med rädsla på terrorgruppernas bombastiska upptåg, gör vi det har de nått sitt mål.

 

Men turisterna uteblir till stor del. Det gick bl a svensk charter hit under ett par år men det funkade inte, charterturisterna blev missnöjda och krävde pengarna tillbaka, det är inte som i mallorca. Varför tror dessa turister att vart de kommer i världen ser det lika dant ut? Konstigt. Man måste fatta att en trestjärnigt hotell här är detsamma som ett hotell i sverige, mallorca med tre svarta hål istället för stjärnor.

 

Jaja, svårt att komma till sak. Hur mar du, alternativt Hyyr murr dyy hör man på alla restauranger när de fattar att man är svensk. Detta är ju ett bra skäl till att uppsöka en annan sylta men även om de är många är det bara att konstatera att det varit för många svenskar här. Nu är de borta och de stackarna kämpar med att överleva. Vi noterar att det är många nepaleser här, förmodligen jobbar de ännu billigare än indier.

Nä, nu är nyllet rödbrunt med betoning på rött, det är lördag och på måndag drar vi kannyakumari för att träffa vår familj, Sathya m flera. S kommer från sitt universitet den 23:e

Och då vill vi vara där, kommer att vara där. Det är alltid lika spännande att träffa familjen och sathya. Vet aldrig riktigt vad som händer bortsett då från den stekta fisken som de häller över en påse med kryddor som skulle räcka ett par månader hemma. Medelst käften med tillhängande pryttlar nerigenom till det ofta av mänsklig mun outtalade slutet försöka vi förstå vad de pratar om egentligen, samtidigt som vår mer eller mindre heliga lekamen jobbar starkt på att ta hand om diverse okända föremål som endast har som önskan att förvirra den interna biologiska balansen i våra kroppar och förändra hela den genetiska koden i medulla obligata eller vad det nu heter som efter ett uppgivande av ett ut i rymden rop på hjälp får våra munnar att kläcka ur sig något vettigt.

 

Vi blev bjudna på lunch på hotellet i dag. Vi slaffsade diverse röror på en bananblad och det var ok. Satt vid sidan av en tysk brutta som jag begynte tala med. Hon var som vi på väg till kannyakumari för där hade hon hört att ”man kan se solen gå upp och gå ner samtidigt”. Efter en stunds försök att finna språkliga bevis på förbistringar men fortfarande inte kunde finna några sådana fann jag mig tvungen att fråga om hur detta kom sig, finns det två solar i Kannyakumari? Hon visste inte riktigt säkert men var fast i sin övertygelse om att hon där kunde se sunrise and sunset in the same time. Hon verkade inte missbruka något utan hade säkert rösträtt.

 

Nu är det plötsligt söndag och jag känner mig lite hängig. Magen knorrar mer än vanligt och jag hostar. Som vanligt kan jag allt som oftast göra den mentala felkopplingen att längta hem för att få båten i sjön nu när det är så gott väder. Visst vet jag vilket eländes väder det är där hemma men lika förbaskat slår det slint och jag tror att det är lika dant hemma som här.

 

Men nu slutar jag för denna gång. Vi hörs

Hälsningar mats o Sigrid

 

Ps

Trubbel med att sända detta och sedan accelererade min förkylning och jag har legat några dagar här i Kannyakumari och varit helt kass. Ringde en psykiatriker idag och frågade om råd. Nejnej, mer galen än vanligt är jag väl inte men vår kompis Kristina är psykdoktor och hon rådde mig till ett bra dunder som jag just inhandlat och pillat i mig. Jag förväntar mig att snart vara på skrivhumör igen.

Ds

2008 - 2009 : 2

  Å så kom vi då till Kannyakumari och min förkylning bestämde sig för att ta över den allsmäktiges roll och ge mig vad jag tålde för mina synder. Verkligen bra gjort. Jag låg pall i okänt antal dagar, släpade mig upp ett par timmar om dagen för att gå till vår familj där det pga trevnaden lättade en smula och sedan till hotellet igen som vi valt för att de har de enda mjuka sängarna i Indien. Fick ordination av Christina i Skåne på antibiotika eftersom jag misstänkte att det började bli något bakteriellt men köpte vad de hade i pilleraffären och det blev en hydrochloridvariant som jag inte kan finna någon begriplig info om då det inte är godkänt i sverige. Knaprar på och börjar bli betydligt bättre, i dag sprang jag uppför alla 5 trapporna och jag hade lätt tagit 5 till. Känns alltså bra om nu inte Sigrid har varit dålig de sista dagarna. Men hon har en förmåga att lägga sig och sova ett par dygn och sedan vakna helt ok.

 

Eftersom vi nu har varit i Indien några gånger ser vi mer och mer hur samhället fungerar och vi finner oss många gånger både bildligt och bokstavligt stående gapande som om vi i ögonblicket var nära förestående att svälja var sin fotboll. Men då fotbollar icke befinna sig här där vi är är det endast en och annan brevduva som finna sin väg under gommen där de genast reder sig ett bo, kläcker ägg, lägger sig tillrätta, blinkar med ena ögat till tandtrollet och fördjupar sig i en bollywoodsåpa. I en passande reklampaus tuggar vi några gånger och sväljer Detta blir i längden en enahanda kost men det blir de vanliga indiska rörorna också.

Detta låter kan jag tänka mycket förvånansvärt men det är inget jämfört med tex trafiken som jag tjötat till förbannelse om i tidigare brev men med en envishet liksom en ADFGHJ-eller-annan-kombination-trilskande barnunge vägrar ge med sig. Alla knör, nej, de knööör. Alla skall fram först. Om det är kilometerlånga köer och trafiken står stilla hänger alla på signalhornen och försöker köra om vilket har till följd att det stockar ihop sig totalt, bilar står front mot front backspegel mot backspegel och där emellan befinner sig åtminstone en motorcykel med mamma pappa och 4 barn på. För säkerhetens skull har pappa på sig hjälm. Under motorhuvarna på bilarna, längst ner i ett bortkommet hörn, sitter det en liten fjantig motor. Resten av utrymmet är smockat med signalhorn modell – se tidigare brev.

Att jorden inte av ren barmhärtighet genast beslutar sig för att gå under i denna helflippade kakofoni av galenskap är obegripligt. Förmodligen är det här religionen kommer in som en lösning.

Att den ende guden inte har en chans här är fullständigt begripligt. Vissa får ursäkta men utan alla millioner gudar som finns här skulle det gå fullständigt åt fanders. Att vissa av dem har mängder av armar underlättar tex dirigeringen i korsningar där det för syns skull står en polis flaxande med armarna utan att någon bryr sig. Förmodligen försöker han flyga därifrån.

Nej, helt klart är det någon osynlig gud som löser alla trafikstockningar, en snabel som pekar åt ett visst håll, en apgud som klänger i trafikskyltarna eller råttan, Ganesha elefantgudens riddjur, som lätt och elegant tar en buss på ryggen och flyttar den till ett bättre ställe. Eller kanske en tiger i tanken. Sedan har vi alla tusentals dasstunnegudar som jag kallar dem eftersom de ser ut som en uppochnedvänd dasstunna, sådana som badgästerna har hemma. Hur det kan hjälpa till i kaoset är för mig fullständigt okänt eller så skiter de helt enkelt i det,(dem).

Men samma kaos som i trafiken finns även på trottoarerna. Till att börja med försökte jag möta folk genom att gå till höger som jag lärde mig i skolan vilket hade till följd att det blev kollision. Löste detta genom att hålla till vänster i stället, det är ju vänstertrafik här men det blev kollision. Det var väl också fan tänkte jag och började slingra mig som en slipprigt kåt snok på grönbete och det slutade med att det inte genast blev kollision, det dröjde en liten stund. Man flyttar sig helt enkelt inte när man möter någon, man ser sig inte för ett barr utan trampar bara på. Lika förbaskat är det sällan man ser folk springa på varandra. Samma under som i trafiken alltså. Visst är det gudomligt!

Och så detta köande-knöande. Till att börja med blev jag förbannad när jag i en kö skådade hur den ena efter den andra gick förbi mig eftersom jag lämnat ett svenskt space på några decimeter till den framförvarande. Samtidigt hade jag en indier som tryckte sig mot min bak allt vad han orkade och jag kommer ihåg att jag medelst fula ord på för honom okänt språk förkunnade på mitt milda och timida sätt att håll dig undan min röv gubbjävel varpå han samtidigt som han tittade på mig med stora förvånade ögon gick förbi mig i kön. Nu har jag lärt mig att knö hur taskigt det än känns. Annars kommer man ingen vart här i livet.

 

Vår kära familj tycks ha det ganska bra. Det har inte varit några problem på hela hösten om än vi i Sathyas brev känt det hänga i luften att familjen har lånat pengar för att kunna betala hemgiften till Natia, mellanflickans mans familj, hon gifte sig i maj. De vill ju ha hjälp med detta redan förra året men vi nobbade och nu antyddes det att de behövde hjälp med detta. Summan de betalat skulle vara 30 lak, 300 000 rs vilket är mer än 50 000 kr. Detta ställer vi inte upp på även om vi fattar att de har hittat en man ur en bättra familj och att dessa kostar. Vi har lovat att bekosta Sathya en utbildning och vi kan ställa upp vid sjukdom eller kris typ mindre men hemgifter måste de ta hand om själva.

Eftersom vi förstod att detta skulle komma upp tog vi efter många kramar och glada tillrop samt eter inmundigande av den obligatoriska torrfranskan med stekta fiskar upp Satyas utbildning. Hon skall gå de sista 2 åren i Chennai, fd Madras, och här blir det dyrare, ca 140 000 rs för utbildning, boende, mat och allt. Alltså ca 25 000 kr. (Här gäller det att ni ställer upp vänner och bekanta!!). vi suckade lite och talade om de dåliga tiderna, förmedlade att denna summa är stor men vi skall jobba som tusan på att samla in pengarna och vi lyckades få dem att förstå att det inte var läge att börja tala om Natias hemgift. Nu drar vi i morgon så det ser ut som vi klarat oss

Annars är det förbaskat trevligt att sitta hemma i deras stuga. Det fixar och donar, ibland pratar vi men ibland sitter vi bara där och är med i den dagliga tillvaron. Mycket rör sig om barnen, Moria 4 år är en riktig surpuppa som tidigare år gallskrikigt så snart hon sett oss, särskild då mig. Vidjis andra barn, Miro, är snart ett år och riktigt gullesnuttunge.

Jo ett problem blev det i höst, Sathya hamnade på sjukhus en vecka pga stora smärtor i ryggen och ner i höger ben. Hon blev ordinerad okända piller att tas vid behov, (jag måste ta reda på vad det är), samt att inte ligga direkt på kallt golv, inte dricka kallt eller äta glass. Doktorn har sagt att det är en form av polio. Detta verkar besynnerligt men mycket är som ni förstått besynnerligt här. De har ett par röntgenbilder som de visat och av dem kan jag utläsa att det inuti Sathya finns en hel del ben. (Jag kan riktigt se hur Hillman, vår nya leonberger slickar sig om munnen).

Vi lär oss mer om tänket i det indiska samhället. Nu finns ju här många olika samhällsklasser så tänken är olika men hos vår familj som lever på ett mycket traditionellt sätt ser vi mer och mer av deras föreställningar. Vi förstår mer och mer att deras föreställning om hur vi har det i vår del av världen slår slint på alla 4. De har inte en susning om hur Cangam, en konstnär som bor ett par kvarter bort lever. I deras värld finns bara fiskare, fisk, ris och tv vilkas program mest består av reklam för prylar det inte har en aning om. Deras föreställningar är som betong och när de tänker på oss sitter vi nog på golvet på Kärlingesund och slaffsar ris och fiskhuvuden fastän vi tom har filmat massor hemma och skickat dem. Vi märker detta på Sathya som när hon kommer på hotellet blir väldigt nervös och bortkommen. Vi försöker bl a berätta om hur det är att leva i svedala men hon kan inte ta detta till sig utan skärmar av sig som en fisk på torra land i alla fall borde göra. Mitt i en mening när tex Sigrid berättar om hur ungdomar lever där hemma så kan Sathya avbryta med att säga att kom och är fisk hos oss klockan 3 i morgon. Det går inte in Nu skall vi göra det svårt för oss, Sathya skall resa med oss i 4 dagar så då blir hon tvungen att prata om annat än fisk. Hon blir också tvungen att äta med oss på restauranger vilket vi inte fått henna att göra tidigare, hon har varit med några gången men inte vågat äta. 

Vi försöker i stark motvind prata om annat än om hur familjen lever, försöker få henne att inse hur annorlunda vi lever, försöker få henna att fatta att skillnaden mellan oss är inte bara att vi har pengar och kan äta större fiskar och mera ris. Hon vill komma till Sverige och kommer nog att komma dit också en vacker dag och därför är det nödvändigt att vi kan bryta hennes föreställningsvärld en smula.

