13

Senare på dagen

Och vi visste inget om vad som hänt. Efter ett par dagar fick vi se en tidning, ringde hem och fick veta om tsunamin. Vår första tanke var förstås att hur hade det gått med familjen. Vi hade fått ett telefonnummer till en bekant till familjen som vi lyckades få tag på och vi fick veta att alla hade överlevt.