Vi drar nu till Perier lake och nationalpark. Vi har varit där förr och längtar inte direkt dit men där räknar vi med att kunna hitta på saker tillsammans med flickan. Där skall jag också passa på att köpa några kilo kardemumma och vaniljstänger Perier är bortsett från en rejäl omväg halvvägs till Trichy där Sathya skall börja en ny termin den 5:e. Vad vi hittar på sedan vete endast dasstunnegudarna. Vi hade planerat åka till Ooty högt uppe i bergen men vi fick veta att det just nu var –2 grader kallt där så det fattar ni väl att vi inte åker dit.

Som julklapp gav vi familjen 9000 rs (inte ur insamlade medel) och de köpte en tvättmaskin. Det var vad de önskade. Gissa vilken lyx! Det var en sådan där som jag hade en gång för 100 år sedan, en tunna med en propeller i botten. Man häller i vatten med hink och sedan snurrar propellern och eventuellt även tvätten. Den jag hade en gång klarade ett par kalsonger åt gången. Får hoppas att det gjorts framsteg även inom tvättpropellertekniken..

 

Annars är Indien sig likt. På hotell Singaar här i kannyakumari känner vi igen oss. Utanför den flådiga entren står gubben med jättemustaschen utklädd som en haremsenuck, på julafton som en tomte, och fjantar sig. I den rena, observera RENA, matsalen serveras de äckligaste rätter till de äckligaste priser. Deras middagsbuffe som vi gick på förra året består av ett antal gräsliga och osmakliga röror och bakom varje gryta står en fjant bugande sig så mjället yr i kallopsen och skall hjälpa till med att sleva upp. Nä fy rackarn.

Vi går helst till Sangam som har himla gott käk. Men här får man inte någon lugn och ro för många vill äta här och när man slukat ungefär hälften upptäcker man att någon står precis bakom stolen redo att kasta sig ner så snart man gör en oförsiktig rörelse som kan tolkas som att man tänker gå. Alltså inga onödiga rörelser som tex tuggning eljest har man dem i knät direkt. Sitter man kvar och vill ha en kaffe efter maten upplyses lokalen av mellan väggarna studsande ilskna blickar och slår det mig plötsligt nu att ta mig fan jag skall testa att lägga av en riktig brakare nästa gång och se om detta kan medföra att en viking kan få lite frid vid det stora bordet i Sangams Valhall.

 

Så är vi då i Perier. Vi reste hit med taxi tillsammans med Sathya. Vi tänkte nog länge att hon skulle försöka backa ur men det gjorde hon inte, hon vill verkligen försöka även om det kanske blir jobbigt ibland för henne. När vi kommer där gående är det många som frågar henne vilka vi är och hon måste förklara. När vi köpte biljetter till nationalparken i morse var det någon där som frågade henne om hennes namn och telefonnummer hem utan att vi fattade det. Sedan ringde en karl till hennes hem och frågade om varför hon var här tillsammans med oss. Föräldrarna blev oroliga och frågade om något hade hänt men då lade han bara på luren. Det försökte ringa min mobil 4 gånger men den låg på rummet så de fick inte veta förrän nu på kvällen att allt var ok. Det hade varit så oroliga att de inte kunnat äta på hela dagen. Men Sathya lärde sig läxan att aldrig ge någon namn och telefonnummer.

 

Det blev en fin heldag i parken med båttur på Perier lake samt en vandring i skogen på 3 timmar. Så många djur såg vi inte men mungo, råttsnok, apor, fåglar samt en lustig jätteekorre som satt i ett träd och käkade.

Tinnitusen min har också fått fin näring här. I går kväll gick vi till en liten cirkus där de hade en sådan där stor tunna som de körde motorcykel på väggarna i. Utan ljuddämpare. Grabbarna hade tydligen bestämt sig för att dö unga eftersom de var 3 på motorcyklar + en bil som körde samtidigt. Helt uppåt väggarna alltså. Tunnans konstruktion, i vilken vi stod längst upp och tittade ner, bestod av gamla taskiga bräder som delvis var trasiga eller saknades helt. Utsidan var stöttad men ett fåtal bambukäppar och det var minsann att hålla i sig när 3 knarrar + en bil for runt och när alla ibland var på samma sida kan jag slå vad om att tunnan var mer oval än rund. Motorcyklisterna släppte styret och kröp omkring fram och baklänges på cyklarna och han i bilen fick upp dörren uppåt och var halvvägs ute och fick tag i handen på en av de andra och allt gick i en helvetes fart i en helvetes rök och i ett helvetes dån. Inte blir det gamla inte.

I kväll var det karnatakadans i ett tält. Detta är en traditionell dans som är mycket komplicerad. Alla rörelser skall vara exakta, även fingrarnas och ögonens. Dansarna är otroligt underskönt vackra kvinnor som tyvärr, Anders Rhedin , inte är nakna. Nejnej vad skriver jag, ajabaja. Slant tydligen med näven. Jag menar att deras dräkter är helt fantastiska, (du uppskattar väl vackra kläder Anders?). Men i sann indisk anda var musiken alldeles vettlöst hög, flöjten betedde sig som en mobil härdsmälta som smälte just vid våra öron och rann in i öronkrumbukterna och fastän vi höll för öronen tackade nog en bit hörsel för sig sägandes att det var roligt så länge det varade. Nu susar der således fint i säven och jag skall sova.

 

Morgon mellan fjällen. Här halvvägs uppe i bergen är det lite svensk sommaraktig morgonkyla vilket känns fint. Fåglar kvittrar, en stor svart apa sitter i träden utanför hotellet och lägger upp planerna för dagen. Få se vad vi hittar på men jag har svårt att tro att det blir det samma som apan.

För att ni inte skall storkna skall jag nog avsluta det här brevet nu men det kommer mer.

 

Ha det!

Mats, sigrid och sathya hälsar

2008 - 2009 : 3

  Att kvinnor kan vara ytterst fumliga veta vi alla. Egentligen är det alldeles otroligt hur de oavsiktligt kan ställa till det för sig. De mest fasanfulla saker kan hända en kvinna utan att de fattar något, saker som aldrig skulle kunna hända en man. Här i Indien tex kan en kvinna helt utan avsikt fumla till det så att de av misstag häller en hink med bensin över huvudet samtidigt som de av en osannolik anledning tänder en tändsticka. Visst är det besynnerligt. Det sägs till och med att kvinnan kan misslyckas även med detta och ta hinken med syra istället för bensin. Att något av detta skulle kunna hända en man är fullständigt osannolikt.

Sedan finns det de som påstår att detta beror på att en man vars kvinna dör kan gifta om sig, få en ny hemgift, medan en kvinna vars man dör aldrig kan göra detsamma utan måste leva ensam resten av livet. De där som påstår dylikt säger vidare att sådan här olyckor kan uppstå om kvinnan inte delar sin mans åsikter i allt, om de inte kan få barn, om de bara får flickor, om de är så oförskämda att de vill att mannen skall ge dem pengar till kläder och mat eller om de tar sig friheten att protestera när mannen super upp alla pengarna osv.

Hur detta kan sättas i samband med sådana olyckor som jag beskrivit ovan är för mig fullständigt obegripligt.

 Vi har nu lämnat av Sathya på hennes collage i Trichy. Vi hade 4 dagar tillsammans och det gick bättre än väntat även om det stundtals var lite besvärligt. Vad skall vi prata om nudå? Men hon (och även vi) slappnade av mer och mer och långa stunder hade vi det himla roligt när hon berättade uttömmande om sin familj och deras egenheter och om alla busstreck flickorna hittar på på collage för att jäklas med nunnorna som håller stället i ett järngrepp. För att få gå utanför skolan och köpa något man behöver måste hon först ringa till mamma Lilly och be om lov och sedan ringer en nunna till Lilly och frågar om hon får lov och sedan kan hon komma ut.

 I Sathyas familj är det mamma Lilly som bestämmer. Hennes pappa Sebastian är en ovanlig typ som låter henne göra detta och det kan jag lova är ovanligt i detta land. Sebastinan ger Lilly alla pengar han lyckats fiska ihop och sedan ber han henne om pengar när han behöver. Sathya berättar att ibland när det är festival vill Sebastian som alla andra karlar taga sig en sup och varda som folk. Då ber han Lilly om pengar för detta ändamål, hon nobbar varpå flickorna ställer upp på pappa och säger till Lilly att pappa fiskar hela sin vakna tid och ser till att familjen har pengar och han kan väl inte sitta där som en fån med allvarlig min när andra karlar har roligt. På detta sätt får han pengar att köpa brandy för. Men jag skulle tro att det inte händer så ofta.

Sathya skall nu söka andra skolor Chennai, fd madras. Denna stad ligger nära Pondecherrey, en gammal fransk koloni och är känd för sin billiga brandy och därför har Sebastian frågat Sathya som hon inte kan studera där istället. Han gilla alltså konjak och jag skall ta mig f köpa en god sådan till honom nästa år. Om vi lever och har hälsan alltså.

Sathya skall alltså studera i Chennai fr o med juni. Hon söker olika skolor inom sitt område, microbiologi med inriktning på fysiologi och genteknik. Skulle inte förvåna mig om hon kommer in vart hon än söker, hon hade fått ett stipendium på 500 rs där hon går nu vilket är en struntsumma men betyder förmodligen att hon är väldigt duktig.

Det var oundvikligt att komma in på ämnet arrangerade äktenskap som är det vanligaste här. Det var också oundvikligt att framföra våra åsikter om detta och det är i detta som bland andra samtalsämnen det gäller att försöka förstå den indiska traditionen som vi hur vi än beter oss inte kan förstå och det handlar till sist om att fundera över hur vi med vad vi säger påverkar en indisk flicka och för övrigt blev den här meningen nästan obegriplig men den kanske säger något om svårigheterna när två så olika kulturer möts. Lilly har som den allsmäktige moder hon är redan gjort upp en plan för Sathya. Utbilda sig 2 år till, jobba i 8 år och studera vidare på fritiden, spara ihop till en hemgift och sedan skall hon giftas bort med en fiskarpojke i Kannyakumari. Vi kan inte annat än att protestera mot detta, skall hon bra utbildad tillbaka i skiten i en fiskarhydda och försöka få något jobb där som förmodligen är kraftigt underkvalificerat? Sathya är medveten om att denna tradition är på väg bort och ser kanske fram emot att hon skall slippa men är samtidigt så väluppfostrad som flickor här är att hon gör som mamma säger.

Hon vill till sverige och vill att vi ordnar ett jobb till henne och då skall sigrid och jag välja man åt henne. Vi har berättat att det kanske inte är så det går till och vi försöker dra på det. Först vill hon komma och hälsa på nästa år, det kan nog vara en god erfarenhet för henne. Vi avvaktar övrigt med försiktighet och ser tiden an.

 När vi lämnat av Sathya på hennes skola stannade vi 4 dagar till i Trichy köpandes 27 nya schalar samt några blusar som vi skall kränga till förmån för hennes utbildning. Kryddpåsarna är lockande och det blev nog några kilo, indiskt kaffe likaså. Och eftersom jag köpt 4 kilo kardemumma och 1 kilo vaniljstänger i perier började det bli dags att göra paket. Att göra paket i Indien är en historia för sig eller rättare sagt 2, paketet skall skickas också. Kartonger som man ser ligga i stora högar överallt när man inte behöver dem försvinner från kontinenten när det är dags att göra paket. Man får gå och tigga i butikerna men plötsligt är kartonger guld värda och ingen kan dela med sig. Säkrast är då wineshopparna men deras lådor är små

och då får man ta många och liksom bygga ihop till en stor.

Efter en dags klippande och klistrande och fyllande med prylar och mera klistrande har man något som i bästa fall kan liknas vid ett paket. Nu måste det sys in i tyg, alltså måste man leta upp en skräddare som när man funnit honom måste springa iväg och leta upp tyg. Om skräddaren och vi har tur kanske tygproceduren bara tar 2 timmar men då har posten stängt. Släpa släpa det förbannade paketet till hotellet igen, sova, släpa släpa det förbannade paketet igen till posten där man möts av fullständig ofullständig förståelse

Någon pekar surt någonstans mellan sydväst och nordost och så håller det på. Man går omkring i alla väderstreck, ni anar inte så många väderstreck det finns i Indien, med sitt förbannade paket och ler vänligt för man inser att om man inte gör det så blir man stämplad, slickad, packad och lackad samt slängd i något hörn till varnagel för andra.

 När man slutligen kommer fram till den slutgiltiga paketmadamen slås man av hur sällan det är man ser någon vara så sur så att mungiporna möts under fötterna. Att hennes mun ser ut som den gör underlättar inte förståelsen av vad hon säger kan jag lugnt påstå. Rösten kommer liksom ömsom från huvudet och ömsom från fottrakten och det låter lite som det låter när någon med rikligt med fotsvamp trampar i en nyss på golvet tappad tallrik med nygräddade våfflor. Man får för sig att hon säger att hon inte är där utan ute på lunch och åter om en halvtimme och eftersom man inte vågar fråga igen går man ut och väntar tre kvart för säkerhets skull och sedan när man vågar gå in igen är hon tydligen tillbaka för redan efter femton minuter får man en bunt papper att fylla i varav ett på franska.

Men då slår det en att jävlar jag har ingen penna och man, (man det är jag det), måste besvära paketmadammen igen. Flinande som en söt sockercharmör med brylkräm i öronen och mittbena tar man sats, bugar och bockar, himlar med ögonen så där som sockercharmörer gör och man ser på paketmadammen hur förbannad hon blir över att inte kunna bli surare, mungiporna har redan slagit en ilsken råbandsknop under fötterna på henne. Får emellertid en penna och börjar fylla ibland annat faderns namn och efter en timma sådär är det dags för att klistra fast lapparna på paketet och man behöver gum och denna sörja har man sett ligga på ett papper på utsidan posten så man rusar dit och tillbaka, kletar och slaffsar och efter att ha kletat in hela kroppen med gum och således är styv som en pinne så ser man att man även fått dit lite även på papperen. Ja så här fortsätter det. En gång i Kodajkanal fick jag släpa ett jättepaket upp och ner till fjärde våningen, de hade vågen där uppe. Har man tur kommer paketet fram om än väl trampat av elefanter.

 Hamnade lika förbannat i Udhagamalajam eller Ooty för den delen, de har svårt att bestämma sig för namnet här. Det var här det skulle vara –2 grader och det var hit vi inte ville åka som ni alla fattade men så tänkte vi över det en smula och sade till oss själva att det där det tror vi inte på. Måhända har det hänt men om det har hänt så var det på natten och på natten bryr vi oss inte så mycket om temperaturen utomhus och dessutom var vi inte där när det hände. Vårt beslut hade också att göra med att vår tidsplan inte behagar tillåta större utflykter. Vi skall åka hem från Kochin den 25 jan, vi vill ha några dagar i Thrissur, Sigrid måste måla elefanter och det var utanför denna stad det fanns ett sextiotal på samma ställe. Jag skall glo på dem.

Men i Ooty på 2200 meters höjd, var det mostly comfortable days som det stod i tidningens väderleksrapport. Svensk sommarvärme dagtid och fliströjorna kom fram kväll och morgon. Vi besökte bland annat en rosenträdgård med över 2800 olika sorters rosor. Fotograferade bara 185.

 Finner mig stirrande på en elefant. Konstiga djur. Egentligen är det inte troligt att sådana finns men eftersom den inte är skär så får jag konstatera faktum och acceptera att denna bjässe står framför mig.

Elefanten å sin sida stirrar på mig med sitt ena öga och bestämmer sig för att en sådan besynnerlig typ som jag inte kan finnas. Jag är ju skär.

 Vi befinner oss nu boende i Thissur och gör dagsutflykter till Punnathur Kota med sina sextiotal elefanter. Sigrid målar så det skvätter om det och jag sitter här och skriver. Ibland blir Sigrid alldeles omringar av nyfikna människor och det händer att jag måste gripa in och säga ifrån. Till i elefantparkens besökande Indiers stora nöje finns här alltså också 2 stora vitingar eller då snarare skäringar att titta på. Det kan stå en hel familj ett par meter bort och helt ogenerat glo en lång stund, jag förstår hur elefanterna har det. Tror de att jag är uppstoppad eller? Gloendet kan jag väl stå ut med men de kunde väl ge fan i att hålla fram små barn framför näsan på mig för att de skall se ordentligt eftersom detta alltid har till följd att ungarna skriker i dödsångerst som om de vore halvvägs inne i käften på en storsnok. Men man får ta och ge här i livet.

 För övrigt har jag köpt en mängd indiska rakblad som är helt suveräna och som kostar nästan inget. Dock är det med en viss svårighet som man kommer åt under näsan Detta förklarar varför så gott som alla indiska män har mustasch.

 

Hörs, sigrid o mats

2008 - 2009 : 4

 

Det blir nog att köpa en elefant. Sigrid är galen i att måla dem och vi åkte 4 dagar till Punnathur Kota där de bor. Vad säger du Marita, att om du förutom Hillman tar hand om en elefant när vi reser bort, det kan väl inte göra så stor skillnad? Har man en sådan typ har man samtidigt en rejäl högtrycksspruta, skylift, ångvält, flugbortviftare, limpress, skogsmaskin, lyftkran, kom på resten själv. Dessutom får man en jädrans gödselhög. Man skulle göra sig en förmögenhet på att måla hus åt andra, en fylld snabel med färg på varje sida och det är klart. Med tanke på den ytterst finmotoriska snabeln kunde man lära upp djuret till ficktjuv och låta det göra en repa på stan ibland, den skulle komma hem med en förmögenhet.

 Utanför Thissur där vi bodde fanns också en skola för traditionel Kerala Art. De hade en massa öppna skolsalar i vilka barn och ungdomar tränade klassiska danser samt olika sorters trumspel mm. Vi var också i Guruvajur för att besöka ett omskrivet gammalt tempel men där såg de på oss att vi inte trodde på det där och släppte inte in oss.

Så nu sitter vi på hotel Sealine på Cherai beach igen i dessa sista skälvande dagar i Indien, nej det har inte varit jordbävning, och tittar ut över havet. Inga delfiner i sikte ännu men de har väl något annat för sig. Efter alla dagar i stadsmiljöer och dess oljud och röra är det skönt att bara sitta här och bara höra havets lugna andning mot sanden där små vadare så käckt trippar omkring för att med näbbet avsluta livet för någon liten rackare som bor i en håla i sanden. En rackare som nyss kommit hem från ett slitsamt nattskift, just tänt en cigarr och hällt upp en grogg och som slagit sig ner i sin bästa fåtölj, steken står på spisen, hustrun och barnen tjoar glatt, livet leker då det bultar på dörren, fadern reser sig besvärat, det är väl en sån där jävla försäljare igen tänker han, han öppnar och en fasansfull näbb kommer infarande så flisorna ryker i dörrkarmen och slukar honom och i hans huvud rusar hans sista tanke, det var väl fan att jag inte hann få i mig groggen. Den lilla vadaren som inte förstår språket men som ändå får en liknande tanke säger högt för sig själv med ett misslynt smackande med näbbet att det var väl fan att han inte hunnit få i sig groggen. Livet är hårt.

Nybadad och således ren som en fisk sitter jag nu i morgonstunden på balkongen och filosoferar. Har för första gången på detta hotel fått i mig riktigt kaffe, dvs den indiska varianten bestående av mestadels mjölk samt en slatt riktigt starkt kaffe. Vart vi än kommer här finns det gott kaffe, på hotellen, på gatan, hos han med kaffebehållaren på cykeln, ja överallt. Utom på hotel Sealine. Här har man fått för sig att man skall vara internationell till den milda grad att det kvittar hur tydligt man uttrycker önskemålet om south india coffie så är de så in i bomben säkra på att man inte vill ha det så det blir som vanligt, en kanna med sånt där misslyckat kaffe som det kan bli när man brygger och filtret viker sig och vattnet rinner vid sidan om. Alltså vatten med svag kaffefärg. Till detta får man en liten kanna mjölk. Eftersom jag kan bli på riktigt ruggigt humör innan jag fått kaffe på morgonen, jag kan förstöra dagen för hela södra Indien, var jag på supermarketen i Cherai i går och köpte Bru instant kaffepulver, beställer in en kanna hot milk och dagen är räddad. För många kan jag lova.

 Vår tid i Indien håller på att ta slut, tre dagar kvar är det nu och tankarna på hemmet det kära börjar dyka upp. Kanske mest på den lilla hundvalpen Hillman. Han undrar väl fortfarande vad han gjorde för fel eftersom vi försvann. Eller så blir som det var med gamle Dogglas när vi kom hem. Jaså hej, vad vill ni, jag som har det så bra? Det blir att fjäska med grisöron och andra läckerheter.

 Varit borta på ett litet fik och ätit lunch, några samosa och kaffe. Samosa är en läckerhet som jag måste försöka komma hur man gör. För övrigt har vi en bunt kokböcker med oss så nu vore det väl tusan om jag inte skulle klara av att göra parotta, detta gudomliga bröd. Nu är det em och temperaturen stiger och det blir inte så mycket mer vettigt idag mer än en god middag, lite läsande och sedan slumra så sött. Jovisst, jag måste till ett internetställe i kväll för att sända detta. Kvällarna är ljuvliga.

Nu blir det inte mer från denna resa. Men kolla gärna in hemsidan som jag skall uppdatera så snart jag kommer hem med bilder och annat. Och glöm inte långfredag då vi som vanligt har vår indienkväll för att få ihop pengar till Sathyas utbildning.

Hoppas ni stått ut med min svada

Mats

 

2009-2010:1

Med en Kingfisher bärs på bordet, kallas för ”honey” på notan – de får inte sälja öl, sitter jag nu igen på reataurang Number One och bruset från vågornas rullande in på sandstranden döljer delvis min tinnitus. Solen står i nedan och den värsta värmen har dragit över klotet till någon annan plats på jorden där de behöver den bättre. En fläktande vind är härlig och en liten bit utanför hoppar några delfiner så lustigt omkring.

Ett par Jullar går slött omkring. Vi kallar dem så efter Cilla på Kärlingesunds hund som heter just Julle. Jullar blir det till slut när alla hundraser korsat sig med varandra, förmodligen lika över hela jorden. Riktigt trevliga typer faktiskt fast här har de ett svart moln med loppor runt sig, man associerar genast till en gräshoppssvärm över egypten, (jullen är alltså själva egypten), så det blir inte det där närgånget kelandet med dem direkt.

Vi är alltså åter i Varkala på Indiens sydligaste västkust. Vi har varit här en vecka nu och inte har vi gjort många knop inte. Eftersom minnet är kort och jag börjat glömma bort rugget där hemma händer det att jag förfaller till att klaga över värmen. Men det räcker med en erinran som detta skrivande innebär för att jag skall sluta gnälla. Men varmt är det, till och med gubbarna på hotellet påstår att det är varmare än vanligt.

De som varit med förr i mina berättelser från Indien vet att vi brukar badjävla av oss det värsta i Varkala innan vi far vidare utanför turiststråken. Här kan man sitta på nr 1 och äta gott dock inte speciellt indiskt. Käket är anpassat till turister och även om man säger till att man vill ha det indiskt kryddat vågar de inte klämma i. Ibland går vi till slaffsefiket vid templet och dricker kanske indiens godaste kaffe. Äter vissa rätter där ibland men det är väldigt slaffsigt som sig brukar på dylika ställen. Eftersom man inte kan få min favoritfrukost på turistställerna, masala dosai, var jag på tempelfiket förra året och fick in en masala d. En dosai är ett mycket tunt bröd av mestadels rismjöl och masalan är en grönsaksgegga, mest potatis. Men här hade de även rödbetor i, geggan var alltså rödaktig, och eftersom masalan dessutom var skummig och bubblig på något förunderligt sätt, kanske hade geggan börjat jäsa i värmen, började jag mitt i en tugga tänka på en saftig och enastående välutvecklad tuberkulos. Detta satte ner aptiten märkbart och det var med stor möda jag fick i mig denna frukost.

Men stället är charmigt med  sina aldrig avsopade bord eller städade kök. Gubben som serverar är bortsett från en alldeles utmärkt tandstatus, han har nämligen inga tänder, en presumtiv fredspristagare om nu slabbighet skulle premieras. Han kan dessutom inte bitas.

Nej, masala dosain får vänta, vi tuggar toast så det dammar ur käften på oss till frukost, det får duga

Indierna har förresten väldigt roligt åt att Obama fått fredspriset. De skrattar hejdlöst. Tur man inte är norrman vilkens fosterland vi ihärdigt tar avstånd från och säger att vi över huvud taget inte känner till. Visst ligger väl norge på sydpolen?

Vad gör vi då på dagarna?  I höst har jag varit alldeles förfärligt trött och vi har bestämt att vi skall lata oss riktigt ordentligt den här resan. Alltså gör vi ingenting bortsett från att sova, äta, bada, sitta och titta, läsa, fisa (om du kan tänka dig att ursäkta det), äta lite till och sedan går vi och lägger oss. (jag hade faktiskt tänkt sluta fisa, tanken var att kompensera koldioxidutsläppen från vår flygresa. Men det sket sig liksom). Fast bada är ganska ansträngande, man måste hålla huvudet över vattnet. Man måste också hoppa lite när det kommer en stor våg och det är slitsamt. När man läser om Varkala blir man varnad för havet, en hel del människor försvinner tydligen ut till havs varje år. Så ser ni ett huvud med en tvåkronors indisk cowboyhatt på komma flytande utefter bohuskusten i sommar så fram med tratten och ge mig för bövelen en rejäl whiskey snarast möjligt. Är jag inte helt aväten nertill så tror jag en Bullens pilsnerkorv skulle sitta fint.

Ja, som ni förstår sliter vi inte ihjäl oss.

Som jag berättat tidigare år skjuter man med dundersmällare några timmar morgon och kväll utanför templet. Jag gissar att det är tigerguden som bor där och han uppskattar när det smäller. Man kan tycka att det är en fjantig lusta hos en gud att aldrig få nog av detta. Kanske är han döv och detta är det enda han hör och då kommer det naturligtvis i en annan dager. Men jag avundas inte den gosse som varje dag 4 timmar morgon och kväll sköter om detta fjäskande för tigerguden. Att han inte har smällt av för länge sedan. Tro inte att det är några kinapuff inte, det är rejäla doningar. Eller så ligger det en hög med avsmällda gossar i något skåp i väntan på healing.

Tänkte ett tag att föreslå dem att spela in explosionerna på cd och köra det hela playback för att spara in smällargossarnas hörsel, tilltagande mentala uteblivenhet och förmodligen även avverkningen av händer och fötter. Men eftersom jag aldrig lyckats komma till tals med tigerguden angående ärendet ifråga, ingen annan gud heller föresten, så ligger jag lågt i väntan på eventuella framtida uppenbarelser. Men jag slår vad om att det genast skulle bli en hit som skulle smälla högt.

Annars är det ganska tomt på turister. Förr året tyckte vi att det var lite men nu kan man nog få ett par hotell för sig själva. Men framtidstron är det inget fel på, på varje liten grusplätt bygger man nya hotell och restauranger. Kvinnorna bär sten och jord i korgar på huvudet medan männen lutar sig behagfullt tillbaka med en cigarett i mungipan och ser ytterst betydelsefulla ut. Men det behövs väl en skock män för att se till att en kvinna jobbar på ordentligt.

Tror jag ger mig nu för denna gång. Den som aldrig råkat ut för mina reseberättelser förr kan se mer om våra resor i södra Indien genom att klicka på rutan ”vårt hjälpprojekt i södra Indien” på någon av våra hemsidor, typ www.karlingesundsgard.se . där finns också tidigare års resebetraktelser. Det enda som inte är uppdaterat där är indienkontot som för tillfället är ganska tomt.

Vi drar snart till kannyakumari, sydspetsen, där vi kommer att träffa Sathya och hennes familj igen.

Sammanfattningsvis:

Koldioxidhalten i atmosfären må vara hög men i den indiska bärsen lyser den med sin frånvaro. Kingfisher är faktiskt hopplöst avslagen.

Mats, Sigrid hälsar

2009-2010:2

Eftersom det är så varmt kommer man snart på att det gäller att röra sig långsamt. Inte så långsamt som när en smålänning sträcker sig efter restaurangnotan men åt det hållet. Det tar en del tid innan man vänjer sig vid hettan och dagarna blir loja men mornar och kvällar är underbara. Hörde att det var kallt och snö i hemlandet och första tanken blev att tänk att få rulla sig i snön, det skulle vara gött. Men eftersom det här finns ett logistiskt problem, eller är det kanske snarare logiskt, så får det stanna vid en dröm.

I stället får det bli indisk dusch, dvs en hink med ljummet vatten över huvudet stup i kvarten. Troligtvis kommer vi att utveckla gälar innan vi är hemma. Evolutionen är förunderlig.

Dags för en gammal Albert Engström:

Prästen, misstänksamt, som förhör sig om sina underlydandes tro på det enda heliga:

”Tror Johansson på den dära nymodiga evulluchonen?”

”Tja, ja vet inte ja”.

”Vad hör jag? Va? Har Johansson någonsin sett en ko bli en människa kanske??”

”Näe men på tusen år kanske..”

”På tusen år ja, vad kan inte hända på tusen år!”

Idag kommer vår olycksbroder Robin, snickare från Göteborg, att lämna Varkala. Olycksbroder på det sätt att vi var ett gäng bröder och systrar som flygbolaget Etihad som vi kom hit med lyckades sätta av på fel flygplats. Visserligen ordande dets med inrikesflyg men resan blev sådär 6 timmar försenad. Det hade väl varit någorlunda ok om inte det mesta av bagaget hade följt oss men icke sa nicke. Det skulle förmodligen anlända till den ursprungliga destinationen ett dygn senare. Alltså hamnade vi ett gäng trötta och sura resenärer vid klagomuren i bagageutlämningen mitt i natten, det skulle fyllas i papper ang vårt förlorade bagage. Och där står 5 unga indier som på typiskt indiskt sätt försöker vara så hjälpsamma, så trevliga och så tillmötesgående som bara indier kan. Ett papper skall fyllas i och i sin iver att hjälpa oss håller alla 5 på med samma papper, vrider och vänder och antecknar var och en i varsitt hörn och när datorn skall tillfrågas är alla på tangentbordet samtidigt. Intensionen var beundransvärd men resultatet var katastrofalt. Det var tur att vi hade fem timmars väntetid till flyget, det mesta av den tiden behövdes till att fylla i några papper.

Vi var ett tiotal som svår dyrt och heligt att aldrig åka med Etihad igen och då hade vi ändå inte en aning om vilket helvete det blev dagen efter när vi efter en lång och varm taxiresa skulle försöka få ut vårt bagage. Men det tar vi en annan gång.

Hotellet där vi bor nu är som ordinära hotell här. Det var nog fint en gång i forntiden men efter att hotellet blev färdigbyggt har inget gjorts. Går en lampa sönder så byts den inte, om ett vägguttag ramlar ur väggen och sladdarna hänger lösa så får det vara så. Vi har förstått att tvapparaterna i vissa rum är sönder, på kvällarna ses gubbarna flytta runt de apparater som funkar så att de rum som har gäster kan njuta av utbudet. Till deras stora lycka erbjöd jag dem vår tv, ta den bara, vi klarar oss utan sa jag och deras ögon lyste av förundran men samtidig tacksamhet.

Tyvärr får vi inte ha rummet riktigt för oss själva, här bor också bortåt en miljon små mikroskopiska myror. Tittar man på dem med förstoringsglas ser man små elaka huvudfotingar utrustade med bollträ med stor spik. (ni har väl läst Herman Hedning?). Med mikroskopiska avgrundsvrål anfaller de allt levande med syfte till total förintelse. Medelst änterhakar stormar de sängen i tusental och anfaller våra saliga lekamrar med hugg och bett. Tur att de är små. Ibland tar det hjälp av myggen och då koncentrerar de sig på den fläck på ryggen som man garanterat inte når att klia sig på. Hur de nu lyckas med detta är en gåta. Kanske använder de gps.

Jag kan i sammanhanget inte låta bli att påminna om den så vackra lilla historien ur Liftarens guide till Galaxen, den där där ett fullständigt vanvettigt folk från en fjärran stjärna far iväg i en ofantlig armada av rymdskepp för att döda allt i sin väg. De har bara en tanke och ett mål, att utplåna allt levande. Första planeten de kommer till på sitt härjningståg är jorden. Tyvärr för dem hade de totalt missat att kolla upp storleksförhållandena mellan jordens befolkning och sig själva så under fasansfulla anfallsrop försvann hela armadan ner i halsen på en gäspande hund. Det är minsann en story det!

Det är fjärde året vi är här nu och vi förundras över att folk i de affärer där vi genom åren köpt något glatt tjoar när vi kommer förbi. De känner igen oss. Först trodde vi att de betedde sig så här för alla men de har full kolla på vad vi köpte och det har bättre ordning på vilket år det var än vad vi har. Vi minneslösa har svårt att fatta det här. Dessutom måste vi vitingar se ungefär lika dana ut och svåra att särskilja på samma sätt som vi har problem med att känna igen en indier som vi kanske träffat någon gång. Men efter en stunds filosoferande över detta fenomen framkastar vi tanken att det kanske är så få som köper något i deras affärer så dessa få rent teoretiskt går att komma ihåg. Vi ser ju i gubbarnas affärer på gatan där vi bor att det nästan aldrig är någon inne i affärerna, många dagar är det inte ens någon inne och tittar.

De vi pratar med beklagar sig och de ser mer eller mindre deprimerade ut. Men det gör det inte lätt för sig heller, alla souveniraffärer har exakt samma saker. Lite plåtkraffs, gudabilder och annat, och så smycken till förbannelse. Det mesta sådant som ingen vill ha. Och ligger det då 5 affärer på raken, sedan ett par klädaffärer och sedan 5 plåtkraffsaffärer till och alla turister bara går förbi så tro fanken att de blir deprimerade. Det är väl inte så lätt men att ingen kan komma på något annat att kränga? Moraklockor typ.

Jo Robin var det ja. Trevlig kille. Vi har under tiden fesen Kingfisher runnit utefter våra strupar, mestadels på insidan, löst en hel del av världens både möjliga och omöjliga problem. Kan tyvärr inte erinra mig om något direkt så här i hastigheten. Hoppas han får det bra på sin resa.

Nej, vi har inte druckit oss berusade, 1 Kingfisher går ner av bara farten men nummer 2 börjar genast få problem med gravitationen. En nummer 3 är otänkbar. Så mycket törst finns bara inte.

Idag, den 22 dec, har det varit mulet och en frisk sydlig vind har svept över våra svedda nunor. Underbart. I morgon drar vi till Kannyakumari, sydspetsen, där Sathya och hennes familj bor. Det blir spännande som vanligt. Jag sänder detta brevet nu, i Kannyakumari brukar det vara storstrul med datorerna.

God jul, Mats

2009-2010:3

Indien är lukternas land. Om man funderar över vilken del av oss som upplevt mest av våra resor här så kommer otvivelaktigt näsorna på första plats. Magarna som denna gång, hittills i alla fall, bara knorrat och på detta sätt visat sitt missnöje tycker nog synd om sig själva men visste de vad näsorna stått ut med skulle de genast krypa ihop och gömma sig i ett hörn av appendix och tiga still. Men vi då, men vi då? ropar fötterna och vill låta påskina att de har haft ett helvete. Nåja, den mer än tusenåriga skiten i templen vi trampat omkring i barfota sätter naturligtvis sina spår på vilken fot som helst men fötter är ändå fötter och får faktiskt finna sig i att tåla en del.

·        Hedra dina fötter, annars får du gå själv

Men näsorna, dessa känsliga ädlaste organ som njuter när en lätt bris medförande en härlig doft börjar som en kittling i näshåren och som sedan med behärskad långsamhet och skir elegance, (uttalas ”elegaaaance” med näsan i vädret), vindlar sig upp genom vindlingarna och under tiden avsätter sin skönhet på de små luktnissar som sitter där och leende tar emot, skulle nog inte ha något emot att vi åker någon annanstans nästa gång. I detta land skriker näsorna i förtvivlan och skräck när dofterna, lukterna, stankerna far in i organet i fråga som betongborr hanterat av galen gruvarbetare på Svalbard som dessutom har en isbjörns käftar kring ena benet.

Alla sopor som bara ligger överallt, den ständiga piss och skitdoften, ruttna grönsaker och ruttna grönsaker, sopor, skit och piss som reinkarnerat i ännu värre saker. Väldoftande saker som rosor och andra blommor har hängt sig i spaljéerna för evigheter sedan, det hade inte en chans gentemot de ovan nämnda tillsammans med avgaser, rök, rökelse (blää).

·        Hedra din nästa- näsa, på det att det icke må snyta sig.

Men näsan är icke allenarådande å den mänskliga lekamen. Större delen av oss älskar Indien för precis vad det är. Näsorna och deras åsikter kan sas ta sig i häcken. Alla dofter och stanker hör till och utan dem vore inte Indien Indien. Den vettlösa och underbara kaos som råder kryddas av lukter som om det vore hemma skulle klassas som massförstörelsevapen och vårt fosterland skulle bombas av fredspristagaren och han skulle hyllas och få priset nästa år också. Stå på dig Indien!

Indien är också (o)ljudets land inte att förglömma. Men eftersom jag i tidigare berättelser ingående har skildrat detta lämnar jag det hädan. Men för att vara något så när rättvis kan vi väl låta näsorna och örona dela på första plats.

·        Hedra ditt öra för hur skulle du annars höra.

Vi har nu varje dag i 8 dagar tagit vägen mot järnvägsstationen i Kannyakumari, (indiens sydligaste spets). Därifrån har vi gått på den skithögsbeströdda vägen bort till vår familj. Näsorna har rynkat pannorna men hängt med. Konstigt nog vänjer jag mig mot detta äckel trots att jag är så äckelmagad hemma.

Vi kom hit den 23:e och då gick vi genast till familjen. Jag kan inte dra allt här för er som är nya men ni kan få hela storyn på vår indienwebbsida som jag tipsade om i förra brevet. Satya, vår flicka, 21 år nu i maj, och hennes föräldrar Lilly och Sebastian tog emot oss tillsammans med Sathyas systrar Vidji och Nathia och deras barn. Vi hade ringt före så fiskarna var döda och låg i den heta oljan och det vita brödet var uppskuret i tjocka skivor. Precis som vanligt alltså.

·        Hedra din fisk på det att du slipper bli det i ditt nästa liv

Underbart att vara här igen. Huset har uppdaterats med en säng hör och häpna. Indiska snickerier är mer än lovligt feppliga ur svenska mått mätt, väldigt taskigt ihopkommet. Men här är det lyx. På sängen ligger deras madrass, dvs en på sin höjd tre millimeter tjock bastmatta. Sängen är även matplats så nu äts det inte längre på golvet. En stort lyft i familjens liv. Sittande i denna säng mumsar vi alltså fisk och vitt bröd ännu en gång. Vi äter och de tittar på. Vi har som alltid försökt få dem att äta med oss men det är svårt, vi skall äta först och sedan äter de om det blir något över. Och här blir det ett dilemma, vi vill ju inte mumsa i oss all fisken, vi vill spara lite till dem. Men då blir de ledsna och tror inte att vi tycker om deras mat. Det är en ständig balansgång. När vi ätit tar de fram några kokta fiskhuvuden och ris som de mumsar i sig.

Fisket är dåligt i november och december, det blåser för mycket och de har köpt fisken för dyra pengar. Vi går hem till dem varje dag kl 2 och då är maten klar. Som alltid berättar vi för dem att vi också gillar ris, (för att slippa det förfärliga brödet), och efter några dagar blir det ris med olika grönsaksröror som är helt fantastiska. I dag, den 29:e, fick vi dem att äta samtidigt med oss, pappa Sebastian käkade sitt obligatoriska fiskhuvud men de andra åt av alla härliga grönsaksröror med stekta fiskar. Nu har vi två dagar till tillsammans och vi ser verkligen fram mot dessa måltider.

·        Hedra ditt fiskhuvud, bättre det än inget.

·        Du skall inga grönsaker ha förutom moroten å så öl då förståss.

Sathya går sitt första år på college i Chennai, hon läser en master of science som benämns bioformatics. Det består av biologi, datorprogrammering, matematik och forskning. Den 1 maj är läsåret slut och då skall hon ut och praktisera hos ett läkemedelsföretag i Bangalore 1 månad. Sedan efter 5 lediga dagar börjar nästa läsår som består enbart av forskning. Detta betyder att det finns ingen tid för att besöka oss i sverige vilket vi hade funderat på. Därefter kan hon söka jobb här eller annorstädes i världen eller läsa ett år till, master of philosophy. Det beror naturligtvis på henne men även på alla de/ni som hitintills har kommit på våra indienkvällar, långfredagar, eller som har bistått med pengar på andra sätt.

Vi har gett oss in i detta med hull och hår, det fungerar dessutom utmärkt, (Sathya skall tillsammans med sina föräldrar åka till sitt förra college i trichy den 9:e för att få en särskild utmärkelse som bara de duktigaste får). Vi skall fullfölja det här men vi behöver fortsatt hjälp av alla glada hjälpsamma människor som tidigare eller i framtiden skänker en slant. Familjen har genomgått en enorm klassresa redan nu. Kommer ni ihåg deras palmbladshydda där vi träffade dem första gången, strax före tsunamin 2004? Allt finns på indienwebbsidan.

Sedan är det naturligtvis mycket i den Indiska kulturen vi fortfarande inte begriper. Hur ser Sathyas framtidsbild ut? Hur ser hennes föräldrars framtidsbild ut? Vi försöker fiska men får endast fisk. Vi pratar med Sathya både i hemmet och när hon följer med oss på hotellet och vi kan bara konstatera att det är jädrar i mig inte lätt att förstå varandra. Hennes college skall åka till Goa på skolresa sista vecka i januari, (det kostar 8000 Rs men det bekostar vi själva), och jag kom in på det här med övervintrade hippies som hon säkert skulle få se där. Jag berättade om 1968 och Beatles men dessa hade hon inte hört talas om. Va, fattar ni, inte hört talas om Beatles!! Hippies likaså. När en eftertanke slår mig så fattar jag naturligtvis att det var dumt av mig att prata om dylika ting. Hon är en fattig fiskares dotter från Kannyakumari. Hon vet allt om fisk, palmhyddor, livet här och hon vet nu också en massa om bioformatics, mikrobiologi och genforskning. Kalla det klassresa eller vad du vill. Sathya vet inte vad klassresa är och vi tänker inte försöka förklara det heller. Samtidigt som hon tycker att hennes nya liv på college är otroligt spännande och roligt blir det nog en del besvärligheter för henne när hon kommer hem till familjen där livet pågår på samma sätt som i generationer tidigare. Fiska eller fiskas. Överleva eller dö. Hon har upptäckt en ny värld med datorer, ipod, hon har upptäckt att man kan åka utomlands och arbeta, tjäna pengar. Hon har också med sitt nya liv blivit fjärmad från familjens traditionella tänkande och det kan säkert vara jobbigt för henne.

Detta har vi satt igång och naturligtvis känner vi ett enormt ansvar. Måtte ni andra vara med oss i detta ansvar så att vi kan fullfölja Sathyas utbildning så att hon får ett hyfsat jobb och kan ta ett ekonomiskt ansvar för sina föräldrar som ni vet ”bara” har döttrar och av den anledningen av tradition inte har någon försörjning på ålderdomen. En del av meningen med vår hjälp är att vi skall bryta traditionen, Sathya skall ta hand om sina föräldrar efter utbildningens slut, det är det enda kravet från vår sida.

Nu blir det inte mer om familjen denna gång men jag återkommer i framtida brev, det finns mycket mer att säga.

Det har sista året varat omöjligt att skicka pengar till Sathya via hennes bankkonto. Pengarna har kommit tillbaka efter en månad eller så. Vi har varit tvungna att anlita Western Union vilka är svindyra. Därför gick Sathya och jag till hennes bank idag för att få klarhet i vilken Bic eller Swift-cod banken har. Utan denna kod går det bara inte att skicka pengar från en svensk bank. Jag hade förberett mig genom i ett par timmar letat upp koderna för Canara bank som den heter från ett 40-tal olika distrikt i Indien men problemet var att det inte fanns någon kod för Kannyakumari som distriktet  heter här. Jag tänkte i min enfald att de skulle tala om för mig vilken kod de hade men inte då. Vi har ingen kod här, sa de. Nähä sa ja men utan kod går det inte. Vi har ingen kod här, sa gubben i lådan och då sa ja att det går inte utan kod och då sa han att…..

Skit också.

·        Hedra din bank annars blir du pank

Bor gör vi på Hotel Singaar som är dyrt, nästan 500 kr natten. Men sängarna är mjuka och ni som inte varit i Indien vet inte vad motsatsen betyder. Dessutom ligger hotellet nära där Sathya bor och så har de en pool.  I vanliga fall är det förbaskat hett här även om det blåser en ständig östanvind. Men i år är det mestadels mulet och riktigt behagligt även om svetten envist tjatar om att få komma ut ur porer och annat. Vi går som sagt till familjen om dagarna vid 2 o clock men på fm hittar vi på annat. Tex var vi i en by lite längre ut på syd/västkusten som drabbades svårt av tsunamin. Vi var där 2004 innan det hände och jag kommer ihåg att vi träffade en familj som bodde i stenhus vid stranden, vi tog kort på dem. Alla hus i den länga är borta nu, undra hur det gick för dem. 130 personer dog i den byn berättade de nu. En jättelik betongbro som gick över ett backwater till byn spolades bort när det hände och ligger nu ett hundratal meter längre bort. På indiensidan finns bilder på en paradisiskt strand med bron i bakgrunden, det finns också bild på den förstörda bron som jag hittat på Internet.

Det var årsdagen av katastrofen här om dagen. Man kommer ihåg men man talar inte så mycket om det. Livet går vidare för fattig som för rik.

Som jag misstänkte i förra brevet är det problem med Internet här. Det ballar ständigt ur. Få se om jag lyckas få iväg det här medans vi är här. Men problemen är relativa. Kannyakumari är en helig plats för hinduerna och hit kommer varje dygn tusentals pilgrimer som skall besöka templet, vivekeanda memorial eller vad det nu heter, ett par öar här utanför. De skall också bada nere på spetsen. Horder av mestadels svartklädda män invaderar dygnet runt i bussar och det är ett jävla liv på dem, man kan betvivla deras ambition att vara gudarna till fyllest. Slagsmål ser man ibland när de i stor hjord ätit men inte vill betala. Stenkastning mot muslimerna som har ett särskilt kvarter mitt emot vårt hotell likaså. Somliga är säkert vanliga hederliga som är här av religiösa själ men andra är i brist på fotboll här för att huligana av andra anledningar. Folket som bor här avskyr dem och går inte ut efter mörkrets inbrott.

·        Hedra dina barn så att inte den hemska fotbollen tar dem.

Vi lämnar Kannyakumari den 1:a januari och åker faktiskt till Kovalam som vi svurit på att aldrig återvända till. Se tidigare brev. Men vi skall köpa in en mängd sjalar och även kläder som vi skall sälja för att få pengar till Sathyas studier. Vi är egentligen på väg till Guruvajur som ligger i Kerala, inte så långt från Thrissur. Nära Guruvajur finns ett ställe med ca 60 elefanter där vi varit förr, Sigrid skall måla dem och elefanterna skall glo på mig som vanligt. Ok, nära Kovalam ligger Thiruvanthanpuram som vi känner till liter så där kommer vi att handla diverse grejjer som vi skickar hem och sedan flyger vi till Cochin.

Från Cochin, nära Guruvajur, flyger vi till Chennai, madras, den 9:e jan för att besöka Sathyas college den 10:e. Vi måste kunna ha lite info om hennes college till nästa indienkväll, långfredag. Vart vi tar vägen sedan vete gudarna möjligtvis.

·        Hedra dina gudar på det att du må veta var du äro och skulla komma.

Till sist:

Mina kunskaper i engelska vore väl dumt att skryta med men i detta land är jag i gott sällskap, det är i många fall omöjligt att begripa vad folk säger och det blir en hel del missförstånd. I Varkala blev det så på en restaurang att jag fick en beer när jag bad om the bill, (vilket var förödande då jag redan hällt i mig 2), och så kass på engelska är jag inte. Här på hotellet ringde vi rumservicen och beställde en te och en beer. Vi fick en te and the bill. Jag måste vara tydligare i fortsättningen och använda andra ord annars står jag här en vacker dag med en björn i famnen. Inramad och upphängd liksom.

·        Hedra din björn eller bli uppäten. (tänk på det Kristin och Susanna!)

Amen

Mats

2009-2010:4

Ja kära vänner, det var då en värstans skrivklåda jag har detta år. Innan vi är hemma igen kommer ni att riktigt längta efter e-post med erbjudande om viagra eller meddelande om att ni vunnit en miljon igen. Meddelanden om att jag vunnit en miljon pund, euro, dollar eller cashewnötter eller vad det nu är som kommer minst en gång i veckan gör mig faktiskt lite konfunderad. Tänk om det är på riktigt? Vilken blunder när man inte svarar. Men förmodligen missar man inget. En gång svarade jag send the money in a box please men inte fasen kom det någon box inte.

Funderade en stund över hur många flugor det går per capita här men insåg snart att det vill jag inte veta. Inte ni heller förmodar jag.

Eftersom reflekterade över mitt första brev där jag skrev att ”det är fjärde gången vi är här” och denne, Tess heter hon, (hej hopp Tess!), tyckte att jag räknade fel vill jag bara meddela att det var fjärde gången vi var i Varkala, i Indien är det sjätte gången vi är.

Hur som haver barnen kär så minns jag att jag andra eller tredje året vi reste i detta land skrev lite övermodigt att inget förvånar mig längre. Jag syftade då på företeelser som man springer på/ramlar över här. Så korkat och dumt. Jag får åberopa min ungdomliga lättsinnighet.

Jag begriper fortfarande inte ett smack. Jo, kanske ett litet smack. Jag skrev förra året om hur svårt det var att ta sig fram på en trottoar utan att hela tiden springa på folk. Problemet är att de inte flyttar sig för att undvika kollision eller att de bara stannar upp på led för att prata och det finns ingen plats att ta sig fram på. Det slog mig häromdagen att eftersom det är så förbenat många människor här kan man inte bara ta hänsyn och stiga åt sidan. Om man väl börjar med det är man ganska snart mitt ute i indiska oceanen och där finns hajar och annat elände som bits. Man måste i alla lägen hålla sin plats, vara mån om ett eget utrymme annars är det kört. Jag försöker sålunda praktisera detta och har hitintills lyckats hålla mig kvar på landbacken.

Men denna i vårt tycke (o)organiserade röra som man ser nästan överallt är besynnerlig och svår att förstå. Som du förstår av parentesen börjar jag tro att röran faktiskt är organiserad. I stället för att låta en människa göra ett visst jobb, typ servera lite käk på en restaurang, är en hel skock inblandade i maten man får, (bildligt talat alltså), och det finns på vägen hur många skäl till missförstånd som helst. Kockarna måste vara utrustade med en medfödd otrolig tur som oftast får till det som avses. 

Kanske säger det mer om vår organiserade tillvaro än om indiernas sätt att lösa tillvaron. Man märker lätt hur fast man är i sin egen kultur och förträffliga uppfostran trots att jag hela mitt liv kämpat hårt för att göra mig fri från den sistnämnda. Hemma tycker jag att jag lyckats med detta hyfsat men här känner jag hur fast jag är i föreställningar om hur det skall vara. Fy mig!

Det blir att kämpa vidare.

Nyårsafton var vi hos familjen och åt deras goda grönsaksröror för sista gången detta år. Vi skiljdes gråtande som vanligt. Vi trivs gott i deras lilla hus.

På kvällen var vi än en gång på new year partyt på hotellet. En fantastisk dansuppvisning i karnataka och modernare saker stod en grupp unga kvinnor för. Läckert målade som de var och så vackert klädda som de var var det en syn för gudar. Tyckte väl efter ett tag att en del var väldigt små och såg sedan när de kom ner från scenen att det var ju för tusan småflickor, de yngsta i tioårsåldern och de äldsta ett par, tre år äldre. På scenen såg de så beslutsamma och självsäkra ut men när det var över stod de blygt och studerade gräsets struktur och maskarnas gång under jorden. Men duktiga var de verkligen.

Sedan kom det upp en trollkarl med två medhjälpare. Han utförde häpnadsväckande saker på ett bord medans han medhjälpare ivrigt skötte spakarna under bordet, deras fötter stack helt ohämmat ut under bordsduken och man såg hur de vände och vred sig för att få till trolleriet. Till detta spelade ett band, en pianist försökte sig på en slags improvisation i 100 decibel upphöjt till oändlighet och det var så dåligt att jag var på väg flera gånger för att slå ihjäl honom eller åtminstone bryta fingrarna på honom men Sigrid höll mig tillbaka. Jag fick nöja mig med att försöka överrösta honom med tandagnissel och jag förbannade den idiot så myntat uttrycket skjut inte på pianisten.

Mycket god mat åt vi och en kvart i tolv satte trummisen igång ett trumsolo på en kvart jag inte hört maken till. Ett fullständigt vettlöst trumsolo, våra jazztrummisar kan slänga sig i väggen. Jag stod som ett saltstod med dreglande vidöppen mun, den chilly chicken jag just ätit väcktes till liv och flög lyckligt ut igen, blomkålen jag slukat sköt nya skott, blommade och fröna svävade sjungande sånger från andra våningen ut i världen från min balkongliknande underläpp, fisken jag just tuggat platt hoppade upp och ner i halsen på mig och skrek att de va jädrar i min fena ett trumsolo de här dö!

Adjö Kannyakumari för denna gång.

Nu sitter vi och skådar ut över havet i Kovalam dit jag som sagt svurit på att inte återvända. Första året i Indien var vi här och tyckte det var ok men andra året fick vi lite spader på allt det turistiska. Men lika förbannat är vi här igen av anledning, se förra brevet. Men jag kom ihåg att det fanns ett hotell, Rockholm, som ligger vid en annan mindre strand där det är betydligt lugnare. Och eftersom jag just nu sitter och dricker grogg, skriver och skådar ut över havet får jag nog tillstå att lider, det gör jag inte. Det kunde vara mycket värre.

Och värre blev det. Efter ett par dagar här inser jag hur rätt jag hade när jag inte ville hit igen. Kovalam är ett riktigt skitställe.

Ja, här hade jag skrivit en och en halv sida om hur hemskt det är i Kovalam men det vill ju ingen veta så därför strök jag det. Vill bara nämna att jag blev matförgiftad på en av de ”bättre” restaurangerna och låg pall i feber 2 dagar. När jag repat mig gick vi till en av de ”bästa” ställena, jag käkade osaltad tagiatelle toppad med en sked kall krossade tomater direkt ur burken. Sigrid fick osaltat ris med en stor helt okryddade hög jätteräkor varav två tredjedelar bara var tomma huvuden, (vi trodde var skulle vara vanliga räkor, jätteräkor beställer vi aldrig). Naturligtvis var det svindyrt.

Hotellrummet vi hade var skitigt och svindyrt, personalen riktigt otrevlig. På nätterna lät det som kosackernas dans på stäppen när vi och andra gäster trampade kackerlackor.

Nej, Kovalam är en skam för hela Indien

Flyg fula fluga och vi flög. Till Cochi för vidarebefordran till Guruvayoor ca 8 mil norrut. Det är utanför denna lilla stad som Ana Kota ligger, där de nu har 66 elefanter. Vi har varit hos elefanterna tidigare men då bott i Thrissur ett par mil bort. Guruvayoor har ett berömt tempel, tillägnat Visnu, och det är en strid ström av människor som skall dit. Vi hedningar får inte komma in i det heligaste men vi har sett så mycket tempel så vi klarar oss fint utan. Det händer mycket i omgivningarna, elefantprocessioner med tut i luren och slå på trumma. Man kan också beskåda när de som just köpt en ny bil kommer hit för att prästerna skall välsigna den med diverse hokuspokus, rökelse och myrra. Sedan kan de köra iväg med gasen i botten på det totalt vansinniga sättet man plägar göra här utan att döden dö. Det var väl något sådant jag misstänkte, (se fördelen med många gudar i tidigare års betraktelser över trafiksituationen).

Ja hallelujanemej, här är det inte bara halleluja söndagar mellan 11 och 12 utan det pågår varje dag mellan klockan 9am och 9 pm. Full rulle, tjo och tjim och skulle någon tappa koncentrationen ett ögonblick drar man iväg med ett batteri av dundersmällare så att alla hoppar högt utom inälvorna som står kvar och elefanterna förståss som är kolugna. Tipsa gärna kyrkorna där hemma att satsa på elefanter. Det går hem. Tänk er en elefant i koret med snabeln i nattvardsvinet. Det skulle vara knökat i bänkarna. Satsa sedan också på att välsigna bilarna så kanske det kunde bli lite fart på de svenska vägarna, luspudlar göre sig icke besvär.

Men att sitta och titta på en elefant i några timmar är oerhört meditativt, underhållande och lärorikt. Att vara med och tvätta en elefant är mäktigt, den ligger ner och lyder alla kommandon, jag låg på knä på elefantens sida och skrubbade. När han stod upp klappade jag honom på snabeln och runt ögat. Det är mäktigt. Huden är fårig och grov och tillsammans med en blick i elefantens öga förstår man varför dessa djur anses som heliga. Känslan som förmedlades till mina händer fick mig att förstå detta.

Alla elefanterna här är donerade och dedikerade till någon gud och de ses som gudomliga väsen. Man sköter dem minutiöst. Skurar dem i timmar med kokosnötskal, gör manikyr med stor kniv och skrapar och polerar naglarna vita och fina. Sedan bär det iväg till templet där de skrudas i stora guldfärgade pryttlar.

Vi är kända nu i Ana Kota eller Panathur Kota som det egentligen heter. (Ana betyder elefant och Kota by). Flera av skötarna och andra som jobbar där känner igen oss och vi lär oss mer och mer om elefanter och om hinduismen, det blir långa pratstunder och denna gång blev det även lunch hemma hos en av dem. Hela Guruvayoor inkluderande elefantbyn och alla människor där förmedlar en mycket stor vänlighet och det känns otroligt skönt att vara där. Jag tror vi funnit en fantastisk plats på jorden med en mycket stor frid. Människorna är så vänliga, alla är ärliga. Jaja, vid infarten till tempelområdet finns en stor tavla med bilder på 55 män och 4 kvinnor som är skurkar, (jag finns inte med bland dem), så mer än mänskliga är de inte här heller. Men om vi kan åka till Indien igen kommer vi att stanna länge här och bara vara.

Men inte är det roligt jämt, vi hade bokat flyg till Chennai så det var bara att med längtan tillbaka lämna Guruvayoor. Klockan 2 am lämnade vi staden med taxi. Natten är bra tid att åka bil. det är lugnt och endast Jullarna är ute, (de jullar sig i skiten)(Sigrids påhitt).

Chennai anses vara en het, tråkig stad full av p som luras. Inget att se. Men eftersom vi är här för att besöka Sathyas college so bryr vi oss inte så myttje, jo, vi skall besöka en konstnärsby ett par mil söderut på måndag. Sedan flyger vi till Varanasi och där lär vi få våra fiskar varma.

Och vad vore fiskar kalla?

Återkommer

Mats

2009-2010:5

Så är det det här med bantning. Att jag är för fet har jag ganska länge konstaterat även om jag direkt på morgonen innan magen har hängt ner sig tycker att jag i spegeln ser ganska ok ut. Värre blir det fram på dagen. När jag är mätt och belåten känns det som att det blir väl en smal sak att banta, jag klarar utan vidare att tugga på lite linser och magra benbitar några månader så att jag blir smal och vacker som i den avlägsna ungdomen. Men så sätter hungern in och då förefaller det lika övertygande att jag väntar nog med späkandet tills i morgon. Ett så kallat dilemma.

Nu har jag emellertid fått ett nytt argument som vi får se hur länge det håller. Naturligtvis har jag just ätit en stor middag och dessutom fått i mig en Kingfisher Strong så jag vågar inte lita på att det fungerar i praktiken men försöka duger.

Vi är i Varanasi nu, vi kom hit idag från Chennai och det är här man badar för det vilda i den skitiga men ack så heliga floden Gagnes. Vi har bara tagit en hastig flukt och vi hamnade på ett av de ställen där man bränner döda. I några mycket tvivelaktiga hotell vid stranden bor gamlingar som väntar på att brännas på en av de otaliga eldarna som de sitter och ser ut över. Det kommer hinduer från hela världen för att mot en mycket stor summa pengar få större delen av sin brända kropp slängd i floden. Det som inte hundarna tar alltså vilka hela tiden försöker komma över en kroppsdel, en avbrunnen fot eller så, som sticker ut ur elden. Ingen tycks bry sig.

När någon stryker med klär man dem i vackra tygstycken och blommor och bär med dem i floden för att förberedas för förgängelsen. Sedan får de ligga på tork ett tag medans kor sliter av dem svepningen för att kunna mumsa på blommorna. När det blir deras tur laddas en plats med ved vars mängd är anpassad till deras vikt. En anhörig hämtar lite glöd vi en eld som brunnit i 3500 år som de påstår och tänder på bålet.

Det är på det viset att om man bränns just här och askan slängs i Gagnes så uppnår man nirvana, dvs man upphör att reinkarneras och man slipper hela skiten med liv och sådant onödigt krafs. Och av någon anledning är det tydligen det man högst av allt önskar inom hinduismen. Jag förstår inte poängen.

Här står vi alltså alldeles intill eldarna med de brinnande kropparna. En del har nyss lagts på elden, andra har nästan brunnit upp helt. Det hela är så overkligt att det inte går in vad det är vi ser. En eldare vill gärna visa och berätta och det är intressant att höra även om röken sticker i ögonen och lungorna tycker väl inte heller att det är så kul. Fotograferingsförbud råder strikt men vi får veta att för lite pengar går allt att ordna. När gubben pratat sig torr i käften kommer han fram till sitt egentliga ärende. Vi skulle kunna göra en donation, köpa vårt uppgående i nirvana in advance så att säga, 100 Rs per kilo kroppsvikt. Om vi inga rupies hade gick det bra med dollar blev vi upplysta om. Konstigt att de inte tar kort. Vi kände att vi måsta komma där ifrån så vi gav honom 150 rs vilket föranledde ett stort missnöje, vi hade sett tydliga dollartecken i han ögon. Två feta västerlänningar hade kunnat inbringa en smärre förmögenhet som gubben kunnat leva gott på länge, vår eventuella salighet gav han nog fanken. Han frågade tyket om vi bara vägde ett och ett halvt kilo tillsamman och det hävdade vi att vi gjorde. Jag är inte övertygad om att han trodde oss. Eftersom vi inte riktigt kände att det var dags att läggas på bål, vi hade betalt hotellet för 3 dagar i förskott, och eftersom vi funno det besvärligt att som alternativ släpa på ett par kubikmeter ved, drog vi kvickt därifrån och var genast i händerna på det trevlige kille igen som absolut inte ville ha pengar för att visa oss runt, han ville bara vara hjälpsam. Visserligen hade han en bror som hade en affär full med billiga dyrgriper men vi hade gjort klart från början att vi köper aldrig något. Av någon underlig anledning hamnade vi lika förbannat i brorsans affär, han krängde bland annat sjalar i silke och ull, exakt sådana vi köpt mängder av för 300 rs styck och sålt hemma till förmån för Sathyas studier. Han skulle ha 2800 rs för dem här och jag upplyste honom om att slog han av 2500 på priset var vi intresserade. Dock svalnade hans intresse för oss direkt och eftersom det var det som var avsikten kom vi oss därifrån, helskinnade utan att därför vara skinnade, ganska omgående. Kvar var hans bror, han som absolut inte ville ha några pengar, och han sade att han kunde nöja sig med 20 dollar. Han fick 100 rs och ett gäng småländska svordomar på köpet. Riktigt så arg som jag blir när någon på ett hotell/restaurang ger mig coffee and milk i stället för milkcoffee, vilket är en astronomisk skillnad, blev jag inte men närapå.

Detta är alltså Varanasi. Vi var förberedda på alla skojare men vi gick ända i fällan två gånger redan första dagen. Men vi fick faktiskt en hel del för det också, vi fick veta mycket om riter och ceremonier så det var värt pengarna. Vad får man annars för en femtiolapp?

Vikten ja, vi kunde alltså ha köpt ett lass ved för framtida behov om vi varit på det humöret. Nu kände vi inte för det, vi har förresten en stor trave liggande hemma på Kärlingesund. Men de som vill uppnå nirvana här får betala en stor summa per kilo vilket betyder att bara de rika kan få komma in i evigheten. Så om vi ända skulle komma på tanken att grillas här och om vi har glömt att ta med ved hemifrån så gäller det att gå ner ordentligt i vikt innan det är dags. Annars blir det svindyrt. Kanske fungerar det som motivation för bantning, den som lever får se.

Jag som i Guruvajoor kände mig intresserad av hinduismen kan bara konstatera att det här är fan ta mig alldeles knäppt. Konvertering är inte förestående. Och tänk då att det var inte så länge sedan man lade en avliden mans hustru levande på bålet. Förmodligen skötte funktionärerna det lika oberört som de sköter det här nu.

Nu har vi bott ett dygn en bit upp i staden men idag onsdag har vi rum 3 nätter nere vid floden. Få se om vi kan undvika att bli blåsta igen. För övrigt är Varanasi med sina 1,2 milljoner innevånare i själva stadskärnan en förfärligt skitig och stinkande stad. De nästan totalt infarkterande gatorna omges av mörkblå rökmoln från ca 90 procent tvåtaktsmotorer som sett sina bästa dagar. På detta tillkommer att det är kallt, ca 8 grader, och avgaserna ligger tungt kvar. Vi känner oss genast dåliga i rören men med tanke på att människor lever hela sina liv i detta klagar vi inte.

Jo, vi var ju också några dagar i Chennai, i huvudsak för att besöka Stella Maris College där Sathya studerar. Bioinformatics heter det, jag är inte säker på att jag skrev rätt förra gången. Det var ett tjusigt och välskött college med 8000 flickor av vilka 2000 bodde på området. Gud hjälpe en om man hamnade där en mörk natt.

Åter till Varanasi. De följande dagarna kröp temperaturen upp till ca 20 grader vilket var behagligt. Vi vandrade fram och tillbaka förbi alla ghatten som det heter där folk badar och de 2 ghatten där de bränner döda. Egentligen är vi tveksamma till vad vi västerlänningar gör här. Det är gott om avarter, vitingar med turban och slabbiga skynken som tror de funnit sitt paradis sitter och rabblar meningslösheter. Det hörs egoistiska mantran från västerlänningar som övertygade om sin egen betydelse i världsalltet sitter i skabbiga lokaler utefter floden och mediterar eller sprattlar med fötterna i någon hopplös ställning. Allt medan tusentals helt utblottade människovrak sitter i långa rader på sin enda ägodel förutom några trasor på kroppen, en liten bit av ett skitigt plastskynke. De har också en liten plåtburk där i vilka många indier lägger en nypa ris för att inför gudarna med denna symboliska gärning bevisa sin otroliga givmildhet och oegennytta. Genomskitiga barn kryper i skiten och i floderna av piss som flyter över området. Och man kan ge bort alla samlade mynt, tior och tjugor man har men vad hjälper det? Inte ett piss.

Ja det är ett riktigt elände och vi kan inte förstå den omskrivna storslagenheten i detta.

Jag hör väl ändå till dem som inbillar mig att religionerna har en något hämmande effekt på människans vansinne men helt säker kan jag inte påstå att jag är.

Ja det blev dystert det här men tyvärr är världen till stor del sådan, det kan vi inte önsketänka oss bort ifrån. Men i morgon, den 16 jan, åker vi till Khajuraho för att se alla tempel där med erotiska skulpturer. Förhoppningsvis blir det lite muntrare även om den eländiga fattigdomen finns överallt.

Inte blir det alltid som man tänkt sig. Det gäller för oss och det gäller för indierna också. En måndag läste vi i en tidning att det skulle bli en fullständig solförmörkelse kl 13.17 och den skulle hålla på i 7 minuter i Chennai där vi var. Men det misslyckades de med, indierna. Det hände inte något. Såg i tisdagens tidning att de skulle försöka igen på fredag. Nu var vi inte där då så fan vet hur det gick.

Mats, Sigrid hälsar

2009-2010:6

Kan inte riktigt lämna Varanasi. Jag var väl orättvis mot alla indier, en del skänker också pengar till de fattiga och många har det väl inte så fett själva. Men hur det skall gå för Indien och andra sk utvecklingsländer om de inte ordnar med en någorlunda fördelningspolitik för att komma till rätta med den värsta fattigdomen vågar jag inte tänka på.

Gagnes kantas här av en massa ghats, trappor ner till vattnet med ett litet tempel längst upp. För övrigt är det en massa gamla palats som en gång varit mycket ståtliga. Nu ser det mesta ut som någorlunda organiserade grushögar även om de av gammal vana fortfarande står upp. Men det mesta är i så dåligt skick så att om en duva fiser rasar hela området.

Jag eftersträvar inte nirvana eller himmelriket heller för den delen, jag är fullt nöjd med livet jag har och att jag slipper leva det i misären här. Men jag kan nog förstå grejjen med nirvana, den sista resan, det måste vara som att lämna Varanasi och veta att jag aldrig mer behöver återvända hit.

Så upp i luften igen, till Khajuraho där det finns en massa uråldriga tempel med erotiska skulpturer. Eftersom vi för säkerhets skull förberett oss på att det skulle vara lika eländigt här har vi bokat vidare resa redan om tre dagar. Men här möts vi redan på flygplatsen av rent och fint och en trevlig taxichaffis kör oss in till staden eller snarare det lilla samhället som är välsopat, tyst och lugnt. Här får näsorna den efterlängtad retreat, det doftar gräs och träd och blommor, det är grönt och luften är skön. Det påminner om en skön vårdag hemma. Här kan vi pusta ut och andas in igen med välbehag.

Sigrid huttrar i duschen.

Som på de flesta andra hotell har även detta hot and cold water. Varför de alltid påstår detta är underligt. Att de har cold är väl inget att skryta med och hot inskränker sig oftast till att det står hot på en kran. Eller att det finns en elektrisk varmvattensberedare där sladdarna är avslitna och hänger lösa ner från väggen. Man tittar på beredaren och tänker att man kanske kunde pilla in dem i apparatet för att få lite varmt vatten men man blir genast synsk och ser tydligt bengaliska eldar, tjusiga raketer med mångfärgade stjärnexplosioner samt solar plexus framför sig och beslutar sig för att man kanske inte själv vill vara en del av detta sprakande och knastrande hur vackert det än är och dessutom kommer man ihåg att kallt är härdande varmt är för veklingar åtminstone sade alltid pappa det och det pappa säger är alltid rätt hur jävla dumt det än är och det är väl därför jag blivit som jag blivit ursäkta att jag stör det var inte meningen.

Dessutom föddes jag för sent och har aldrig kommit ifatt.

Därför huttrar Sigrid i duschen.

Som hundägare märker man att här finns lite ej färdigjullade typer, dvs de har inte jullat färdigt, jag menar att det fortfarande ser ut som lite olika raser. Naturligtvis tänker vi en hel del på vår 65 kilos lilla vovvsing Hillman. Gud va skoj han hade haft här, så många att klå upp och vilka honor – kan kunde ha jullat dygnet runt, (se vilket användbart ord!). Men den lille som vi också kallar honom är hos Hannas hundpensionat utanför Lysekil. Hoppas att hon virkat strumpor till honom nu när det var så kallt. I Varanasi hade getterna tröja och kofta på sig, det såg onekligen lite lustigt ut. Frambenen stack ut genom ärmarna men rumpan var bar. Precis som Kalle Anka. Hör du Hanna, nu vill vi se Hillman välklädd när vi kommer tillbaka. Gärna i fluga och keps med ett glas champagne i tassen, kurtiserande en hona med välsvarvad svans. Men kurtisera är en sak, påminn honom att han är kastrerad så jullandet kan han glömma.

I Varanasi satt det en del gubbar med kobror i burkar som de släppte lösa och de ringlade sig hit och dit, reste på sig, fräste och sade se upp du gubbjävel annars biter jag dig i foten eller annorstädes var fanken som helst, jag är inte så nogräknad. I skolan fick jag lära mig att de hette glasögonorm vill jag minnas till förfärelse för de klasskamrater som hade glasögon. Naturligtvis fick de heta glasögonorm. Jag klarade mig eftersom jag inte hade dessa instrument på näsan men andra hade inte denna lycka. Nu är jag själv en glasögonorm och trots att jag ibland reser på mig och fräser och ibland mot bättre vetande kallar någon gubbjävel fast jag är en själv bits jag inte så mycket, nafsar på sin höjd. Men som förmildrande omständighet kan jag nu påskina att jag ej förvaras i burk och förevisas för andra gubbjävlar. Min tunga må ibland vara giftig men mina tänder är bortsett amalgamen fullständigt ofarliga.

Nu står det mig tempel långt upp i halsen, det sprutar tempel ut ur öronen på mig. Bjälken i mitt öga känns grusig och i rumpelumpen är det stenhårt, det sitter förmodligen ett tempel där också. Vi har under dagen besökt oändligt många tempel och sett tusenåriga erotiska skulpturer där knullningar pågår i både för mig kända och okända ställningar. Dock har mannen och kvinnan ofta ett par medhjälpare som håller än här och än där vilket kan förklara de avancerade ställningarna och min okunskap om dessa, det har aldrig legat för mig med ett gäng som hjälper till.

Men bortsett från detta är det ett alldeles otroligt arbete att bygga alla dessa tempel. Men det är naturligtvis inte någon ensam tok som knegat ihop dessa byggnader, jag kan tänka mig att det funnits tusentals duktiga stenhuggare som fått 5 kanske 6 riskorn om dagen för att utföra dessa fantastiska tempel.

Dag 2 här fortsätter vi med tempelbesök men den värsta entusiasmen har lagt sig. Men landskapet fascinerar oss med betesmarker, rapsliknande odlingar, kor getter och grisar som springer omkring samt vänliga människor i färgglada dräkter. Bortsett från fågelsången är det tyst. Temperaturen på dagen är väl ca 20 men natten är kall, vi har lånat en värmare på rummet.

Vi har ju inte rest speciellt mycket i världen men innan vi 2004 började resa i Indien var vi under ett antal år i södra Marocko. Och landskapet här påminner väldigt mycket om Marocko dock hör vi av naturliga skäl inga bönerop från minareter och åsnorna här tycks vara mer av den tysta och eftertänksamma typen.

Men alla säljare utefter gatorna i samhället är jobbiga, kom och köp kom och köp. Nej tack, vi vill inte köpa något. Why?? Gjorde mot bättre vetande en tur till ett omskrivet vattenfall, vi kommer fortfarande ihåg vattenfallet i Kodaikanal där vattnet lyste med sin frånvaro och naturligtvis var det lika dant här. Lite stenar som det droppade lite från, lika lite som från de flesta duschmunstycke och det är minsann inte mycket det. Chaffisen försökte få oss att åka på tigersafari för bortåt 1000 kronor men vi tror inte det finns mer tigrar där än vatten i vattenfallet.

I morgon tisdag skall vi åka till Udaipur långt bort i Rajastan. Tyvärr måste vi övernatta i Delhi men det får väl gå det också.

Jag skrev ovan att min tunga understundom är giftig. Min penna kan även den tappa delar av besinningen och rusa iväg på ett giftigt sätt. Jag får en hel del glada tillrop från de som uppskattar mina resebrev men eftersom jag tar mig friheten att förmedla mina tankar och mina upplevelser och då dessa kanske inte alltid är så politiskt korrekta retar mina brev säkert somliga. Jag fick ett ilsket mail idag från några svenskar vi träffade i Varkala förra året. Förmodligen passade inte det jag skrev om Varanasi. De ansåg bland annat att jag gjorde anspråk på att sitta inne med den enda sanningen. Jag kan inte tänka mig att det är mig förunnat. Jag är inte ute efter att starta någon religion eller så. Det är inte utan att jag på indienwebbsidan kallar mina resebrev genom åren för Sanningar, Överdrifter och en del rena Lögner om våra resor i Indien. Sanningarna finns där och visst tusan överdriver jag ibland och hur roligt skulle det bli utan lögner? Ibland kanske det är svårt att avgöra vilket som är vilket, det kan jag förstå men jag försöker låta bli att ljuga om väsentligheter. Det var till exempel faktiskt en massa hundar i Varanasi som trotsade eldarna och försökte komma åt benbitar och annat utan att någon försökte förhindra det. Naturligtvis låter inte det sant men sanningen är inte alltid trovärdig.

De som inte vill läsa resebreven kan enkelt betrakta mina brev som skräppost och slippa dem.

For ever.

Slutligen:

Som väl är fiser inte duvorna i Varanasi.

Mats

2009-2010:7

Åsså var det en ko som var ute och gick. Mitt i vägen men eftersom hon var en vik,(very important ko), liksom alla andra kor här, gick hon precis som hon ville, trafiken fick flytta sig bäst den kunde. Kände hon för att skänka gatan en saftig blaffa så blaffade hon bara saftigt och det kände hon för ofta. Här gick hon nu med huvudet sänkt utan att tänka på något annat än kanske skulle jag blaffa en hög eller två, kor tänker inte ihjäl sig precis. Plötsligt i mulenivå befinner sig en påse med saftiga äpplen. Hon stannar upp och tar en tugga, plastpåsen går sönder och eftersom det inte är varje dag hon kommer över äpplen lade hon på ett kol och slukade dem genast med ett belåtet ljud, inte direkt ett muande utan mer som ett össes-va-gott-med-äpplen-läte. Först då upptäckte Sigrid att äppelpåsen var tom.

Nåja, det finns bananer.

Efter en natt på ett förfärligt, tråkigt/otrevligt/dyrt, hotell i närheten av Delhis flygplats skulle vi vidare. Naturligtvis ett par timmar försenat och när vi väl satt i burken fick vi vänta ytterligare ett par timmar innan det började päsa i raketen eller snarare i fläkten, det var den sorten. Visst går det fort att flyga men visst funderade jag över hur långt vi hade kommit om vi gått. Kanske hade vi inte hunnit till Udaipur före flyget men ändå.

På tal om fläkt var vi inne i ett gammalt palats där maharadjor, stavas det så?, hade bott i hundratals år. Där såg vi en typ fotogendriven fläkt, en sådan där man har när det är varmt. En veke som brann som i en fotogenlampa, en kolv uppanpå som gick upp när värmen steg och som drev ett litet svänghjul som drev fläkten. Samma funktion som en ångmaskin, det måste ha funnits någon pysfunktion när kolven gick ner. Mycket innovativt måste jag säga. Sedan kan man undra om inte apparaten genererade mera värme än den fläktade bort.

Jag blev faktiskt lite orolig efter det ilskna mailet jag skrev om sist. Har jag blivit så knäpp att jag fullständigt ballat ur, ringbarkat hjärnan eller tappat veken i klosetten? Men efter att ha fått en uppsjö av glada tillrop kör jag på som vanligt. Det må bära eller brista.

Men jag blev också uppmärksammad på lite sakfel. Till exempel stavas inte Gagnes Gagnes utan Ganges. Ja, hur skulle jag veta det? (Däremot kommer jag ihåg från skoltiden att det fanns två stora floder i Indien, Ganges, (okej då), och Brahmaputra, (eller hur man nu stavar det). Jag hade en gång två kanariefåglar och de hette Agnes och Brahmaputra, det tyckte jag var väldigt vitsigt. Kanske kommer min felstavning därifrån.

En annan påpekade att stenskulpturer kanske inte knullar så in i vassen. För att ingen skall tro något sådant vill jag påpeka att de föreställer knullningar, inget annat. No tempel live sex.

Udaipur ligger i Rajasthan, här är det rajraj hela dan. Nä, nu skojjade jag igen. Men det finns många gamla palats byggda, (dvs framtvingade), av storsnoppar som ärvt ofantliga förmögenheter eller snott dem från småsnoppar eller vanligt fattigt folk. Vit marmor så långt ögat når och fantastiska konstverk i glasmosaiker och målningar. Här satt de och maharadjade i all välmåga medan folket svalt. Tills engelsmännen kom och snodde rubbet.

Bruna och fina har vi blivit men mest färg har vi nog fått under fötterna. Köpte rotborste och skurpulver idag och skurade sandalerna invändigt. Visste nog inte vad svart var innan jag såg skurvattnet. Vi har trampat både i det ena och det andra och i templen måste man gå barfota. De stackars sandalerna blir väl aldrig vad de varit. Skall skrubba fötterna en annan dag när avloppssystemen hämtat sig.

Gick förbi en rikshaförare idag som inte tjötade om att vi skulle åka med honom. Han var nog död.

Annars är det turistiskt här i gamla staden i Udaipur. Staden anses vara en pärla och på ett sätt är det väl det med alla gamla palats och annat gammalt. Men pärlor för mig har inte smala gator där man som gående hela tiden måste se upp för vettvillingar på två- eller fyrhjulingar som i full rulle bara står på för det vilda. Pärlor har inte heller en så kallad luft som till mestadels består av avgaser allena.

Udaipur försöker de marknadsföra som Indiens Venedig bara för att det finns två skräpbemängda sjöar med en uttorkad flod i mellan där det ligger en gammal trött krokodil och väntar på turister. Han ligger blick still med käften halvöppen. I mungipan hänger en skylt, gratis inträde står det. Man kan skymta exitskylten långt ner i halsen. För många turister kan nog dessa sjöar upplevas som exotiska men vi svenskar är ju så bortskämda med sjöar och natur att hade det inte varit för krokodilen så hade det inte varit något att komma med.

Nej, vi är två obotliga lantisar. Sista dagen i Khajuraho drog vi gåendes iväg mot den gamla stadsdelen och trampade rakt ut i terrängen. Vi hamnade genast bland träd och buskar, små sädesfält, morotsland och vänliga människor som påtade i jorden. Fåglarna kvittrade vårlikt i den annars ljuvliga tystnaden. Här och var sitter det en kingfisher i ett träd, fågel alltså, inte öl. Vi gick härligt vilse i några timmar men hittade så småningom rätt stig för att komma tillbaka till staden. Denna stund bland grönskande växter är nog den vi sist kommer att glömma av denna resan.

Få se nu om vi klarar 5 dagar till här i Udaipur. Delhi som vi i ett svagt ögonblick funderat över att besöka stryker vi direkt. Blir det något mer ställe skall det vara på landsbygden i mindre håla där vi kan samsas med jordekorrar, mullvadar eller bökande svin och andas luft som endast innehåller mer eller mindre njutbara avgaser från annat än kolvmotorer. Men förmodligen stannar vi här och gör någon utflykt till landsbygden. Vi har flängt en hel del och känner för att ta det lugnt så här på slutet. Vi bor på ett helt okej hotell och har det gott.

Problemet är att hitta hyfsad mat som inte är svindyr. De restauranger vi besökt hitintills serverar bara en liten burk med i och för sig god röra med ris till. Men det är som om vi på Kärlingesund ständigt skulle servera bara sås och potatis. Svindyrt. Och med svindyrt här menar jag 150 rs vilket inte är mer än ca 25 spänn men här är det vettlöst. Men frukosten ingår på hotellet, jag smäller i mig en indisk variant med pori, frityrkokta brön med en masala bestående av stekt potatis och lök med kryddor. Det behövs inte så mycket mer sedan under dagen. På kvällen ibland klämmer jag till med en dal bathi som det står på billen, dvs en kingfisher, öl alltså, inte fågel. Det mättar också fint.

Det finns en stor botanisk trädgård i staden som räddar oss, vi är där varje dag. Och temperaturen är perfekt, kanske 24-26 grader på dagarna och solen är inte brännhet heller. På nätterna går det kanske ner till 20. Men december och januari är de kallaste månaderna, redan i slutet av februari lär temperaturen gå över 40-strecket och då är det väl bara krokodilen som trivs.

Vår resa håller på att ta slut. Lite börjar tankarna gå åt hemhållet och vad som måste göras bums. Men den dagen den sorgen. Nej, ingen sorg, det skall bli fantastiskt att komma hem till vårt kära Kärlingesund. Vi har ännu en gång fått göra en fantastisk resa men hemma är naturligtvis bäst. Vår lilla vovve saknar vi hemsket. Jaja, vi saknar er andra också men ni lär väl inte slicka oss på truten när vi kommer. Vi saknar också att kunna vara ute och gå utan att kroppsdelar hamnar under bildäck. Idag tisdag stack Sigrid ut en lilltå en centimeter när vi väjde för en kamel, (sic!) och genast var det en bil som körde över den. Som väl var tog sandalen det mesta och det verkar vara ok med tån. Alla som frågar var kommer ni ifrån? eller vilket är ditt yrke? är också tröttsamma fastän många säkert är ärligt nyfikna utan baktanke. Men man tröttnar på att svara på detta hundra gånger om dagen och bara för att stå ut har jag börjat variera mina svar. Från månen är väl ett av ytterligheterna när det är för uppenbart att någon bara vill ha in oss i en affär. Musiker var jag dum att säga angående yrket en dag, ricshaföraren (hur fan stavas det ordet  egentligen??)drog genast en långtråkig litania över priser och kvaliteer ang mariujana och hash. Idag har jag mestadels varit lärare i historia vilket fungerat bra på det viset att samtalet genast avstannat.

Som bonus för den uthållige läsaren vill jag slutligen visa mig ödmjukare än jag är och presentera några valfria sanningar om verkligheten. Jag menar att det kan ju finnas fler som upplevt till exempel livet vid Ganges stränder annorlunda än vad jag gjort. Vi tar alltså några alternativa verklighetsuppfattningar därifrån. Detta förhindrar inte att det finns ytterligare sanningar, sanningar som jag med mitt begränsade förstånd icke kan uppfatta.

Vid Ganges stränder sitter horder av fattiga i smutsiga trasor på en trasig och skitig plastbit och tigger. De får vackert nöja sig med att leva i skiten och de och deras smutsiga barn får livnära sig på de få riskorn med tillhörande flugor som de som har det lite bättre ställt ger dem. Osv enligt tidigare berättelse.

  • Vid Ganges stränder sitter horder av till synes fattiga i till synes smutsiga trasor på en till synes trasig och skitig plastbit och tigger. Men ser man efter ordentligt ser man att den trasiga och skitiga plastbiten i själva verket är ett konstverk utfört av någon av New Yorks mest uppflippade konstnärer vars skitrealistiska bilder går för miljoner på de finaste auktionshusen världen över. Tittar man ännu noggrannare ser man att de till synes smutsiga och trasiga trasorna de har på sig är märkta med Trasique, dvs ett av de mest betydande modehusen i Paris. De små barnen är egentligen avancerade robotar från Japan. De sittande får enorma mängder ris av förbipasserande, framför allt av turister, och de är i själva verket ägare till de största företagen som exporterar ris till övriga världen.
  • Vid Ganges stränder sitter horder av människor på guldpedistaler klädda i gyllene kläder i silver, smyckade med rubiner. Flytande honung rinner runt deras fötter och ner över de guldpläterade trapporna ner mot floden. En strid ström av fattiga och hungrande turister passerar och bjuds på guldpengar och varm korv med mos. Flodens vatten är kristallklart. På stränderna har man anordnat speciellt utformade pissoarer dit floddelfiner och fiskar går för att urinera, allt för att inte förorena det heliga vattnet. Gyllene bin med guldvingar mumsar på honungen innan de sticker iväg för att föra en bränd människas själ till saliga nejder. Himmelen är fylld av gudars nyllen vilka alla med en mun ropar efter människan; ”Ge oss ovetande visdom och råd i nödens stund ni där nere allvetande heliga och fräls oss från det eländiga himmelriket eller nirvana eller va fanken ni nu kallar det!”

De flesta av oss människor söker efter en livets mening och somliga av oss kan inte riktigt acceptera att det liv vi lever är det enda vi får vara med om. Men även om vi lever ett nytt liv efter döden eller kommer till en annan plats som är bättre eller sämre kan jag inte förstå vad det har för betydelse för mitt liv nu. Klart om man lever som en skitstövel och tror att skitstövlar får det besvärligt i nästa liv eller i evigheten så har det betydelse. Men om man gör så gott man kan, åtminstone för det mesta, kan jag inte tänka mig en trångsynt högre makt som blir förbannad över att man inte gått i kyrkan, templet, moskén eller vad det nu kan vara, sjungit lovsånger och fjäskat i största allmänhet. De gudomar kan väl inte vara så roligt att tillbringa en evighet med.

I hinduismen om jag fattat det rätt slipper man återfödas igen om man efter många inkarnationer blivit en riktigt vis och god människa. Men med tanke på att det inte är vishet och godhet vi har överproduktion på här på jorden vore det väl fiffigare att låta de visaste komma tillbaka och låta många andra fara hädan. Men då skulle det väl inte finnas så många kvar kanske.

Många västerlänningar kommer till Indien för att söka i den uråldriga mystik som finns här. I vårt västerland har vi inte så mycket annat att tro på än pensionsfonderna, tvprogrammen och extrapris på blandfärs. Och om man inte finner livets mening i detta är naturligtvis ett sökande ut i det okända lätt att förstå. Många kommer hit med full respekt för landet och dess människor i ett sant sökande efter visdom eller kunskap. Men så finns också det här romantiserandet över Indien, dess folk och uråldriga seder och bruk som kan göra betraktaren blind för hur verkligheten är. Man har sett filmer och foton från till exempel Varanasi och allt är så fint och fantastiskt men det är ingen som talar om att man har haft ett kompani som städad i 3 månader före filmningen och att man kört bort alla fattiga. Indien är inte alls romantiskt. Det är ett fantastiskt land på många sätt med sin kultur, religion och med alla goa människor. Men mycket galenskap gömmer sig i traditionerna och i religionen, (precis som hemma). Arrangerade äktenskap, hemgift, kastsystemet, den totala bristen på fördelningspolitik. Och ett tsunamiliknande miljöproblem som är allt annat än romantisk.

En och annan undrar kanske varför i hela världen jag skriver dessa brev. Det undrar jag också ibland. Jag vet att jag har lätt för att bli sarkastisk och min tom kan understundom bli raljerande. Jag kanske framstår som en riktig besservisser. Men jag skriver för att det är så roligt att formulera intryck och tankar som slår mig. Och förhoppningsvis finns det en och annan som förstår min ibland alldeles hopplösa humor och jag hoppas att jag bland mina mer eller mindre vansinniga utbrott lyckas förmedla något om Indien som gör er nyfikna på landet vilket kanske kan resultera i en resa hit. Indien är fantastiskt!

Det var allt.

Mats